НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯПубликувано на 02 Jan 2019
 Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета за 2019 г.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

кани местната общност да участва с предложения за подготовка на проект за бюджет на Община Тервел за 2019 г.

Предложенията се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Тервел, в кметствата по населени места и на e-mail: tervеl2007@abv.bg

Срок за набиране на предложения до 15:00 часа на 10.01.2019 г.

Публикувано на 02 Jan 2019
 П О К А Н АПубликувано на 27 Dec 2018
 Публично обсъждане бюджет 2019


Публикувано на 27 Dec 2018
 Покана


Публикувано на 27 Dec 2018
 В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ПРЕДИ КОЛЕДА - ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

С Решение No РД 05-134/19.12.2018 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е одобрен проект на Община Тервел.Той е един от общо 33 одобрени проекта за общините в България и единствен за общините от Област Добрич.Проектът предвижда обучение и заетост на безработни лица по специалностите „Здравен асистент“, „Работник в озеленяването“ и „Помощник в строителството“, занимания с деца и ученици ( с осигурени материали за работа, сценични костюми, декори, фитнес уреди), дейности за професионално ориентиране, за популяризиране на културната идентичност на района, за здравна профилактика, за улеснен достъп до социални и здравни услуги.
Продължителността на проекта е 24 месеца , а общият му бюджет е 553 002,93 лева.Проектът е интегриран, т.е той включва дейности по две оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Публикувано на 21 Dec 2018
 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с публикация във фейсбук „Новините Тервел“ за некачествен ремонт на площад „Хан Тервел“, Ви уведомявам за следното:
Трите плочки, които са снимани от различен ракурс , за да илюстрират некачествен ремонт на общо шест хиляди кв.м. поставени от нас плочи от гнайс на площадите „Хан Тервел“ и „Старият дъб“ (над 90 000 плочи) са премахнати по нареждане на инвеститорския контрол на Община Тервел. Премахнати са от изпълнителя, след наше искане и поради причина , че бяха замърсени с циментова замазка.Новите плочи са оразмерени по размер на премахнатите и са поставени на местата им, за да бъдат залепени при подходящи климатични условия.Общо третираните по този начин плочки по центъра ‚Хан Тервел“ са 14 бр., т.е. има още плочки, които към момента са оразмерени и поставени по местата си , без да са залепени.
Нямаме нищо против плочките да бъдат снимани, но умоляваме гражданите, които ги снимат да ги връщат обратно на местата им, тъй като когато това не се прави, плочките биват откраднати.Това вече се случи с една от оразмерените плочки.Случваше се и всяка вечер по време на ремонта, когато от палетите с подготвени за полагане плочки се крадяха количества гнайс.
Ще се радваме, ако граждани ни сигнализират за такива прояви на кражби на строителни материали, което ще ни помогне и занапред да ограничаваме щетите , които търпим ние като община, която закупува материали за обекти, ремонтирани със собствени средства и изпълнителите на обекти в Община Тервел, които складират материали за работа на наши обекти.
Дияна Илиева, Зам.Кмет на Община Тервел


Публикувано на 20 Dec 2018
 ДЕТЕ ОТ ТЕРВЕЛ С НАГРАДА ОТ ФОНДАЦИЯ „ЛУМОС“ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР - ДОБРИЧДесетокласничката Марина Николаева Иванова от СУ“Йордан Йовков“ в гр.Тервел получи награда за трето място във възрастовата си група за есе на тема „Защо семейството е важно за всяко дете“. Конкурсът за есе бе обявен от Фондация „Лумос“ и Младежкия център в гр.Добрич. Лумос е международна неправителствена организация, създадена от Дж. К. Роулинг, авторка на поредицата „Хари Потър“, за да помогне в реформирането на услугите за деца в неравностойно положение, като трансформира институционалната грижа в услуги, който дават възможност на семействата да останат заедно в общността.Марина получи своята награда от ...

Публикувано на 20 Dec 2018

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 По-стари >>