ПЪРВАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Датата на провеждането й е 30 януари.Обикновено в това време на годината ключовата дума е „бюджет“. Бюджетът на общината е подготвен , внесен в Общински съвет и ще бъде подложен на процедура по гласуване, но внимание заслужават и другите предложения, които общинска администрация е подготвила за разглеждане на първата за година сесия.

Актуална снимка по околовръстния път в Тервел

Публикувано на 30 Jan 2018
 ГРАД ТЕРВЕЛ СТАНА НА 58 ГОДИНИ


центърът през 60-те години

   Забързани и улисани в ежедневни грижи и задачи, може би пропускаме рождената дата на нашия град - 30 януари 1960 година.
   Накратко припомняме най- известните факти от историята на Тервел. Първи сведения за Тервел като селище намираме в турски документи от 1673 г. В тях за първи път се среща името Куртбунар. На 26 юли 1882 г. селището става околийски център, подчинен на Силистренски окръг. След 1879 г. в Тервел се заселват семейства от други райони – предимно бежанци от Одринско, преселници от Троянско, Сливенско, Севлиевско, Хасковско.
   Първият български управител на Куртбунар е дядо Кръстьо Попов (Опълченеца). В ново време управителите на града и общината са Христо Влаев (1962-1977), инж. Георги Господинов (1977-1986 г. и 1991-1995 г.), инж. Никола Гочев (1986-1988 г.), Петър Гинков (1988-1989 г.), инж. Петър Петров (1989-1990 г.), Димитър Върбанов (1990-1991 г.), инж. Веселин Влаев (1999-2003 г.) и инж. Живко Георгиев (1995-1999 г., 2003-2007 г., 2007-2011 г., 2011-2015 г., 2015 г до днес).
   Непосредствено след Освобождението са дошли чиновници, адвокати, съдии, а много по-късно и първият лекар - д-р Иван Газурков. За първи път в Тервел излиза в.”Добруджа” през 1901-1903 г. под редакцията на учителя Атанас Петров. През 1903 г. излиза в.”Известие” с администратор Георги Маджаров. На 13 февруари 1893 г. в.”Прогрес” съобщава, че в село Куртбунар е създадено читалище „Развитие”. През 1916 г. в боевете за освобождението на Добруджа по времето на Първата световна война, Тервел е част от епицентъра на историческите събития. От тук ген. Иван Колев провежда успешни операции, които дават тласък на последвалите събития в Добрич и Тутракан. На 27 юни 1942 г. Куртбунар е преименуван на Тервел. През 1947 г. селището е електрифицирано, а през 1952 г. - водоснабдено. На 30 януари 1960 г. с указ ¹ 38 на Народното събрание село Тервел е обявено за град.
   До наши дни Тервел и тервелският край са преминали през бурите на повече от 4 хилядолетия. Доказателство за това са множеството археологически доказателства. Какво ще се случи в бъдеще и как ще се развие нашия любим град зависи от нас.

Публикувано на 30 Jan 2018
 ТЕРВЕЛ ОТБЕЛЯЗВА НЯКОЛКО ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ


Публикувано на 26 Jan 2018
 ОБЩИНСКИ КОНКУРС-РЕЦИТАЛ „ЗАВЕТИТЕ НА БОТЕВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ТЕРВЕЛ

На 17 януари изтече срокът за подаване на заявки за участие в общинския конкурс- рецитал „Заветите на Ботев“. Готовност за надпреварата са заявени от над 90 деца и ученици от децата в предучилищна възраст и учениците от I до XII клас на всички училища в община Тервел, разпределени в 5 категории, според тяхната възраст.
Общинският конкурс - рецитал за изпълнение на поезия и проза „Заветите на Ботев“ се организира от Община Тервел и се провежда по случай 170- годишнината от рождението на поета - революционер Христо Ботев.
Премирането ще се извърши от тричленно жури – педагози и актьори. Класираните на първо, второ и трето място ще бъдат удостоени с предметна награда и Диплом, а всички участници ще получат грамота за участие.

