НИМХ-БАН:Публикувано на 27 Nov 2018
 Обект „Късноантична крепост Палматис“ през 2018 годинаКрепостта Палмате е възникнала през късноантичния период на мястото на по-старо гетско, а в последствие и ранно-римско селище. Заградената площ е над 220 дка. Допълнителната защита е осигурявана от 20 бойни и наблюдателни кули. Двете крепостни порти са давали достъп до минаващ през крепостта път. Извън стените, по скалистите склонове и тереси на суходолието били пристроени квартали, а върху живописно разположения скален масив Шан кая се е намирал самостоятелно укрепен култов център. Северозападно и югоизточно от крепостните стени са били разположени градските некрополи. Някога сегашния археологически комплекс е бил изключително важен светски, религиозен и административен център, разположена на границата между късно-римските провинции Втора Мизия и Малка Скития. Днес територията на крепостта попада частично под ...

Публикувано на 22 Nov 2018
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗАПОЧНА РАБОТА ПО ПРОЕКТА ЗА ВОДОПРОВОДИ И УЛИЦИ В СЕЛАТА ЗЪРНЕВО,НОВА КАМЕНА И БЕЗМЕР

Преди 10 дни Община Тервел обяви обществена поръчка за рехабилитация на улици в селата Зърнево,Безмер и Нова Камена.Проектът е по Програма за развитие на селските райони и е вторият одобрен проект на общината по тази програма.Инвестицията е на стойност 3 600 000 лева и включва две улици в с.Зърнево, две в с.Нова Камена и една в с.Безмер.Общо 7,5 км. улична мрежа ще бъде обновена по проекта – 4 785 м. в село Зърнево по улици „Втора“ и „Трета“, 1516 м. в с.Нова Камена по ул.‘Втора“ и „Шеста“ и 1075 м. в с.Безмер по улица „Трета“.Ще се подменят трасетата на стария водопровод и сградните отклонения, ще се възстанови пътната настилка по цялата площ на улиците – общо 34 103 кв. м. в трите села ( 19 188 кв.м. в с.Зърнево, 9055 кв.м. в с.Нова Камена и 5 860 кв.м. в с.Безмер.
Офертите на участниците в обществената поръчка ще бъдат отворени на 12 декември т.г. в Община Тервел.
В Държавен фонд „Земеделие“ са внесени и са в различни етапи на оценка още пет проекта на Община Тервел - за изграждане на център за социални услуги в с.Безмер, за спортна площадка в основното училище в с.Нова Камена, за детска площадка в Детска градина „Детелина“ в гр.Тервел , за две улици в гр.Тервел и за междублоковото пространство към площад ‚Старият дъб“.

Публикувано на 22 Nov 2018
 Обява ОС


Публикувано на 22 Nov 2018
 РС”ПБЗН” гр.Тервел

У в а ж а е м и г р а ж д а н и ,
с настъпване на отоплителния период рязко се увеличава опасността от възникване на пожари в домовете и обектите. Това се дължи на факта, че се ползват отоплителни уреди, които често са нестандартни и в повечето случаи са с висока пожарна опасност. Друг фактор за възникването на подобни пожари, етрудноподвижността на някой от възрастните хора и бавното им реагиране при поява на опасност.
В тази връзка РС„ПБЗН” гр.Тервел счита за необходимо да Ви припомни
няколко задължителни условия, спазването на които, води до възникване на по-малко пожари и щети от тях:
1. Да се използват само технически изправни и стандартни отоплителни уреди.
2. Уредите да се монтират на разстояние не по-малко от 0,5м. от горими вещества и материали.
3. Да се съобразява мощността на електроуредите с възможностите на електрическите инсталации и сечението на проводниците.
4. В електрическите табла да се използват само стандартни електрически предпазители.
5. Горивата да се складират на обезопасени места, трудно достъпни за деца.
6. Да не се оставят продължително време отоплителните уреди без наблюдение.
7. Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и при необходимост в периода на експлоатация.
8. Да не се използват леснозапалими и горими течности за разпалване на отоплителни уреди с твърдо гориво.
9. Да не се използват газови отоплителни уреди работещи с газ пропан-бутан в подземни помещения и в помещения без естествена вентилация.

Публикувано на 16 Nov 2018
 Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

На 18 ноември (неделя) по традиция се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия. По решение на Общото събрание на ООН, всяка трета неделя на ноември е обявена за Световен ден на възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия. На този ден в редица страни по света се отдава почит и внимание към загиналите и пострадалите от пътнотранспортни произшествия.
Ежегодно в резултат на инциденти по пътищата на нашата страна стотици губят живота си, хиляди получават тежки наранявания и боледуват продължително, значителен е броят на пострадалите с увреждания за цял живот.
Пътните инциденти са най-безсмислената причина за смъртността сред хората. Катастрофите оставят трайна следа в живота на пострадалите. Мъката и страданията на семействата и близките на жертвите са неописуеми. Обслужването на пострадалите от пътнотранспортни произшествия натоварва емоционално и финансово техните семейства, а също и здравната система и всички ангажирани институции. Освен огромния брой жертви и ранени, пътните инциденти причиняват и големи загуби за икономиката на страната.
На 18 ноември тази година ще отдадем нашата дълбока почит към жертвите на пътнотранспортни произшествия и ще изкажем съболезнования към близките на пострадалите. На този ден ще изразим нашата дълбока благодарност към лекарите, полицаите, пожарникарите, към всички, които всеки ден оказват съдействие и помощ на пострадалите и се борят за техния живот.
Денят на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия е и ден за размисъл, за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата. Нека всички заедно – институции, организации и участници в движението, да дадем своя принос за безопасността и за намаляване на пострадалите в движението по пътищата.
На този ден би трябвало всички да се замислят лично за своето поведение на пътя, да анализират грешките и да вземат решение да не допускат риск в пътното движение. Сигурността на движението по пътищата на всички зависи от личния принос и отговорност на всеки един участник в него, макар той да изглежда малък и недостатъчен. Съвкупността на добронамереност, дисциплина и толерантност на стотици хиляди хора едновременно би осигурила една по-здравословна и безопасна среда на пътното движение.

Публикувано на 08 Nov 2018
 КАН ТЕРВЕЛ В НАУЧНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА

На 6 ноември от 17,30 часа зала Кан Тервел в общинския музей в Тервел бе домакин на едно от най- важните събития, които общинското ръководство организира в рамките на честванията, посветени на 1300 години от победата на Кан Тервел над арабските нашественици край Константинопол през 718 година.
Авторската среща „Кан Тервел в научната и художествената литература“ бе планирана като форум, на който жителите на града и общината да се срещнат с историците и писателите, които са свързали научните си и творчески търсения с живота ...

Публикувано на 07 Nov 2018
 НАГРАДИХА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА „КЕСАРЯТ ТЕРВЕЛ-ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ“

На 6 ноември в общинския музей в Тервел бе открита изложбата с отличените рисунки и пластики от общинския конкурс „Кесарят Тервел- познат и непознат“. По този повод в зала „Кан Тервел“ на музея се проведе и церемония по награждаване на отличените творци, на която присъстваха Зам.- кметът на Община Тервел Дияна Илиева, директори на образователни институции, учители, родители.
Госпожа Дияна Илиева приветства участниците и им благодари за смелостта да творят по темата за Кесаря Тервел, тъй като историческите извори и графичните изображения за периода на управление на втория владетел на България от рода Дуло са ...

Публикувано на 07 Nov 2018

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 По-стари >>