Уведомяваме собствениците на земеделска и горска техника за предвидените през м. Април 2019 г. технически прегледи на трактори, ремаркета ...


Публикувано на 05 Apr 2019
 Уведомително писмоПубликувано на 04 Apr 2019
 ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ В ГР.ТЕРВЕЛ

През месец март приключи верифицирането на окончателното плащане по проекта за реконструкция на пречиствателната станция в гр.Тервел.Управляващия орган на програмата (Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“) верифицира 100 % извършените от общината разходи.
Реконструкцията на пречиствателната станция премина през събаряне на всички стари постройки на неработещото съоръжение и изграждане на напълно нови басейни, сгради и автоматика. Целта на проекта гр.Тервел да има 100 % покритие с канализация и пречистване на отпадни води вече е изпълнена.
Договорът за финансиране на проекта бе подписан през м.юли 2016 г. Стойността му е 5 500 000 лв. с ДДС. Този проект е от т.нар. „фазирани“ проекти. Те бяха разделени на две фази. През период 2007-2013 г. бе изпълнена линейната инфраструктура (канализация, водопровод), а през период 2014-2020 бе завършена пречиствателната станция. Изпълнението бе забавено , поради което на изпълнителя е наложена неустойка в размер на 470 000 лв.Неустойката е платена.
Новата пречиствателна станция премина успешно през 12 месечния период на установяване на дефекти.Той приключи на 6.03. т.г. Показателите на пречистената вода са много добри.Сега съоръжението се стопанисва от Община Тервел.Предстои да се премине през процедура, която цели предаването на управлението на пречиствателната станция на оператор – ВиК АД гр.Добрич.Публикувано на 01 Apr 2019
 ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Той е за изграждане на спортна площадка в двора, който ползват Детска градина „Детелина“ и Детска ясла в гр.Тервел.Проектът е по процедура BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Публикувано на 28 Mar 2019
 Обява ОС


Публикувано на 22 Mar 2019
 УВАЖАЕМИ ДАМИ


Публикувано на 21 Mar 2019
 От приключилият Национален конкурс
От приключилият Национален конкурс „Св. Трифон Зарезан” с трето място и медал беше наградена рисунката на Десислава Мирославова- 12г. от ШИПИ към ЦПЛР „Малкият пренц” с ръководител Виолета Янкова.


Публикувано на 21 Mar 2019
 Сдружение на инвалидите - Тервел


Публикувано на 19 Mar 2019

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 По-стари >>