ВАЛИДИРАНЕ НА ПОЩЕНСКА МАРКА В ГР.ТЕРВЕЛ   Официална церемония за валидиране на юбилейна пощенската марка, посветена на 1300- та годишнина от победата на Кан Тервел над арабите при Константинопол през 718 г. ще се състои на 15 август 2018 г. от 14:30 часа в зала в Ритуален дом на гр.Тервел.

   Датата 15 август не е избрана случайно.Тя е денят, в който армията на арабите е напуснала в паническо отстъпление бойното поле при стените на Константинопол след пореден щурм на армията, предвождана от Кан Тервел.

   Организатори на събитието са Община Тервел и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

   Покани за събитието са изпратени на Министъра на културата, Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Председателя на Колмисията по култура в Народното събрание, Изпълнителния директор на „Български пощи“ АД, до Националния инициативен комитет за честване на 1300-та годишнина от победата на Кан Тервел над арабските нашественици, народните представители от Област Добрич, Областния управител на Област Добрич, директорите на РИМ Добрич и РИМ Силистра.

Публикувано на 02 Jul 2018
 ДОБРУДЖАНСКИ СЪБОР „ТЕРВЕЛ 2018“ ОЧАКВА СВОИТЕ ГОСТИ


    На 22 септември 2018 г. в град Тервел за петнадесети път ще се проведе традиционния Добруджански събор „Тервел`2018“.
    Общинското ръководство отправя покана към фолклорните групи и индивидуални изпълнители- певци, инструменталисти, танцьори и разказвачи от Североизточна България да станат част от празника.
    През последните години съборът се утвърди като традиционен форум на добруджанското фолклорно наследство. Той допринася за съхраняването и популяризирането на добруджанския фолклор и провокира интереса и любовта на хората от различни възрасти към българското народно творчество .
    През 2018 г. Добруджанският събор е посветен и на едно значимо за българската история събитие: 1300 години от победата на Кан Тервел над арабите край Константинопол. Град Тервел носи името на славния кан, а победната му битка стана повод ...

Публикувано на 02 Jul 2018
 Община Тервел обявява конкурс на тема „Кесарят Тервел- познат и непознат”

По случай 1300- годишнината от Победата на Кан Тервел над Арабите при Константинопол – 15.08. 718 г. Община Тервел организира конкурс на тема – „Кесарят Тервел- познат и непознат”. Застанал начело на българската държава през 701 г., съдбата определя на Тервел задачата неколкократно да се намесва в делата на Византия. От гледната точка на съвременния човек, животът на Кан Тервел може да се определи в няколко направления: Дипломат, умел и смел Военачалник, Спасител, Светец.

Публикувано на 27 Jun 2018
 Покана до местната общност


Публикувано на 25 Jun 2018
 Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджет 2017 г. на Община Тервел


Публикувано на 25 Jun 2018
 Заседание на Общинския съветПубликувано на 21 Jun 2018
 ЗА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

Нейният общ размер е 1 571 148 лв. Сумата е от три източника на финансиране – държавен бюджет чрез целева субсидия за капиталови разходи (659 148 лв.), Министерски съвет чрез постановление за целево финансиране на площад и музей (550 000 лв.) и собствени приходи на Община Тервел (362 000 лв.).


Строежът на храм Рождество Богородично в с.Нова Камена

Към края на първото шестмесечие изпълнението на капиталовата програма върви с планираните темпове.Общината е приключила с три доставки – на тематични кътове за игра на деца в детските градини ( стойност 19 200 лв.) и с доставка на употребяван автомобил за тъжни обреди – също 19 200 лв. и на пожароизвестителна инсталация в ОУ „В.Друмев“ в с.Орляк (5 000 лв.).В процес на изпълнение са договори на обща стойност 944 000 лв. Строят се ...

Публикувано на 20 Jun 2018
 ПОДПИСАН Е ДОГОВОРЪТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ В СЕЛА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

    На 19 юни Кметът на Община Тервел Живко Георгиев подписа в Държавен Фонд Земеделие в София договор за рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа в селата Зърнево,Нова Камена и Безмер.Договорът е на стойност 3 250 х.лв. и се финансира по мярка 7.2. на Програма за развитие на селските райони.
    Проектът предвижда рехабилитация на общо 4786 метра водопровод в с.Зърнево.След подмяната на подземната инфраструктура, отново със средства по проекта ще бъдат асфалтирани 19 188 кв.м. настилка на уличната мрежа.Две са улиците в с.Зърнево, които ще имат обновена инфраструктура – „Втора“ и „Трета“.
    В с.Нова Камена интервенцията касае подмяна на 1516,26 метра водопровод по улици „Втора“ и „Шеста“.След подмяната на водопровода ще бъдат асфалтирани и улиците , чиято площ е 9055 кв.м.
    В с.Безмер ще бъде подменен водопроводът на улица „Трета“.Той има дължина 1075,5 м.Ще бъде асфалтирана улицата на подменения водопровод – 5860 кв.м.
    Задачата на Община Тервел е да обяви, проведе и съгласува с ДФЗ обществените поръчки за строителство и строителен надзор.Строителството на обектите следва да се реализира през 2019 г.

Публикувано на 20 Jun 2018

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>