С ТРИ НОВИ АВТОМОБИЛА СЕ УВЕЛИЧИ АВТОПАРКА НА ДОМАШНИЯ ПАТРОНАЖ В ОБЩИНАТА


Три нови автомобила ще осигурят работата на домашния социален патронаж в град Тервел и звената, които приготвят храна за разнос. Единият от автомобилите е предназначен основно за разнос на храна за детските градини. С него ще се доставя ежедневно храна за малчуганите в ДГ „Детелина“ в гр.Тервел. Храната за тях се приготвя в кухня-майка в Детска градина „Първи юни“ в гр.Тервел. Със същия автомобил ще се доставя храна на децата в детската градина в с.Жегларци и на възрастните от дома за стари хора в с.Полк.Савово. Тези две звена получават своите ястия от кухня-майка в Детска градина „Здравец“ в гр.Тервел.

Вторият автомобил е предназначен за разнос на храна за бенефициентите по проект „Топъл обяд“ в гр.Тервел и селата.Проектът ще стартира в ...

Публикувано на 21 Dec 2022
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Данните от преброяването през есента на 2021 г. за населените места в Община Тервел се различават от данните за население, което има регистрация по настоящ адрес в съъответното населено място по същото време на годината. Като цяло, преброилите се граждани са по-малко от тези, които имат регистрация по настоящ адрес, като намалението е с 28,79 %. Най-голяма е разликата в намаление за град Тервел и за село Орляк. Според данните на ГРАО , най-голямото село в общината в Орляк, а според данните от преброяването – това е село Зърнево. Обяснение за разликата , в най-голяма степен , може да бъдат миграционните процеси, т.е. в периода на преброяването голям брой жители на общината не са били в населените места и са преброени в такива, в които живеят и работят – големи градове в страната или в чужбина.

За няколко от селата тенденцията е с обратен знак , т.е. в тях са ...

Публикувано на 16 Dec 2022
 КАКВИ ПРОЕКТИ ПОДГОТВЯ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ В МОМЕНТА

Проектите са няколко и са с различна насоченост. До 23 декември общината ще подаде проект за рехабилитация на участъци от водопроводна мрежа в селата Орляк и Безмер. Проектът е по остатъчен прием на Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Двете села са единствените, за които са регистрирани отклонения от качеството на питейната вода през последните години, което ги прави единствени възможни за включване в проекта. Втори проект по ПРСР , който се подготвя, включва поставяне на фотоволтаични панели с мощност 170 киловата на покрива на Общинска администрация в гр.Тервел.Крайният срок за внасяне на проекта е през м.февруари 2023 г.

Публикувано на 16 Dec 2022
 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ“


    Двеста души в Община Тервел, които се нуждаят от подкрепа в ежедневието – хора, които живеят в крайна бедност, с различни тежки заболявания, ограничаващи възможностите им за самоиздръжка, възрастни и самотно живеещи, ще получават всеки ден порцион от супа, ястие и хляб, а поне веднъж седмично и десерт, приготвени в кухненския блок на домашния социален патронаж в Тервел. Стойността на един храноден , съгласно правилата на програмата е до 3,20 лв. с ДДС. Услугата стартира в началото на м.януари 2023 г.

    За получавне на храна и реализиране на съпътстващи мерки (консултиране за ползване на различни социални услуги , предоставяне на информация за здравословен начин на живот и хранене и др.) по проекта са подадени общо над 500 заявления. Одобрени като правоимащи по критерии на Агенцията за социално подпомагане са 352 души от гр.Тервел и селата Божан, Безмер, Жегларци, Кочмар, Нова Камена, Орляк, Кладенци, Попгруево, Балик, Градница, Зърнево, Честименско , Главанци. Съгласно методика за ...

Публикувано на 16 Dec 2022
 ЗАСЕДАНИЕ НА ОБСПубликувано на 09 Dec 2022
 Обява ДБТ


Публикувано на 30 Nov 2022
 ДОБРА ГОДИНА ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР В ТЕРВЕЛ


През тази година Медицинският център в Тервел разшири дейността си. Към екипа от лекари-специалисти в центъра се присъединиха още петима медици - пулмолог, ендокринолог, ортопед – травматолог, гастроентеролог и нефролог. В центъра работят още кардиолог, рентгенолог, невролог, гинеколог, психиатър, физиотерапевт, лекар към клиничната лаборатория. Екипът на центъра е окомплектован и със специалисти в различните направления – мед.сестри, специалист по физиотерапия, лаборанти, акушерка, рентгенов лаборант. Платени прегледи се извършват и от уролог. Центърът прави и тестове на пациенти за ковид.Надграждането на работата на медицинския център през 2022 г. съвпадна по време и с реализиране на общински политики за подобряване на ресурсите на единственото общинско лечебно заведение. Преди дни бе доставен нов автомобил за превоз на ежедневно пътуващите от и до Тервел лекари и медицински специалисти. Автомобилът е закупен от Община Тервел , марка „Шкода Октавия“ , фабрично нов, на стойност 35 850 лв.без ДДС. За доставката на автомобила е проведена процедура от вида „Публично състезание“, като доставчикът е ...

Публикувано на 28 Nov 2022
 Обява ОС


Публикувано на 17 Nov 2022

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>