Скъпи младежи от училищата в Община Тервел,

Обърнете внимание на обявата по-долу.Можете да разсъждавате на тема „Децата с увреждания сред нас“ и да участвате в конкурс за есе.
Учениците от Община Тервел са толерантни и с отношение към заобикалящия ги свят.Сигурни сме, че ще се представите добре.

Пожелаваме Ви успех!

Редакционния екип на вестник „Тервел“
Младежкият център и Лумос организират конкурс за есе


Дарик Добрич


Младежки център – Добрич и Фондация „Лумос“ - България организират областен конкурс за есе „Децата с увреждания сред нас?“. Целта на конкурса е да провокира младите хора да си задават въпроси, да си отговарят и да откриват нови методи за общуване с тези деца в общността ни.
Задачата е да се стимулира толерантността към различните и да се формира в младите съзнание на равнопоставеност между хората. В конкурса могат да вземат участие млади хора на възраст 14 – 18 години. Участниците трябва да представят есе на тема : „Децата с увреждания сред нас?“ с обем до три стандартни печатни страници. Крайният срок за изпращане на есетата за участие в конкурса е 10.11.2017г.
Първата награда е 300 лв. и публикуване на есето на интернет страницата на Lumos Bulgaria. Втората награда е 200 лв. , а третата – 100 лв. Оценяването ще се извърши от компетентно жури. При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да останат във фонда и бъдат използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич и Lumos Bulgaria.

Публикувано на 09 Oct 2017
 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Публикувано на 09 Oct 2017
 ЦВЕТАНКА КОСТОВА ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ СВОЯ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНТОЛОГИЯТА „ЩРИХИ ОТ ОТВЪДНОТО“


Публикувано на 09 Oct 2017
 СЪОБЩЕНИЕ

Община Тервел съобщава на заинтересованата общественост, че е изготвено задание за определяне обхвата и съдържанието на ДОВОС за инвестиционно предложение „Разработване на кариера „Тервел-Бонево“ за добив на варовик с площ 123.6 дка в землищата на с.Бонево и гр.Тервел, община Тервел, област Добрич“. Осигурен е обществен достъп до информацията по посоченото задание и приложенията към него, на интернет страницата на Възложетеля: www.roadco-bg.com за 14-дневен срок, считано от 2.10.2017г. до 15.10.2017г.

За допълнителна информация :

л.арх.Саша Рулинска- ръководител екип ДОВОС, тел. 0897 965 831;

Публикувано на 05 Oct 2017
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:СТАРИЯТ ДЪБ Е ФИНАЛИСТ В КОНКУРСА „ДЪРВО С КОРЕН 2017“

УВАЖАЕМИ ТЕРВЕЛЧАНИ,


Обръщаме се към Вас, където и да сте - в Тервел, в друго населено място в България, или в чужбина.С една молба - да подкрепим Старият дъб – дървото, което е символ на града и чиито корени свързват по някакъв трудно обясним начин всички хора, които са се родили, живели или живеят в Тервел.
А историята е следната…През пролетта на тази година група ученици от СУ“Йордан Йовков“ и тяхната учителка Виолета Димова попада на сайта на фондация „Екообщност“ и на обявения от нея конкурс „Дърво с корен 2017 “ . Групата решава, че Старият дъб в центъра на града отговаря на конкурсните изисквания.Изпращат номинацията му – снимка на дървото и информацията за него, която събират от публикации, правени в различни периоди от време от общината.А тя от своя страна е ползвала събрани материали на покойния вече краевед Петър Жеков.
От сайта на фондацията разбираме, че ...

Публикувано на 26 Sep 2017
 От тренировъчния лагер до успеха!

На 8 и 9 септември в град Казанлък се проведе ежегодния фестивал на руската песен, поезия и танц ,„Пусть всегда будет солнце“ . След успешно преминати зонален и областен кръг, Жаклин Стоянова от ТФ „Каприз“ грабна призовото 3-то място на финалния национален етап с над 600 участници от цяла България! Оценена от специалисти в сферата на хореографията и музиката, една от бъдещите надежди на формацията направи своя солов успешен дебют.

Балерината Жаклин


Седмица по-рано, тя и всички останали танцьори от ТФ „Каприз“ проведоха...

Публикувано на 26 Sep 2017
 РЕДОВНО МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

То ще се проведе на 28.09.2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тервел.Материалите са подготвени от различни звена на общинската администрация и включват:Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Тервел, Информация за състоянието на материалната база и за готовността на училищата и детските градини за учебната 2017/2018 година, Проектобюджет за 2018 година и актуализирана бюджетна средносрочна прогноза за местни дейности в Община Тервел за периода 2019-2020 година, преразпределяне на направени икономии от средства за капиталови разходи след проведени обществени поръчки към нови обекти, безвъзмездно предоставяне на 2 дка неплодородна общинска земя на собственик на пчелин, живущ в гр.Каварна, одобряване на разходи по културен календар за м.август 2017 г., съгласие за право на преминаване и прокарване през публична общинска собственост на оптична мрежа на оператор,възмездно предоставяне на полски пътища на ползватели на земеделски земи по норма в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съгласие за учредяване на запис на заповед за обезпечаване на аванс по проект „Топъл обяд“ по ОП „Храни“.
Пълният текст на материалите можете да намерите на електронната страница на Община Тервел, на адрес: http://www.tervel.bg/materiali_obs.php.
Пълният текст на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Тервел бе публикувана в брой 21 от 18 август 2017 г. на общински вестник „Тервел“.

Публикувано на 26 Sep 2017
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО НП „РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Три общински детски градини ще получат допълнително финансиране от Националната програма „Развитие на системата на предучилищното образование“. Общата сума на финансирането е 5040 лв., които ще се използват за осигуряване на допълнително обучение на децата от предучилищните групи. Бенефициенти на програмата са деца, за които българският език не е майчин и деца в риск. В ДГ „Детелина“ и в ДГ „Здравец“ гр. Тервел ще бъдат сформирани по две групи, в ДГ „Първи юни“ – три, като едната е във филиала на детското заведение в с. Поп Груево. Ще бъдат обхванати общо 22 деца, с които ще работят петима педагози. Ще бъдат закупени и дидактични материали в помощ на обучението, както и различни помагала. Изпълнението на програмата е в рамките на една учебна година.

Публикувано на 26 Sep 2017

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 По-стари >>