СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ , УВАЖАЕМИ ГОСТИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ!


Свежестта на пролетта вече се усеща във всяка глътка въздух, която поемаме.
Зеленината е все повече с всеки изминал ден. Очакваме…Нов живот на природата,
ново начало на нещо хубаво…Възкресението на нашия Бог.
Нека цветната и свежа пролет разведри мислите на всеки , нека Божието Възкресение ни даде вярата, която ни е нужна, за да имаме сили да се трудим и да се стремим към доброто - не само за себе си, а за всички около нас!
Хубав и шарен Великден!

Кмет на Община Тервел: инж. Симеон Симеонов

Публикувано на 13 Apr 2023
 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Предстои отваряне на процедура за кандидатстване BG-RRP-6.004 - Инвестиции в технологична и екологична модернизация, която е насочена към земеделските стопанства.В момента документите за кандидатстване са публикувани за обществено обсъждане в публичния модул на ИСУН. Процедурата е по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Средствата са 318 048 200,30 лева без данък върху добавената стойност и се очаква с тях да се финансират проекти на повече от 840 стопанства в страната. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е по-голям или равен на 30 000,00 лв., без ДДС. Максималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е 1 000 000,00 лева., без ДДС. ДДС е допусим разход по проектите.Индикативна дата за отваряне на процедурата:31 май 2023 г.

Публикувано на 12 Apr 2023
 Поздравителен адрес


Публикувано на 07 Apr 2023
 Информационна кампания


Публикувано на 24 Mar 2023
 Обява ОС


Публикувано на 23 Mar 2023
 ДВА НОВИ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

И двата са насочени към подобряване на условията за децата в детските градини в общината.
Първият проект, за който одобрението се получи на 15 март, е за цялостен ремонт на интериора на детска градина „Детелина“ в гр.Тервел . Финансирането е споделено между Проект „Красива България“ и общината. Сградата , в която се помещава Детска градина „Детелина“ е построена преди повече от петдесет години и оттогава се ползва като детска градина. Двуетажна е, със сутерен , с помещения за четири детски групи, които работят с пълния си капацитет от деца. Сградата е с изпълнени чрез финансиране от Община Тервел в предходни години мерки за енергийна ефективност – подменени дограми на всички външни ограждащи елементи, положена топлоизолация по стени. Извършен е основен ремонт на покрива, благоустроено е дворното пространство. Интериорните елементи на сградата не са променяни от нейното построяване до настоящия момент – повече от 50 години. В общите помещения има дървени облицовки , които не съответстват на съвременните противопожарни норми. Подовите настилки в санитарните и общите помещения са от мозайка, с износени покрития. Фаянсовите облицовки са с нарушена цялост и множество частични ремонти. Санитарните арматура и фаянс също са износени. Вътрешните дограми – врати, прегради,прозорци, вратопрозорци - са дървени, десетократно боядисвани и амортизирани. В занималните и спалните помещения подовите настилки са от балатум, който се подменя при износване.Отоплителните тела са защитени с дървени решетки, които са деформирани и се нуждаят от подмяна.Стените и таваните се нуждаят от освежаване.Новият проект предвижда строителни работи за обновяване на всички помещения: демонтиране на дървените врати и прегради и замяната им с такива от PVC;цялостно ремонтиране на умивалните и санитарните възли с настилки от гранитогрес, нова фаянсова облицовка и преоборудване с нови санитарни прибори и мивки, включително арматурата към тях;полагане на настилка от гранитогрес във фоайетата и стълбището, а в останалите помещения – от ламинат;демонтиране на дървената облицовка по стените, изкърпване при необходимост на мазилката и монтиране на цокъл с височина 1.20 м от гипсокартон;подмяна на амортизирани плотове и дървени решетки на отоплителните тела;цялостно полагане на гипсова шпахловка по стени и тавани и боядисване с латекс.

Публикувано на 16 Mar 2023
 ОБЯВАОБЩИНА ТЕРВЕЛ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
НА ГР. ТЕРВЕЛ ,ЧЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ДО 10.00 КУБ. НА ДОМАКИНСТВО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОСИГУРЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ОТТПДЛС-ТЕРВЕЛ
За информация: Община Тервел, стая No 106


Публикувано на 10 Mar 2023
 ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Той е шести пореден за общината проект по втората стратегия, която Местната инициативна група към момента изпълнява.
Проектът е за основен ремонт на два участъка от уличната мрежа на с.Безмер и на един участък от уличната мрежа на с.Попгруево.
За с.Безмер: участък от улица „Шеста“ (между улици „Първа“ и „Втора“ – край църквата) и на участък от улица „Втора“ (от края на ремонтирания преди две години участък до края на селото).
За с.Попгруево: участък от началото на селото (вход от общинския път Божан-Попгруево) до центъра и до улица „Девета“ , която води към детската градиниа.
Общата дължина на участъците, които ще бъдат обновени е: за с.Безмер – 488 м., а за с.Попгруево – 463 м.
Предвидената за изпълнение технология за работа включва полагане на 6 см. пласт плътен асфалтобетон върху уплътнен трошен камък. Предварително се отстранява старата увредена асфалтова настилка.В определени участъци в с.Безмер ще се подменят и бордюри. Предвидена е хоризонтална и вертикална пътна маркировка.
Бюджетът на проекта възлиза на 310 107, 50 лв. с ДДС. Предстои подписване на договора за финансова помощ между общината , МИГ и ДФЗ , след което ще започне работа по проекта – обявяване и възлагане на обществени поръчки , изпълнение на строителните работи и въвеждане на обектите в експлоатация.

Публикувано на 24 Feb 2023

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>