ЗА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На 23 февруари 2018 г. в Община Тервел се проведе работна среща на секретарите на читалищата в община Тервел. Тя е свикана във връзка с чл. 23, ал.1 от ЗНЧ, съгласно Заповед ¹ 95/ 20.02.2018 г. на Кмета на Община Тервел. Основна тема на разискванията бе разпределяне на субсидията между читалищата през бюджетната 2018 г., определена като общ размер, съответстващ на произведението от броя на субсидираните 29 бройки и единния разходен стандарт за издръжка на 1 субсидирана бройка в размер на 8375 лв.
По време на срещата бе представена Програма за заетост „Работа“ от Директор на дирекция „Бюро по труда“ гр. Тервел. Акцентира се върху възможността читалищата, като представители на реалния сектор в общината, да кандидатстват за работни места, които да подкрепят дейността им. Срокът за подаване на документите в ДБТ е 9 март 2018 г.
Бе направен анализ за дейността на читалищата през 2017 г. по отношение на групите за любителско художествено творчество, библиотечно и информационно обслужване на населението, работа с местните общности, оценка на въздействие, условия на работа. Докладва Дияна Илиева- Заместник- кмет „ Регионално развитие и хуманитарни дейности в Община Тервел. Анализът е направен въз основа на представен от всяко читалище доклад за дейността през 2017 г. и програма за 2018 г. Подчертан бе приносът на всяко едно читалище, регистрирано на територията на община Тервел, свързан с основните му дейности, съгласно устава и ЗНЧ и ефективността на работата. Отбелязани бяха силните и слаби страни и бяха коментирани насоки за бъдещата работа. Във връзка с разширение обема на работа , изграденият нов сграден фонд и въвеждането на допълнителни дейности, свързани с услугите за възрастни хора и други уязвими групи от населението, бе обсъдена възможността някои от читалищата да кандидатстват пред Министерството на културата за отпускането на допълнителни субсидирани бройки за следващата 2019 г. След направените разисквания бе извършено разпределение на субсидия в общ размер 242 875 лв. между 29 субсидирани бройки за издръжка на 13 читалища със стандарт 8375 лв. Разпределението е въз основа на Указания на Министерство на културата за дейността на комисиите, извършващи разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата по Чл. 23 от ЗНЧ, утвърдени на 22.01.2015 г. и писмо ¹ ¹ 91-00-2/01.02.2018г. на Министерство на културата. Взе се решение финансирането на читалищата през 2018 г. да се извърши по утвърдена субсидирана численост и по стандарт.
През тази година Община Тервел е разчела в бюджета си 25 000 лв. за ремонт на читалищната сграда в с.Орляк.

Публикувано на 06 Mar 2018
 ЗИМАТА НЕ НИ ПОДМИНА

Макар и в последните дни на февруари , зимата не ни подмина.Времето се влоши още на 26 февруари.Създадена бе организация учениците от цялата община да се превозят до домовете си по обяд на 26 февруари.На 27 и 28 февруари затворени бяха всички републикански и общински пътища в областта, вкл. и в Община Тервел.Училищата в общината преустановиха работа за дните 27 и 28 февруари със заповед на кмета на Общината.На 28 февруари бе издадена и заповед от Министъра на образованието, с която за неучебни бяха обявени и дните 1 и 2 март.Детските градини в общината преустановиха работа, вкл. и в град Тервел, където нямаше детско заведение, в което да са приети най-малко 12 деца.Този брой деца е нормативно определен за работа на дежурна група.Освен,че нямаше поне 12 деца във всяко от 4-те детски заведения в Тервел, 12 деца не постъпиха и като сбор от всички детски заведения в града.Това препятства общината да организира дежурна група за града като цяло.
Времето се влоши много и на 28 февруари за определени часове бе затворен и участъка от автомагистрала ‚Хемус“, който обслужва Североизточна България.Пътят за Добрич и Варна също бе затварян многократно поради снегонавявания.За радост, нямаше бедстващи населени места без ток и вода, поради което не бе обявено бедствено положение - както в Община Тервел, така и в преобладаващата част от околните общини.
На 27 февруари следобед, с ден по-рано, до МБАЛ Добрич бяха извозени 7 души за хемодиализа от няколко населени места в Община Тервел.Периодично, макар и със забавяне и затруднения, се осъществяваше доставка на хляб по селата.
С приоритет се почистваха общинските пътища и главните улични участъци в общинския център, а след тях – главните улици в селата.

Публикувано на 06 Mar 2018
 СЪОБЩЕНИЕ от Energo-Pro

Бихме искали да Ви информираме, че влошените метеорологични условия на територията на Североизточна България възпрепятстваха достъпа на отчетниците на Електроразпределение Север и съответно отчитането на електромерите на част от клиентите на компанията в населените места: Безмер; Поп Груево; Орляк; Кочмар.
Заради обилните снеговалежи и навявания, пътищата до тези населени места останаха непроходими. По тази причина отчетниците на компанията не успяха да достигнат до имотите на клиентите и да извършат регулярното отчитане на консумираната електрическа енергия. Отчетът на електромерите на тези клиенти ще бъде извършен веднага след като метеорологичната обстановка се подобри и проходимостта на пътищата до селата бъде възстановена.

Публикувано на 06 Mar 2018
 1 И 2 МАРТ СА НЕУЧЕБНИ ЗА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Община Тервел Ви информира, че със заповед на Министъра на образованието и науката РД-09-344/ 28.02.2018 г., дните 01 и 02 март са обявени за неучебни за всички учебни заведения на територията на община Тервел.
Следващият учебен ден е 6 март- първият работен ден след поредицата от три празнични дни.

Публикувано на 28 Feb 2018
 Прогноза за времето


Публикувано на 27 Feb 2018
 КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В РЕЦИТАЛ ЗАВЕТИТЕ НА БОТЕВ


Публикувано на 27 Feb 2018
 ЗАПОВЕД 109


Публикувано на 26 Feb 2018
 ДАННИ НА НСИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНИТЕ И В ОБЛАСТТА

В края на миналата седмица Програма за развитие на селските райони 2014-2020 обяви за обсъждане документи за предстоящия прием на проекти за общините.Лошата новина, с която общините вече са наясно, е че „бонус“ точките на общините в Северозападна България в съчетание с малкото средства по отделни приеми прави „мисия невъзможна“ одобряването на проекти за площади, зелени площи и обществени сгради в добруджанските общини.
Интересни са обаче данните за населението на общините.То също е носител на точки при някои видове инфраструктура.При предстоящия прием ще може да се кандидатства с малки проекти (до 50 000 евро) за спортни площадки.При това кандидатстване допълнителни 5 точки ще получат общините, в които над 40 % от населението е на възраст до 34 години.На електронната страница на Програмата са публикувани данни за всички общини в селските райони. Община Тервел има 41 % население , което е на възраст до 34 години. С един процент по-малко (40 %) са младите хора в Община Крушари.При останалите ...

Публикувано на 26 Feb 2018

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>