ЗАПОВЕДПубликувано на 14 Aug 2019
 Процедура по набиране на заявления ЛА/ДП


Публикувано на 08 Aug 2019
 Процедура по набиране на заявления


Публикувано на 08 Aug 2019
 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Капиталовата програма на Община Тервел за 2019 г. възлиза на 3 200 хил.лв. Сумата е предназначена за ремонт на общо 50 обекта на публичната инфраструктура. В тази сума не са включени проектите, финансирани по Програма за развитие на селските райони и Проект “Красива България“.Те са общо четири , като единият от тях , за рехабилитация на улици, вече е изпълнен.Останалите три са в процес на изпълнение.
От предвидените за ремонт 50 обекта, към 31 юли изцяло е приключила работата по 17 обекта.Други 9 обекта са със сключени договори за изпълнение, като по част от тях се работи.Има и 7 обекта, за които договарянето не е приключило.Единадесет са обектите, които са нискобюджетни и разположени в отдалечени села.След двукратно обявяване на обществени поръчки, за тях не са подадени оферти.Работата по тези обекти ще продължи до края на годината.Приоритет са сградите на образователната инфраструктура и тези, в които ще бъдат разположени избирателни секции.

Публикувано на 05 Aug 2019
 ЗаповедПубликувано на 29 Jul 2019
 ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА МЕРКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ

Проектът е на Община Тервел и включва общо шестнадесет дейности за подобряване на достъпа до образование, обучение и заетост на малцинствени групи от населените места на Община Тервел.Дейностите, които са свързани с образование на деца ще стартират от м.септември.През юли започна работата по една от дейностите, свързани с професионална квалификация и заетост. Общо 52-ма души от селата Орляк и Каблешково и от гр.Тервел са включени в професионални обучения по три специалности:помощник в строителството, озеленител и здравен асистент. Обучаемите ежедневно преминават часове по теоретична подготовка и такива по практика в общински обекти.Наставници от Община Тервел контролират работата на наетите лица. В рамките на проекта, обучаемите получават месечно възнаграждение, равняващо се на 90 % от минималната работна заплата. Заетостта им, в т.ч. теория и практика е седем часа дневно.Отново чрез финансиране по проекта за обучаемите е осигурен ежедневен транспорт от селата Орляк и Каблешково до гр.Тервел.
Една от първите практически задачи на работна група от седем души с наставник строителния техник Янка Димитрова е изработването на ограда на музея в Тервел.След като през 2018 г. музеят бе изцяло обновен – като сграда и като експозиции- на дневен ред дойде облагородяването на дворното пространство.Общинското ръководство реши да подходи с оградата по прагматичен начин, с който , освен проблемът с липсващат ограда , се решава и допълнителен проблем - съхранението на каменни отломки, които са намерени при археологическите разкопки на базиликата в Палматис.Тези каменни отломки представляват основна част от материал за бъдеща реставрация на сградата. Отломките бяха превозени до гр.Тервел , а за тях заварчикът Али Юмер от звено „Чистота“ на общината изработи 150 бр. метални габиони.Една част от работниците , които се обучават по проект BG05M9OP001-2.018-0022 “Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел“ нареждат каменните отломки в габионите и с тях формират оградата на музея. Отломките се ползват в автентичния си вид, без каквито и да е допълнителни обработки.В случай, че общината осигури финансиране на проект за реставрация на базиликата, каменните късове ще бъдат върнати в крепостта, а мястото им в габионите ще бъде заето от закупени инертни материали. Работните групи се грижат още за детски площадки и зелени площи в общината.Предвижда се обучаемите да бъдат включени и в облагородяване на църковния двор на новата църква в с.Нова Камена. Общината и селото се подготвят за нейното освещаване от Митрополит Амвросий, което е планирано за осми септември т.г.
Обучението на работниците по проекта ще продължи пет месеца – до 13.12.2019 г.След като се обучат, част от тях ще бъдат включени в седем месечна програма за субсидирана заетост – отново в рамките на този проект за интегрирани мерки.
Обучението и заетостта се финансират със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“.
Асоцииран партньор по проекта, в частта му за дейностите за заетост е Агенцията по заетостта.Съдействие на общината оказват експертите от Дирекция“Бюро по труда“ гр.Тервел.


Публикувано на 26 Jul 2019
 ШЕСТ ПРОЕКТА НА ФИРМИ ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПОСТЪПИХА ЗА ОЦЕНКА В МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Всичките шест проекта са на дружества от Община Тервел.Инвестиците са разнородни , част от тях са за нови производства, а други надграждат вече действащи.За единия от кандидатите това е втори пореден проект към стратегията на МИГ Тервел-Крушари.Стойността на подпомагането от МИГ за всички проекти ще бъде 854 250,12 лв. , като тази сума представлява 70 % от стойността на проектите.Останалите 30% кандидатите трябва да си осигурят сами. Дружествата – кандидати са заявили, че ще разкрият общо 15 нови работни места.
Какви са инвестиците и дейностите ?
Фирма за дентална практика кандидатства за закупуване на ново оборудване , чрез което ще повиши нивото на зъболекарските услуги, които предлага, както и уменията на персонала.Ще се увеличи и асортимента на услугите на клиниката.
Друго дружество, което разполага със заведение за хранене, кандидатства за ново оборудване за кухненския блок.Инвестицията ще доведе до разширяване на пазарното присъствие чрез въвеждане на нови за територията услуги , както и до увеличаване на обема на произвежданата кулинарна продукция.
Автосервиз, създаден чрез проект в МИГ преди няколко години, сега кандидатства за оборудване, с което, от една страна се подобряват условията за труд на монтьорите, а от друга се въвеждат ...

Публикувано на 18 Jul 2019
 Tervel WiFi


Публикувано на 16 Jul 2019

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>