Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Проект "Приказки за народите на света през очите на децата"!

Изучаването на приказки за народите по света от детството довежда до интерес към народното изкуство, уважението към хората от другите националности, развива желанието да се учи. И със сигурност всяко дете мечтае за книгата си, в която любимата приказка ще бъде илюстрирана от самия него. Нашата задача е да реализираме тази мечта. Проектът е замислен за последователно проучване на приказки от различни народи по света . Особено внимание се отделя на възпроизвеждането на детайли от националния живот, костюми, традиции. Приказките са първите ни учители, които оценяваме и обичаме, дори когато ставаме възрастни. Детска градина „ Здравец“ град Тервел работи съвместно вече втора година с Детска градина “Матрьошка“ град Москва и Детска градина“ Берьозка“ в град Санкт- Петербург. Вече две години си сътрудничим , заедно извършваме различни дейности с децата, онлайн, разработваме с учителите нетрадиционни методи за развитието на въображението на децата , изграждаме приятелски отношения между ...

Публикувано на 08 Jan 2018
 Покана

Покана за участие в публично обсъждане проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Тервел за 2018 г.
П О К А Н А    На основание, чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество за община Тервел и правомощията на кмета на Общината,
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ    кани общинските съветници, кметове и кметски наместници на населените места в общината и тервелската общественост на 11.01.2018 год. (четвъртък) от 15,00 часа в голямата зала в сградата на община Тервел, където ще се проведе публично обсъждане на проекта на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Тервел за 2018 г.
04.01.2018г.
Гр.Тервел

Публикувано на 04 Jan 2018
 Публично обсъждане бюджет 2018


Публикувано на 04 Jan 2018
 Покана


Публикувано на 04 Jan 2018
 ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 22 Dec 2017
 ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 22 Dec 2017
 ОТНОВО НА ТЕМА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

2017 година определено бе годината, в която общо четири вековни дървета в град Тервел напомниха за себе си.След номинацията на Старият дъб, трите секвои в центъра на град Тервел влязоха в дневния ред на проблеми за разрешаване.Последният оглед, който бе извършен в началото на летния сезон показа, че дървесината им е в различни етапи на загниване, което предизвиква съхнене на дърветата.В крайна сметка, през м.юли те вече бяха без зелените си корони.


Трите изсъхнали секвои в центъра на Тервел през лятото на 2017 г.

Трите секвои са били естествено озеленяване в училищния двор на начално училище в Тервел.То се е намирало на мястото, където днес е площадно пространство с големия фонтан.Преди да бъде обособен училищен двор, мястото е било зелена площ.Няма данни за точната им възраст, но ...

Публикувано на 20 Dec 2017
 ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОТ ПУДООС

На свое заседание, проведено на 11 декември 2017 г. ПУДООС одобри проект на Община Тервел за рехабилитация и изграждане на контролно-измервателни шахти на транзитния водопровод, който преминава по ул.“Хан Аспарух“ в гр.Тервел.
Този водопровод представлява приоритет за гр.Тервел, тъй като осигурява връзки със седемнадесет улици в града.В същото време се намира в онази половина от Тервел, в която няма интервенции по вече изпълнения проект за водния цикъл.Такива не бяха и възможни, тъй като по ул.“Хан Аспарух“ канализацията е в изправност, а по времето, в което Община Тервел кандидатства и реализира проекта за воден цикъл инвестициите във водопровод бяха възможни само за улици, в които се инвестира в канализация.
Общината взе решение за кандидатстване след изключително тежката зима на 2017 година, когато поради екстремно ниските температури възникваха ежедневни аварии по водопровода. Същевременно, липсата на съоръжения за зониране на града, доведоха до ситуация, която по своите характеристики съвпадна с понятието „воден режим“ , т.е. ежедневно прекъсване на водоподаването на голям брой абонати, с цел осигуряване на възможности за работа по авариралите участъци.
Контролно-измервателни шахти , които ще се изградят по проекта ще позволят по - бързо и лесно откриване на скрити аварии и спиране на водата само в авариралата зона.Възможността за разделяне на града на зони за водоподаване ще доведе до намаляване на загубите от вода на ...

Публикувано на 20 Dec 2017

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 По-стари >>