Обява


Публикувано на 22 Jan 2018
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО ЗА 22.01.2018 г.

По данни на НИМХ към БАН за 22.01.2018г.
Във връзка с прогноза за времето на 22.01.2018 г. за опасни явления, се очакват значителни валежи от дъжд, впоследствие сняг (20-40 л/кв.м.), придружени силен и временно бурен вятър със средна скорост 14-19 м/с и пориви около 24 м/с.
Обявен е оранжев код за опасни явления за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, В.Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Сливен, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали и жълт код за областите Ст.Загора, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Благоевград, София област, София град, Перник, Кюстендил, Благоевград, приложено Ви изпращаме метео данните от НИМХ-БАН.

Във връзка с метеорологичната прогноза да се предприемат мерки за повишаване готовността за действие при снегонавявания, за оказване помощ на населението и да се обърне внимание на готовността на съответната техника.
Чрез дежурните длъжностни лица в Областният и Общински съвети за сигурност да се следи за измененията на обстановката и да бъде създадена организация за включване на допълнителни сили и средства от единната спасителна система за ограничаване и ликвидиране на произшествия.
С настоящата информация да се запознаят областният управител и кметовете на общини, както и длъжностните лица, имащи задължения по плановете за Защита при бедствия. Да се обърне внимание на повишената опасност от наводнения вследствие на значителни валежи. Да се предприемат мерки за намаляване на евентуалните последствия за населението.
При възникване на критична (бедствена) ситуация, дежурните длъжностни лица своевременно да уведомяват оперативния дежурен в Оперативния център на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Добрич.
Тел./факс - 058/ 622 112

Публикувано на 22 Jan 2018
 СЪОБЩЕНИЕ от отдел "Местни данъци и такси" при Община Тервел

Уважаеми данъкоплатци,
Уведомяваме Ви, че от 12.01.2018г. е направен годишния облог за текущата година и може да се извършва плащане на местни данъци и такса битови отпадъци за 2018 г.
• На 31 януари 2018 г. изтича срокът, в който се заплаща първа вноска за патентен данък за 2018 г. Платилите пълния размер в срок до 31.01.2018 г., ползват отстъпка от 5 на сто .
• До 30 април 2018 г. тече срокът, в който се плащат задълженията за ДНИ, ТБО и МПС за цялата 2018 г. с 5 на сто отстъпка.
• До 30 юни 2018 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за: данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, данък върху превозните средства /МПС/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2018 г.
• Туристическият данък се внася ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, при заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени. Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане, както следва:
1. В брой – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Тервел на адрес: гр.Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 8, ет.1, ст.108.
2. Пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Тервел на адрес: гр.Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 8, ет.1, ст.108.
3. В касите на Easy Pay в цялата страна и чрез онлайн системата на ePay.
4. В офиси на Банка ДСК
5. Безкасово - с пощенски запис в клонове на Български пощи или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка.

Справки могат да се правят на място в отдел „МДТ” към Община Тервел на адрес: гр.Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 8, ет.1, ст.108, телефон: 05751/2071,2128 и на интернет страницата на общината с адрес: www.tervel.bg

Публикувано на 18 Jan 2018
 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми съграждани,

Уважаеми клиенти,Уведомяваме Ви, че на 12.01.2018 г. (петък) каса номер 2 – неданъчни приходи, находяща се в сградата на Общинска администрация гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, номер 8, I етаж, гише номер 2 – ще работи с клиенти до 12:00 ч.
Промяната на работното време е с цел техническа поддръжка, въвеждане и уеднаквяване на всички административни и технически услуги по приетата с Решение номер 12 - 165/ 21.12.2017 г. на Общински съвет – гр. Тервел нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел.
Плащания ще бъдат приемани по банков път и на касите на EasyPay.
Молим да ни извините за причиненото неудобство !

От Общинска администрация

Публикувано на 10 Jan 2018
 Международен конкурс-фестивал


Публикувано на 08 Jan 2018
 Проект "Грижа в домашна среда"


Публикувано на 08 Jan 2018
 Процедура:


Публикувано на 08 Jan 2018
 МНОГО НАКРАТКО ЗА НОВИЯ БЮДЖЕТ

    Бюджетът на Община Тервел е насочен към различни общински дейности и услуги.В няколко поредни материала ще дадем яснота по основните му акценти. Най-общо и базово за бюджет 2018 на Община Тервел може да се каже следното:

    Общата бюджетна рамка е с 1 166 х. по-голяма от тази на бюджет 2017 г.Докато в началото на 2017 г. общината е имала финансов план на стойност 11 020 х.лв., сега той е в размер на 12 187 х.лв. В тази сума обаче са включени и 550 х.лв., които правителството отпусна в края на 2017 г. за обновяване на музея и на паметника на Хан Тервел.

    Както и миналата година, общината приключва с преходен остатък в местни дейности от 520 х.лв. С минимално увеличение – с по около 50 х.лв. са сумите , с които общината ще разполага за капиталови разходи , както и общата изравнителна субсидия за местни дейности.

    От държавния бюджет общината ще получи през 2018 г. общо 8 218 775 лв. , в т.ч. 6 254 575 лв. - обща субсидия за делегираните държавни дейности, 1 306 500 лв. – обща изравнителна субсидия , в това число 135 100 лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища и снегопочистване и 657 700 лв. – целева субсидия за капиталови разходи. Местните приходи, които ще влязат в общинската хазна през 2018 г. не се отличават съществено от тези , събрани през 2017 г. Община Тервел не е променяла размера на местни данъци и такси, наемите за земеделските земи са вече търгувани в основната си част за период от пет стопански години.По тази причина ...

Публикувано на 08 Jan 2018

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>