Процедура:


Публикувано на 08 Jan 2018
 МНОГО НАКРАТКО ЗА НОВИЯ БЮДЖЕТ

    Бюджетът на Община Тервел е насочен към различни общински дейности и услуги.В няколко поредни материала ще дадем яснота по основните му акценти. Най-общо и базово за бюджет 2018 на Община Тервел може да се каже следното:

    Общата бюджетна рамка е с 1 166 х. по-голяма от тази на бюджет 2017 г.Докато в началото на 2017 г. общината е имала финансов план на стойност 11 020 х.лв., сега той е в размер на 12 187 х.лв. В тази сума обаче са включени и 550 х.лв., които правителството отпусна в края на 2017 г. за обновяване на музея и на паметника на Хан Тервел.

    Както и миналата година, общината приключва с преходен остатък в местни дейности от 520 х.лв. С минимално увеличение – с по около 50 х.лв. са сумите , с които общината ще разполага за капиталови разходи , както и общата изравнителна субсидия за местни дейности.

    От държавния бюджет общината ще получи през 2018 г. общо 8 218 775 лв. , в т.ч. 6 254 575 лв. - обща субсидия за делегираните държавни дейности, 1 306 500 лв. – обща изравнителна субсидия , в това число 135 100 лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища и снегопочистване и 657 700 лв. – целева субсидия за капиталови разходи. Местните приходи, които ще влязат в общинската хазна през 2018 г. не се отличават съществено от тези , събрани през 2017 г. Община Тервел не е променяла размера на местни данъци и такси, наемите за земеделските земи са вече търгувани в основната си част за период от пет стопански години.По тази причина ...

Публикувано на 08 Jan 2018
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:

Община Тервел получи финансиране за дейностите си по повод юбилейната 1300 годишнина от победата на Хан Тервел над арабските нашественици и спасяването на Европа


    С Постановление ¹ 309 от 20 декември 2017 г. правителството удовлетвори искане на Община Тервел от юли 2017 година за финансиране на част от дейностите по подготовката на общината за честването на славната победа на българския хан Тервел.Отпуснати са общо 550 х.лв., от които 280 х.лв. за музея и 270 х.лв. за благоустрояване на площадното пространство около паметника на хан Тервел.
    Средствата за музея ще бъдат ползвани за строителство и за оборудване на експозиционна зала „Хан Тервел“.Общината вече обяви обществена поръчка за избор на строител, на който ще бъде възложено да направи основен ремонт и топлоизолация на покрива, да топлоизолира , измаже и боядиса всички фасади, да смени дограмата, да направи нова ел и мълниезащитна инсталация.Допълнително, общинското ръководство работи по темата за експонатите на зала „Хан Тервел“ – тя ще бъде на мястото на голямата зала на етаж 2 на музея.
    Общината подготвя и обществена поръчка за площадното пространство.Ще бъдат ремонтирани паркинга пред хотел „Байкал“ и плочника по центъра – от паркинга - до мястото след откритата сцена в посока към сградата на ДСК.Ще се използват два вида настилка – от вибропресовани бетонови плочи и от рязани гнайсови плочи.
    Общината се подготвя да кандидатства и по проект ‚Красива България“.Целта е да се ремонтират основно всички помещения на общинския музей.Той има общо застроена площ от 1430 кв.м.

Публикувано на 08 Jan 2018
 Проект "Приказки за народите на света през очите на децата"!

Изучаването на приказки за народите по света от детството довежда до интерес към народното изкуство, уважението към хората от другите националности, развива желанието да се учи. И със сигурност всяко дете мечтае за книгата си, в която любимата приказка ще бъде илюстрирана от самия него. Нашата задача е да реализираме тази мечта. Проектът е замислен за последователно проучване на приказки от различни народи по света . Особено внимание се отделя на възпроизвеждането на детайли от националния живот, костюми, традиции. Приказките са първите ни учители, които оценяваме и обичаме, дори когато ставаме възрастни. Детска градина „ Здравец“ град Тервел работи съвместно вече втора година с Детска градина “Матрьошка“ град Москва и Детска градина“ Берьозка“ в град Санкт- Петербург. Вече две години си сътрудничим , заедно извършваме различни дейности с децата, онлайн, разработваме с учителите нетрадиционни методи за развитието на въображението на децата , изграждаме приятелски отношения между ...

Публикувано на 08 Jan 2018
 Покана

Покана за участие в публично обсъждане проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Тервел за 2018 г.
П О К А Н А    На основание, чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество за община Тервел и правомощията на кмета на Общината,
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ    кани общинските съветници, кметове и кметски наместници на населените места в общината и тервелската общественост на 11.01.2018 год. (четвъртък) от 15,00 часа в голямата зала в сградата на община Тервел, където ще се проведе публично обсъждане на проекта на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Тервел за 2018 г.
04.01.2018г.
Гр.Тервел

Публикувано на 04 Jan 2018
 Публично обсъждане бюджет 2018


Публикувано на 04 Jan 2018
 Покана


Публикувано на 04 Jan 2018
 ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 22 Dec 2017

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>