Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 СЪОБЩЕНИЕ:

  На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение номер 393 от 08.11.2016г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбите на чл.18, ал.1, 2 и 3 и чл.19 от Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти на територията на община Тервел по Адм.дело номер 412/2016г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 28 Nov 2016
 СЪОБЩЕНИЕ

относно изплащане на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии (СИК)


    Община Тервел уведомява членовете на секционни избирателни комисии (СИК), участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум, че започва изплащане на възнагражденията от 21.11.2016 год. (понеделник) от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:30 ч. в стая 416 (IV етаж, административна сграда на Община Тервел), ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 8.
Предоставянето на лична карта за справка е задължително.


Публикувано на 18 Nov 2016
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:КРАТКА РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2015- 2019 НА КМЕТСКИЯ ЕКИП

Измина една година от деня, в който започна настоящия кметски мандат.Не беше нужно да губим време, за да се ориентираме и да се учим и продължихме работата си още в деня след обявяване на изборните резултати.Случи се така, че имаме нагледен и много красноречив пример за това, колко важен е опитът, когато става дума за ограничен от времето период – в случая четирите години на един мандат.Този пример е санирането на големите панелни блокове в Тервел.Не ни беше необходимо време да „навлизаме” в програми, проекти, да се ориентираме в изисквания и указания.В първите дни на новия мандат бяха регистрирани четири сдружения на собствениците – „Иглика”, „Детелина”, „Хан Тервел” и „Прогрес”.По-малко от година след това тези четири блока са завършени.Други два – „Златен клас” и „Здравец” също бяха приключени в първите дни на този мандат. Със сигурност има още ....

Публикувано на 17 Nov 2016
 Покана за публично обсъждане


Публикувано на 16 Nov 2016
 О Б Я В А


Публикувано на 10 Nov 2016
 ВОТЪТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ В ТЕРВЕЛ – ЧИСЛА И СРАВНЕНИЯ

  Разглеждаме данните от първия тур на президентските избори в сравнение с първия тур на президентските избори през октомври 2011 и при съпоставяне с последните парламентарни избори през октомври 2014 г. Интересно е да се сравнят данните от два различни по характера си национални избора – подчертано мажоритарния избор за президент и вицепрезидент и пропорционалния (с малки изключения на преференциите) вот за парламент.


Публикувано на 08 Nov 2016
  ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:

ЗА ЕДНО НОВО ПРИЯТЕЛСТВО И ЗА НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ ПО ЧОВЕЧНОСТ И РОДОЛЮБИЕСкъпи гости на кмета  Джени, Настя, Лера, Валерия, Емине, Савина, Олег, Яна, Славик, Ани, Дарина от Гимназия „Н. Вапцаров“ гр. Белица, СУ „Д. Благоев“ гр. Доспат и „Г. С. Раковски“ гр. Болград (Украйна) , както и техните учители Фанка Къшева и Лаура Александровна, бяха гости на Тервел от 24 до 28 октомври. Поканата от името на Кмета на Община Тервел инж. Живко Георгиев за посещението им в нашия град бе свързана с участието на младежите в обявения през пролетта общински конкурс „Да помним героите на Добруджа!“ по случай 100 години от Първата световна война и събитията, свързани с историята на нашия край от това време. Вярно е, че сме свикнали общинските конкурси да предизвикват значителен интерес сред учениците от нашите училища. Вярно е, също така, че най-масово се включват участниците в Клуба за автентичен фолклор и етнография с ръководители Росица Стратиева и Стойка Жекова. Задълбочената работа с учениците от 8 до 12 клас в областта на проучване на богатото разнообразие на автентичния фолклор на всички етноси в тервелска община, както и богатото историческо минало, доведоха до участието в безброй национални и общински конкурси, до неизброими по стойност и значимост награди както за участниците в Клуба, така и за техните преподаватели. Вече повече от 6 години нашите момичета и момчета са част от семинарите на Фондация „Българска памет“ с председател д-р Милен Врабевски, като награда за упоритостта им, за качествата, които са показали като знаещи и можещи млади хора. Дългогодишното сътрудничество с Фондацията и чудесното й партньорство с Община Тервел при експонирането на изложбите „Кан Тервел, св. Крал Тривелий- дипломатът, светецът воин, спасителят на Европа“, „Св. Св. Кирил и Методий и държавата на духа“, доведе до идеята за участие в конкурса „Да помним героите на Добруджа!“ да бъдат поканени и възпитаниците на всички училища, с които Фондацията работи, независимо от географското им местоположение- България, Молдова, Украйна, Македония.

Публикувано на 31 Oct 2016
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

Осигурява се мостово финансиране за строежа на пречиствателната станция


  След като издължи всички мостови кредити за успешно реализираните от нея проекти, Община Тервел внася във Фонд ФЛАГ на 1.11.2016 г. искане за краткосрочен кредит, с който ще се финансират плащанията към изпълнителя на пречиствателната станция до верификацията им от управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.Кредитът е на стойност 1 000 000 лв. и ще бъде усвоен веднага след подисване ан договора за кредит и вписване на обезпечението.Това се налага, тъй като изпълнителят вече е изпълнил половината от договорения обем на строителството.Крайният срок за погасяване на кредита е октомври 2017-та.В историята на общината има пет ползвани и издължени без просрочия кредити , които Община Тервел е усвоила, за да извършва плащания по проекти по ОПРР (Обновяване на детски градини и медицински център), по ПРСР (пътища и улици) и по ОПОС – линейна ВиК мрежа и претоварна станция.С настоящият кредит се осигуряват оборотни средства за изпълнение на проекта „Втора фаза на проект за разширение и реконструкция на ПСОВ,доизграждане на канализационната мрежа на гр.Тервел и реконструкция на водопроводната мрежа“. Договорът за този проект бе подписан на 25 юли тази година в Тервел от Кмета на общината и Министър Ивелина Василева.Строежът на пречиствателната станция в Тервел

Публикувано на 31 Oct 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 По-стари >>