Община Тервел Ви кани


Публикувано на 27 Mar 2018
 Предупреждение


Публикувано на 26 Mar 2018
 Регионална здравна инспекция Добрич

Уведомявам Ви, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на «ВиК Добрич» АД са отстранени несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08. Зона Орляк. с. Орляк. общ. Тервел. При извършения лабораторен контрол - изследване по микробиологичните показатели (Колиформи и Ешерихия коли) на 2 проби вода. пробонабрани на 21.03.2018 г. от пунктове при крана на потребителите в с. Орляк е установено, че получените резултати отговарят на здравните изисквания.

Публикувано на 23 Mar 2018
 ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО ЗА 22.03.2018 г.

По данни на НИМХ към БАН за 22.03.2018г.
Във връзка с постъпилата в НОЦ на ГДПБЗН - МВР прогноза за времето на 22.03.2018 г. за опасни явления, се очакват интензивни валежи от сняг и дъжд, силен вятър и условия за снежни виелици в северната половина на страната. Видимостта при валеж ще бъде намалена. Очаквано количество на снеговалежа в Източна България до 12 см. с порив на вятъра до 10-15 м/с.
На 22.03.2018 г. е обявен оранжев код за опасни явления (валеж от сняг и силен вятър) за областите: София област, София – град, Кюстендил, Перник, Силистра, Русе, Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, В.Търново, Търговище, Разград, Добрич, Шумен и Варна.

Публикувано на 22 Mar 2018
 ОБЯВА


Публикувано на 21 Mar 2018
 Регионална здравна инспекция Добрич

Уведомявам Ви, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на „ВиК Добрич“ АД са отстранени несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08.Зона Жегларци, с. Жегларци и с. Кочмар, общ. Тервел.

При извършения лабораторен контрол – изследване по микробиологични показатели (Колиформи, Ешерихия коли) на проби вода, пробонабрани на 15.03.2018 г. от пунктове при крана на потребителите в с. Жегларци и с. Кочмар е установено, че получените резултати отговарят на здравните изисквания.

В тази връзка, информираме населението на с. Жегларци и с. Кочмар, че подаваната във водопроводната мрежа вода отговаря на Наредба 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата може да се ползва за питейно-битови цели.

Публикувано на 21 Mar 2018
 Регионална здравна инспекция Добрич

Уведомявам Ви, че при извършено на 15.03.2018 г. контролно пробонабиране на проба вода за питейно-битови цели и изследване по микробиологични показатели от пункт при крана на потребителя в 08.Зона Орляк, с. Орляк, общ. Тервел е установено, че същата не отговаря по микробиологични показатели (Коли форми, Ешерихия коли) на Наредба 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата не следва да се ползва.
Препоръчвам да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.
След отстраняване на несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08.Зона Орляк, с. Орляк ще бъдете уведомени допълнително.

Публикувано на 20 Mar 2018
 ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМЪТ НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ В МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

   На 15 март приключи приемът на проекти за публична инфраструктура в МИГ Тервел-Крушари.Мярката беше отворена за кандидатстване в продължение на месец.Община Тервел внесе четири проектни предложения.Те са за обновяване на образователна и социална инфраструктура и за благоустрояване на градска среда.

   Първото от тях е за изграждане на център за социални услуги в с.Безмер.Проектът предвижда реконструкция на сграда, в която сега се помещава личният лекар на селото и пощенския офис.Сградата е на два етажа, със сутерен.В сутерена ще се разположи кухненски блок с топла кухня, подготвителни за различните групи продукти, складови помещения, помещения за персонала и разливна.На етаж 1 ще има сектор за медицински грижи – лкекарски и зъболекарски кабинети, манипулационна, чакалня и санитарен възел, както и дневен център за възрастни хора.На етаж 2 ще има дневен център за деца.Общата стойност на строителните работи е 165 509,49 лв. без ДДС.Ще бъде доставено професионално кухненско оборудване на стойност 76 969 лв. и автомобил за разнос на храна на стойност 22 000 лв.Центърът за социални услуги ще осигурява храна за възрастни хора от село Безмер ,обяд за учениците в местното училище и храна за децата в детската градина.Село Безмер има ...

Публикувано на 16 Mar 2018

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>