ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА 2018 Г. Е В ПРОЦЕС НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

То ще се състои на 27 юни, в 15:00 часа в заседателната зала на Община Тервел.Преди това, гражданите могат да се запознаят с основните параметри на вече изпълнения бюджет 2018 г. от електронната страница на Община Тервел.
Какво е характерното за бюджет 2018 г.?
Планът за държавни приходи е изпълнен на 100 % за всички видове държавни приходи, а при местните приходи на 98 % е изпълнен планът за неданъчните приходи.Това се дължи на намалени тарифи за част от услугите, свързани със строителство при инвеститорите в частния сектор, при което приходите от технически услуги спадат под планирания размер.Намаляването на таксите е предприето от общинското ръководство, като мярка в подкрепа на бизнеса и гражданите, които инвестират в общината. Не е изпълнен и плана за приходите от заеми.Това , от своя страна, е положително явление , тъй като резултира в по-ниски разходи за обслужване и ползване на заемния ресурс. В приходната част на бюджета, извън регулярните и нормативно определени приходи, правят впечатление няколко суми с не регулярен характер, т.е. те са получени в резултат на финансиране през 2018 г. за конкретни проекти на Община Тервел от Министерски съвет и от МОСВ. Тези суми са: 383 х.лв. от ПУДООС за финансиране на проект за транзитен водопровод в гр.Тервел и за четири малки проекта по Кампания „За чиста околна среда“ ; 920 х.лв. за рехабилитация на ул.“Хан Аспарух“ – за отстраняване на последиците от подмяната на подземната инфраструктура; 300 х.лв. за основен ремонт на спортна площадка в СУ „Йордан Йовков“ и 120 х.лв. за завършване на обредния дом на гробищния парк.
Като цяло, приходната част на общинския бюджет за изминалата година съвпада с плановете и разчетите и при разумно планиране на разходната част не крие рискове за настоящия бюджет 2019, който вече се изпълнява.
Планът за разходите в бюджет 2018 е изпълнен на 100 % - както за делегираните от държавата дейности, така и за местните такива.При държавните дейности най-голям обем в разходната част на бюджета заемат дейностите за образование – 70,63 % от всички разходи, финансирани с приходи от държавния бюджет.Тук се отнасят всички разходи на училища и разходите за част от дейностите в детските градини и просветните звена (основна част от възнагражденията на заетите).При разходите за местни дейности с паритет са функция „Образование“ , в която отражение намира цялата издръжка детските и образователните звена и издръжката на всички общински служби, дейности и услуги на територията на цялата община.В общия обем на разходите за местни дейности най-голям е обемът на разходите за строителство – 35,11 % (1 210 х.лв.). Тук се отнасят всички извършени, респ. въведени в експлоатация и разплатени обекти за общински дейности през 2018 г.


Публикувано на 14 Jun 2019
 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Съобщаваме Ви, че в събота (15 юни, Черешова задушница), в 10:00 часа , в Обреден дом на гробищен парк в гр.Тервел, Отец Вълчо Петров ще отслужи обща заупокойна молитва.
С оглед на това, ще бъде осигурен втори за деня курс на транспорта до гробищния парк, който ще тръгне в 9:30 часа от междуградската спирка в кв.‘Изгрев“.

Община Тервел

Храм „Св.Вмчк Георги Победоносец“ гр.Тервел

Публикувано на 14 Jun 2019
 О Б Я В А


Публикувано на 13 Jun 2019
 ПРИЗОВИ МЕСТА ЗА ОТБОРА ПО ДЖУДО НА МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ВЪВ ВАРНА

На 8 юни 2019 г. в Двореца на културата и спорта Варна се проведе III Международен турнир по джудо „Купа Варна“, организиран от Спортен клуб „Десант- джудо“ Варна и Община Варна. В състезанието се включи и клубът по джудо от гр. Тервел с треньор Жеко Георгиев. Общо 15 представители на тервелския отбор се надпреварваха с участници от Русия, Румъния, Молдова, Украйна, Гърция, Македония и др.
При момичетата, родени 2009 г. Николета Стефанова (38 кг.) взе златото, втора е Елиса Сали (36 кг.), а трета е Дилек Мюрсел (32 кг.). В същата възрастова група, при по- тежките трета стана Нуран Кязимова (43 кг.). В следващата възраст, родени 2010г. първа е Селин Сюлейман (32кг.).
Момчетата, родени през 2008, 2009 и 2010 г. имаха лошия шанс да се състезават с представители на Русия.
При родените през 2004, 2005 и 2006 г. момчета Иван Йорданов (60 кг.) и Венцислав Мирославов (55 кг.) станаха шести.
Участието на отбора се осъществи с финансовата подкрепа на Община Тервел.Публикувано на 12 Jun 2019
 Покана до местната общност


Публикувано на 12 Jun 2019
 Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджет 2018 г. на Община ТервелПубликувано на 12 Jun 2019
 УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТБОРА НА ОБУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

Отборът от област Добрич се представи много добре на Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ (УЕПП). Събитието се проведе на 7 и 8 юни в Националния учебно логистичен център на БЧК Лозен – София. В него участие взеха победителите от областните прегледи на УЕПП. Областната червенокръстка организация на Добрич бе представена от екипа на ОУ ”Д-р П.Берон” с. Коларци, община Тервел, който е победител на
областното състезание.
Екипът от с. Коларци с ръководител Дарина Кобурова се класира в “Златната лига”, изпреварвайки много утвърдени до този момент екипи, като в поредното подреждане са на 10-то място след победителите - отбора на Пазарджик (участниците бяха класирани на 1-во, 2-ро и 3-то място, а останалите отбори бяха класирани в три лиги - “Златна”, “Сребърна” и “Бронзова”).
Нашите представители получиха индивидуални награди, дипломи и паметни медали - ”златни” от Дирекция БМЧК при НС на БЧК.
Областният съвет на БЧК Добрич изказва благодарност на учениците от ОУ ”Д-р П.Берон” с. Коларци - Мелиса Ниязи, Донка Тодорова, Осман Ембие и Ерай Исмаилов, на директора Ивелин Станчев и на ръководителя, подготвил екипа – Дарина Кобурова за положените усилия в подготовката и престижното Х-то място с страната.
Д-Р Артюн Еринозов
Директор на ОС на БЧК-Добрич

Материалът е препечатан за Община Тервел от в-к Нова Добруджанска трибуна
(www.ndt1.com)
Публикувано на 12 Jun 2019
 НОВИ НАГРАДИ ЗА ШИПИОт 31 май до 01 юни 2019г. в гр. Силистра се проведе Международния екофорум „Сребърна 2019”, организиран от ЦПЛР- ОДК- Силистра, в партньорство и финансова подкрепа на МОН, Национален дворец на децата, фондация „Еврика”, гр. София, Съюз за защита на природата, РИОСВ- Русе, ПМ „Сребърна” и др.
От получените над 400 рисунки и приложни творби, в раздел „Приложно изкуство” към 3-тия Международен конкурс за детска рисунка „Планетата Земя- безценен дар”с Второ място бе отличена плъстената картина „Старият дъб на Тервел”, изработена от ...

Публикувано на 05 Jun 2019

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>