Планираната дата на рецитала , 24 януари , се отлага поради голям брой заболели участници.Община Тервел ще обяви нова дата за провеждане на рецитала през втората половина на месец февруари.


Публикувано на 23 Jan 2018
 Обява


Публикувано на 22 Jan 2018
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО ЗА 22.01.2018 г.

По данни на НИМХ към БАН за 22.01.2018г.
Във връзка с прогноза за времето на 22.01.2018 г. за опасни явления, се очакват значителни валежи от дъжд, впоследствие сняг (20-40 л/кв.м.), придружени силен и временно бурен вятър със средна скорост 14-19 м/с и пориви около 24 м/с.
Обявен е оранжев код за опасни явления за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, В.Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Сливен, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали и жълт код за областите Ст.Загора, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Благоевград, София област, София град, Перник, Кюстендил, Благоевград, приложено Ви изпращаме метео данните от НИМХ-БАН.

Във връзка с метеорологичната прогноза да се предприемат мерки за повишаване готовността за действие при снегонавявания, за оказване помощ на населението и да се обърне внимание на готовността на съответната техника.
Чрез дежурните длъжностни лица в Областният и Общински съвети за сигурност да се следи за измененията на обстановката и да бъде създадена организация за включване на допълнителни сили и средства от единната спасителна система за ограничаване и ликвидиране на произшествия.
С настоящата информация да се запознаят областният управител и кметовете на общини, както и длъжностните лица, имащи задължения по плановете за Защита при бедствия. Да се обърне внимание на повишената опасност от наводнения вследствие на значителни валежи. Да се предприемат мерки за намаляване на евентуалните последствия за населението.
При възникване на критична (бедствена) ситуация, дежурните длъжностни лица своевременно да уведомяват оперативния дежурен в Оперативния център на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Добрич.
Тел./факс - 058/ 622 112

Публикувано на 22 Jan 2018
 СЪОБЩЕНИЕ от отдел "Местни данъци и такси" при Община Тервел

Уважаеми данъкоплатци,
Уведомяваме Ви, че от 12.01.2018г. е направен годишния облог за текущата година и може да се извършва плащане на местни данъци и такса битови отпадъци за 2018 г.
• На 31 януари 2018 г. изтича срокът, в който се заплаща първа вноска за патентен данък за 2018 г. Платилите пълния размер в срок до 31.01.2018 г., ползват отстъпка от 5 на сто .
• До 30 април 2018 г. тече срокът, в който се плащат задълженията за ДНИ, ТБО и МПС за цялата 2018 г. с 5 на сто отстъпка.
• До 30 юни 2018 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за: данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, данък върху превозните средства /МПС/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2018 г.
• Туристическият данък се внася ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, при заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени. Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане, както следва:
1. В брой – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Тервел на адрес: гр.Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 8, ет.1, ст.108.
2. Пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Тервел на адрес: гр.Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 8, ет.1, ст.108.
3. В касите на Easy Pay в цялата страна и чрез онлайн системата на ePay.
4. В офиси на Банка ДСК
5. Безкасово - с пощенски запис в клонове на Български пощи или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка.

Справки могат да се правят на място в отдел „МДТ” към Община Тервел на адрес: гр.Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 8, ет.1, ст.108, телефон: 05751/2071,2128 и на интернет страницата на общината с адрес: www.tervel.bg

Публикувано на 18 Jan 2018
 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми съграждани,

Уважаеми клиенти,Уведомяваме Ви, че на 12.01.2018 г. (петък) каса номер 2 – неданъчни приходи, находяща се в сградата на Общинска администрация гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, номер 8, I етаж, гише номер 2 – ще работи с клиенти до 12:00 ч.
Промяната на работното време е с цел техническа поддръжка, въвеждане и уеднаквяване на всички административни и технически услуги по приетата с Решение номер 12 - 165/ 21.12.2017 г. на Общински съвет – гр. Тервел нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел.
Плащания ще бъдат приемани по банков път и на касите на EasyPay.
Молим да ни извините за причиненото неудобство !

От Общинска администрация

Публикувано на 10 Jan 2018

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 По-стари >>