ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Публикувано на 26 Feb 2018
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Публикувано на 26 Feb 2018
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПубликувано на 26 Feb 2018
 ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ПРОГРАМА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ

Общо 36 проекта за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип ще се финансират през 2018 г. по програмата "Красива България" на Министерството на труда и социалната политика. Това реши управителният съвет на програмата на свое заседание, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. Проектът на Община Тервел е за ремонтни дейности на сградата на общинския мусей. Той надгражда вече одобрен за изпълнение проект за обновяване на общинския музей по постановление на МС от края на 2017 г.
През 2018 година основен акцент в общинския културен календар ще бъде 1300 годишнината от победата на Хан Тервел над арабските нашественици при Константинопол.В периода септември-ноември ще се проведат поредица от събития, част от които в градския музей.С постановление 309 от 20.12.2017 г. на Министерски съвет бяха осигурени 280 000 лв. за обновяване на музея в Тервел.Средствата са предназначени за:
• въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата (топло и хидроизолация на покрив, смяна на дограма, топлоизолация на фасади);
• ремонт на осветителната инсталация;
• изработване на фигурална композиция с Хан Тервел от скулптор;
• холограмна историческа възстановка на сцена с Хан Тервел;
• закупуване на интерактивно оборудване и отоплителни тела за музейните дейности.
Община Тервел има одобрен технически проект, изготвен въз основа на доклад за енергийно обследване, за който с оглед на финансирането и технологичната последователност на дейностите се налага изпълнение на два етапа:
• Първи етап:топло и хидроизолация на покрив,подмяна на дограма,топлоизолация на фасади,ремонт на ел.инсталация.Финансирането е по ПМС 309/20.12.2017 г;
• Втори етап:вътрешен ремонт на всички помещения и стълбища в музея (стени,тавани,настилки,облицовки),изграждане на пътека за отводняване , направа на санитарен възел на етаж 1,полагане на мълниезащитна и заземителна инсталация.
За втория етап на изпълнението Община Тервел получи финансовата подкрепа на Проект „Красива България“.В обхвата на СМР за втория етап са включени дейности,вкл. и демонтажни такива, за които е целесъобразно да бъдат изпълнявани от нискоквалифицирани безработни лица.
Финансирането от Проект „ Красива България „ е в размер на 65 217,00 лева.
В края на 2016 г., отново чрез финансовата подкрепа на Проект ‚Красива България“, Община Тервел изгради достъпна среда за музея – панорамен асансьор, подемник за вътрешно стълбище и санитарен възел за хора в неравностойно положение.


Публикувано на 21 Feb 2018
 Обява


Публикувано на 20 Feb 2018
 ДВА НОВИ ОБЩИНСКИ КЛУБА ОТВАРЯТ ВРАТИ В СРЕДАТА НА М.ФЕВРУАРИ

     Единият от тях е клуб в с.Безмер, а другият – в кв.“Север“ на гр.Тервел.


Клуб в кв. Север - компютърна зал

     Клубът в с.Безмер е направен чрез преустройство на съществуващ общински обект в центъра на селото и е финансиран от програмата за капиталови разходи на общината за 2016 и 2017 г.Обзавеждането му е закупено през 2018 г.Гражданите на с.Безмер ще имат на разположение телевизор с безплатна кабелна телевизия , кухненски кът с машина за топли напитки, зала с места за 20 души и санитарно помещение.Общата стойност на инвестицията е ...

Публикувано на 08 Feb 2018
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

ЗАПОЧНАХА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2018 Г.


    На 6 февруари т.г. Община Тервел обяви обществена поръчка за основен ремонт на главната улица в с.Безмер.През м.март ще бъде приведено в действие решението на общински съвет Тервел за стартиране на процедура за избор на кредитна институция, която да осигури финансиране на проекта.Улицата е дълга почти два километра и представлява част от общински път,неизбираем за финансиране в проект по Програма за развитие на селските райони.Това принуди общинското ръководство да търси алтернативни източници на финансиране, в случая чрез дългосрочен банков кредит.Офертите на участниците в обществената поръчка за строителство ще бъдат отворени на 9 март.
    Четири дружества подадоха оферти за основен ремонт на общинския музей в Тервел.Те кандидатстват за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на всички външни ограждащи елементи на сградата, както и за направа на нова ел.инсталация.Финансирането е осигурено от Министерски съвет, по искане на Община Тервел и по повод на честването на 1300 годишнината от ...

Публикувано на 08 Feb 2018
 ПРИЕТ Е БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Общинският съвет гласува без изменение предложения от кметската администрация и преминал публично обсъждане бюджет на общината.Заседанието продължи три астрономически часа.Предложеният бюджет съдържа увеличение на всички заплати на заети в общинските дейности с 10 %. Най-голямо е увеличението при средните брутни заплати на медицинските сестри в училищните кабинети – 13,9 % спрямо досегашния размер на заплатите им. До 31 .12. 2017 г. медиците получаваха средна брутна заплата от 631 лв. Считано от 1 януари 2018 г. средните брутни заплати на медицинските лица в образователните звена са 719 лева. По отношение на основните им заплати увеличението е 12,2 %.Увеличението ще се извърши през м.февруари и ще има действие от 1 януари. За да бъде извършено това увеличение, трябваше да се изчака приемането на бюджета .Последното се налага, по причина на това, че дейността „Здравни кабинети в училища и детски градини“ има недостиг в бюджета си и се дофинансира от общината с 36 000 лв. Тези средства не могат да се считат за налични, докато бюджетът не бъде приет.Недостигът е основно за заплати.По този начин бюджетът бе предложен и на проведеното публично обсъждане. Въпреки този факт обаче, основна тема на дебатите бяха заплатите на медицинските лица, тъй като те бяха внесли в Общински съвет и в Общинска администрация подписка, в която настояваха, че правата им са нарушени с получаване на минималната работна заплата. Фактите , обаче, са съвсем различни и след като бяха разяснени на общинските съветници, мнозинството от тях гласуваха предложения от кмета вариант за възнаграждения на мед.лица.Част от данните, които бяха изнесени от администрацията са следните: средната брутна заплата, разчетена и вписана в бюджет 2018 за медицинските лица е 719 лв.Медицинските лица в училищните кабинети са в двойно по-голям от законово определения брой.Само две от позициите – в ДГ“Детелина“ и „Първи юни“ в гр.Тервел имат брой деца, съответстващ на норматива за заетост на работното място.Всички останали медицински лица покриват норматив за 4 часов работен ден, а в СУ „Йордан Йовков“ – за 6 часов.Получават възнаграждения за пълен норматив. Отделно, за селата е законово определено в Наредба за дейността на училищните здравни кабинети, че личните лекари трябва да осигуряват медицинското наблюдение над децата в училищните кабинети.Въпреки тези законови норми обаче, общинското ръководство определя и издържа чрез общинския бюджет двойно по-голям брой медицински лица в училищните кабинети, водено от презумпцията за по-добра грижа за децата и услуга към техните родители.Ресорният заместник –кмет отправи предложение към иницииралите протестната подписка медицински лица да постигнат консенсус помежду си и в случай, че настояват за по-високо от 12 % - ното увеличение на основните заплати спрямо 2017-та година, да бъде изготвен план за оптимизиране на персонала до привеждането му в съответствие с нормативите.За тези, които следва да бъдат освободени, общината ще предложи работа по специалността в Дома за стари хора и в медицинския център.Текучество на медицински кадри се наблюдава в центъра за спешна помощ, както и в амбулаторните практики на личните лекари, което също дава възможност за трудова реализация.

Публикувано на 31 Jan 2018

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>