Ден на работодателя


Публикувано на 12 May 2023
 Община Тервел

Дом за стари хора “Радост“, с. Полковник Савово
Обявява свободна позиция
длъжност – ТРУДОТЕРАПЕВТ

Лицата, желаещи да бъдат назначени на обявената длъжност за предоставяне на социалната услуга Дом за стари хора “Радост“, с. Полковник Савово по реда на Закона за социалните услуги, подават следните документи:
• Заявление (по образец) на място в ДСХ;
• Автобиография;
• Копие от документ за завършено образование;
• Копие от документ за допълнителна квалификация (при наличие);
• Копие от трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
• Декларация за обработка на налични данни (по образец);
• Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец).Публикувано на 10 May 2023
 СъобщениеПубликувано на 03 May 2023
 ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ

ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ


    Ежегодно, във връзка с настъпване на жътвената кампания РС ПБЗН гр.Тервел започва работа по организация на дейността и вземане на превантивните мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията. Контролираме изораването на изискващите се противопожарни ивици и поставянето на забранителни знаци. Провеждаме инструктажи с арендатори, председатели на земеделски кооперации и механизаторни групи. При проведени работни срещи с кметовете се акцентира на пълната забрана за изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци. На вниманието на дежурните смени в диспечерското помещение на районната служба са изготвените подробни карти - с разположение на житните масиви, означени водоеми, както и пътищата за достъп с противопожарни автомобили.


    В Наредба No 8121з – 968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи се конкретизира началото на пожароопасния период, произтичащ от определяне на “восъчната зрялост” на житните масиви. Посочени са изискванията към юридическите и физически лица, стопанисващи житни масиви, пътища и други обекти в близост до тях, относно осигуряване на пожарната безопасност. Заложени са критерии при осигуряването на физическа охрана и за назначаване на наблюдатели на земеделските ...

Публикувано на 03 May 2023
 ОбявлениеПубликувано на 02 May 2023
 ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.
Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

Публикувано на 28 Apr 2023
 УВАЖАЕМИ МЮСЮЛМАНИ, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ,

Приемете най-сърдечни поздрави за един от най-големите празници в ислямския календар - Рамазан Байрам!

Добротата, милосърдието и щедростта са основните добродетели, които всяка религия учи и проповядва.
Днес Вие имате възможността с още по- силна вяра да спазите традицията, която повелява на Рамазан: да се помогне на по-бедните, на болните, на сираците, за да отпразнувате с чест прошката и пречистената обич.
Пожелавам с чисти сърца и дела да съхраним духа на взаимното уважение и разбирателство между всички, без значение от религиозната ни принадлежност, за да градим общото си бъдеще в прекрасната ни община!

Бъдете здрави и успешни! Щастлив празник!

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ

Публикувано на 21 Apr 2023
 Заседание на ОбСПубликувано на 20 Apr 2023

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 По-стари >>