АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВА МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА

ИСКАНЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИНЖ.СИМЕОН СИМЕОНОВ

През януари и февруари (в последните дни на двата месеца) бяха проведени две редовни заседания на Общински съвет Тервел.И двете заседания започнаха по еднакъв начин – с отхвърляне на искане в дневния ред на заседанието да бъде включена точка за откриване на процедура за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет инж.Симеон Симеонов (ПП ГЕРБ)и избор на нов председател.И на двете заседания искането бе отхвърлено от мнозинство от общински съветници – 11 на сесията през януари и 12 на сесията през февруари.Вносители на искането за избор на нов председател са общинските съветници Исмет Абил, Аксел Наз, Фикрет Мюрсел, Фикрет Ахмед, Юнал Хамид, Гюлчин Сали, Ибрям Сполу и Марияна Пасева (през мандат 2015-2019 тези общински съветници са включени в МК „За нов Тервел“.В предходни мандати преобладаващата част бяха избрани с листата на ПП ДПС ) Изтъкнатите от вносителите мотиви са за неизпълнение на задълженията на председателя на общинския съвет.След повторното отхвърляне на искането за включване в дневния ред на общинския съвет, съветниците от МК“За нов Тервел“ напуснаха заседанието и второто за годината редовно заседание на общинския съвет се проведе в присъствието на 13 общински съветници.Мнозинството отхвърли искането на осмината съветници за включване в дневния ред на процедура за избор на нов председател, след което в залата се направиха изказвания по ...


Публикувано на 05 Mar 2019
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ СЕ ВКЛЮЧВА В КАМПАНИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ КАПАЧКИ С БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЦЕЛВ предпразничния Първи март Община Тервел закупи метално сърце за събиране на пластмасови капачки.Сърцето ще бъде поставено чрез анкериране в зелената площ със здравец, в дясно пред централния вход на Община Тервел.
Всеки гражданин или фирма може да изсипва в сърцето събраните капачки.Сърцето се заключва с катинар, който ще се съхранява в общината.След напълването на сърцето, капачките ще бъдат отнесени за рециклиране от координаторите на благотворителната инициатива от гр.Добрич
Благотворителна кампания за събиране на капачки, в която участва Община Тервел е насочена към подпомагане на МБАЛ Добрич с ...

Публикувано на 05 Mar 2019
 Поздравителен адрес

СКЪПИ ТЕРВЕЛЧАНИ!


Славим Трети март като национален празник на България. Спомняме загиналите воини - българи, руси, сърби, румънци… Величаем нашите опълченци. Много са мъжете дали живота си , за да живеем днес свободни. Слава на тях и на техните пълководци!

Има обаче нещо, което свързва подвига на тези хора с нас и нашето време. То е способността ни да оценим по достойнство тяхната жертва и да осмислим собствения си дълг към нашата Родина. Да живеем достойно, да възпитаваме децата си в любов към България, да бъдем част от един доблестен и ангажиран с просперитета на страната си български народ.


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


Кмет на Община Тервел-инж.Живко Георгиев

Публикувано на 02 Mar 2019
 Поздравителен адрес

Уважаеми съграждани,

За мен е удоволствие да Ви приветствам по повод Националния празник на Република България - 3-ти март!

В ден като днешния повече от всякога сме горди, че сме потомци на славен и борбен народ.

Нека събудим духа си на българи и родолюбци и да си спомним онази мразовита зима на 1878 година, донесла изстраданото Освобождение на България от турско робство.

И нека всички склоним глава пред подвига на хората, които останаха в историята като герои, и ни дадоха СВОБОДАТА, която стои в основата на съзнателното човешко съществуване!

Честит празник!


Инж. Симеон Симеонов
Председател на ОбС гр.Тервел


Публикувано на 02 Mar 2019
 НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

България има своя голям ден на Освобождението – 3-ти март. Трети март е най-великата, най-святата дата в нашата българска история. Няма човек, който да не се прекланя пред нея. Рожденият ден на българската свобода, дошла след близо пет века страдания, бунтове и безброй загинали герои. Смелите национални герои Левски, Ботев, Каблешков и много други прокараха пътя към българската свобода, по който днес ние вървим и по който ще вървят идните поколения.


Участниците в празника на Свободата

Децата от ДГ 1 „Детелина“ град Тервел отпразнуваха тържествено този ден. На него бе посветено тържеството „Приказка за свободата“ на децата от подготвителните групи „Калинка“ и „Пчелица“, което се проведе на ...

Публикувано на 01 Mar 2019
 В Н И М А Н И Е

Уважаеми жители на Община Тервел,

Уведомяваме Ви, със заповед на Българската агенция по безопасност на храните РД 11-427/25.02.2019 г. за възникнал случай на болестта Африканска чума при дива свиня.
Община Тервел попада в инфектираната зона, включваща следните населени места:
Тервел,Ангеларий,Балик,Безмер,Божан,Бонево,Войниково,
Главанци,Градница,Гуслар,Каблешково,Кладенци,Кочмар, Мали извор, Нова Камена, Оногур, Полк. Савово, Поп Груево, Професор Златарски, Сърнец, Честименско.
Горецитираното , налага предприемане на по – строги мерки за биосигурност на отглежданите домашни свине.

Публикувано на 01 Mar 2019
 Военно окръжие -ДобричПубликувано на 26 Feb 2019
 Предупреждение силен вятърПубликувано на 22 Feb 2019

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>