П О К А Н А


Настоятелството на НЧ „Стефан Караджа – 1941год.”с.Зърнево
на основание чл.15 ал.1 от закона на народните читалища


С В И К В АРедовно отчетно – изборно събрание на своите членове, което ще се проведе
на 24 април /сряда/ 2019 год. от 17:30 ч.в залата на читалището при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:1.Отчет за дейността на НЧ „Стефан Караджа – 1941год.”през периода 2016-2019г.
2.Докладна Проверителната комисия за периода 2016-2019 г.
3.Приемане Бюджета на читалището за 2019 г.
4.Приемане на културния календар на читалището за 2019 г.
5.Избор на ръководни органи на читалището -настоятелство,
председател и проверителна комисия

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и щe се проведе същия ден
от 18:30ч.в същата зала, при същия дневен ред, на основание чл.15, ал.3 от ЗНЧ.

Публикувано на 08 Apr 2019
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ЗА МЕРОПРИЯТИЕ ВЪВ ФОНД“СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“


Група от дома в Полк.Савово на първото издание на Фестивала през 2015 година

Община Тервел подготвя проект за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“.Наименованието на проекта е „ФЕСТИВАЛ “ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ“ - НАШИЯТ НАЧИН ДА ОБЩУВАМЕ“. Първото издание на фестивала бе през м.октомври 2015 г. През настоящата 2019 година , фестивалът ще се проведе за пети път.Инициативата за създаването на такъв фестивал е на домуващите в Дом за стари хора с.Полк.Савово.Персоналът на дома подкрепи идеята на възрастните хора, зад нея застана и общинското ръководство.Участниците във фестивала се увеличават с всяка изминала година.Общината,читалището в гр.Тервел и приятели на дома съдействат за декориране на сцената, за осигуряване на ...

Публикувано на 08 Apr 2019
 В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 29 март бе открита строителната площадка на проект за рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа в три села от Община Тервел – Зърнево, Нова Камена и Безмер. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони по договор, подписан в средата на 2018 г. Общата стойност на строителните работи в трите села е 3 422 000 лв.
Най-голяма е инвестицията в с.Зърнево. В него живеят над 1200 души.Нова водопроводна инфраструктура се полага по двете най-дълги улици в селото – улица „Втора“ и улица „Трета“.Общата дължина на новия водопровод е 3500 метра.Общо 223 имота ще бъдат присъединени към обновеното трасе посредством нови сградни отклонения. Проектът предвижда и пълно преасфалтиране на двете улици . Площта на новите асфалтови настилки ще бъде 19 200 кв. м.Общата стойност на инвестицията за с.Зърнево е 2 175 000 лв.Открита строителна площадка в с. Зърнево

В село Нова Камена ремонтът е фокусиран върху улици „Втора“ и „Шеста“. Общата дължина на новият водопровод е 1025 м.Общо 59 домакинства ще имат нови сградни отклонения и ще ползват вода от новия водопровод.Ще се преасфалтират ...

Публикувано на 08 Apr 2019
 ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАРАКЛИС В ТЕРВЕЛСКОТО СЕЛО КОЛАРЦИ


Първа копка на новия параклис в с.Коларци

Християнският празник Благовещение бе избран за начало на строителството на нов православен параклис в с.Коларци. Интересното за това село е, че то, макар и населено с християни и мюсюлмани, няма православен храм.Местните хора разказват, че непосредствено след края на Втората световна война е имало инициатива за изграждане на църковен храм, избрано е място за него, но начинанието не е изведено до край и така поколения християни от село Коларци израстват без православен храм в селото.
Както за всяко събитие, така и за това си има причина и повод.Причината е необходимостта, която имат жителите на селото от малък православен храм, а поводът е настояването на Ружди Османов – кмет на с.Ангеларий, заместващ за няколко месеца младата кметица на с.Коларци, сдобила се с ...

Публикувано на 08 Apr 2019
 OБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕДПРИЕМА СТЪПКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА В ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР


Градинката, която ще бъде място за паметника на Левски

На последното си заседание Общински съвет Тервел прие решение по внесено от Председателя на общински съвет Тервел инж.Симеон Симеонов предложение. Внесеното предложение е в унисон и с виждания на общинския съветник Костадин Станчев (ВМРО) за необходимостта в Тервел да има паметник на Левски, както и с намеренията на общинското ръководство.Около предложението се обединиха всички общински съветници. Всеобщо е мнението, че паметник на Левски трябва да има във всеки български град , „ за да знае за Левски всяко дете, което живее в България“ , както се казва във ...

Публикувано на 08 Apr 2019
 Уведомяваме собствениците на земеделска и горска техника за предвидените през м. Април 2019 г. технически прегледи на трактори, ремаркета ...


Публикувано на 05 Apr 2019
 Уведомително писмоПубликувано на 04 Apr 2019
 ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ В ГР.ТЕРВЕЛ

През месец март приключи верифицирането на окончателното плащане по проекта за реконструкция на пречиствателната станция в гр.Тервел.Управляващия орган на програмата (Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“) верифицира 100 % извършените от общината разходи.
Реконструкцията на пречиствателната станция премина през събаряне на всички стари постройки на неработещото съоръжение и изграждане на напълно нови басейни, сгради и автоматика. Целта на проекта гр.Тервел да има 100 % покритие с канализация и пречистване на отпадни води вече е изпълнена.
Договорът за финансиране на проекта бе подписан през м.юли 2016 г. Стойността му е 5 500 000 лв. с ДДС. Този проект е от т.нар. „фазирани“ проекти. Те бяха разделени на две фази. През период 2007-2013 г. бе изпълнена линейната инфраструктура (канализация, водопровод), а през период 2014-2020 бе завършена пречиствателната станция. Изпълнението бе забавено , поради което на изпълнителя е наложена неустойка в размер на 470 000 лв.Неустойката е платена.
Новата пречиствателна станция премина успешно през 12 месечния период на установяване на дефекти.Той приключи на 6.03. т.г. Показателите на пречистената вода са много добри.Сега съоръжението се стопанисва от Община Тервел.Предстои да се премине през процедура, която цели предаването на управлението на пречиствателната станция на оператор – ВиК АД гр.Добрич.Публикувано на 01 Apr 2019

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>