Сдружение на инвалидите - Тервел


Публикувано на 19 Mar 2019
 ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ


Публикувано на 19 Mar 2019
 СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.13 АЛ.1 Т.9 ОТ НАРЕДБА ¹8121з-968/10.12.2014г. ЗА ПРАВИЛАТЕ И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, УВЕДОМЯВАМЕ:

ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, СА ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ
ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ АПРИЛ В РС”ПБЗН” ГР.ТЕРВЕЛ СХЕМИ С РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ЗАСЕТИТЕ ПЛОЩИ С ЖИТНИ КУЛТУРИ, ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ИВИЦИ, ПЪТИЩА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ НА ПОЖАРНАТА ТЕХНИКА И ДЕЙСТВАЩИТЕ ВОДОИЗТОЧНИЦИ.

РС”ПБЗН”
ГР.ТЕРВЕЛ

Публикувано на 14 Mar 2019
 Относно земеделските стопани


Публикувано на 13 Mar 2019
 КАРТИЧКИ НА 101 ГОДИНИ УЧАСТВАТ В ИЗЛОЖБАТА В МУЗЕЯ В ТЕРВЕЛ"Послание за нея“ е названието на изложбата от стари пощенски картички, която организираха Община Тервел и музеят в града.Дванадесет граждани, съхранили пощенски картички от миналия век участват в нея с общо 83 картички.Най-старата осмомартенска картичка е от 1968 година и е запечатала детски лик, с осмомартенско послание към мама.
Организаторите са приятно изненадани от колекция от картички, предоставена от общинския съветник Костадин Станчев. Две от тях са на по 101 години, от 1918 година.Не съдържат ...

Публикувано на 07 Mar 2019
 Исторически музей Тервел


Публикувано на 05 Mar 2019
 ЗА НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ МОМЕНТИ ОТ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВА МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА

Общината е организация, която има много широк спектър на дейности.Какви , обаче са нещата, които могат да бъдат отличени сред многообразието от общински дела през първите два месеца на 2019 г:
- Изготвен и приет общински бюджет;
- Направен, внесен и одобрен проект по „Красива България“;
- Подготвени и представени в УО на ОПРЧР документи за подписване на договор за интеграционни политики на уязвими групи;
- Подготвени и внесени в ПУДООС три проекта за обновяване на зелени площи в селата Кочмар, Кладенци и Зърнево;
- Приключена процедура за избор на строителна фирма, която ще направи основен ремонт на спортната площадка на СУ“Йордан Йовков“ в гр.Тервел;
- Приключени и съгласувани с ДФЗ процедури за избор на изпълнители, които ще направят нови водопроводи и асфалтиране на улици в селата Зърнево, Безмер и Нова Камена, планирана дата за откриване на строителните площадки в ....

Публикувано на 05 Mar 2019
 АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВА МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА

ИСКАНЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИНЖ.СИМЕОН СИМЕОНОВ

През януари и февруари (в последните дни на двата месеца) бяха проведени две редовни заседания на Общински съвет Тервел.И двете заседания започнаха по еднакъв начин – с отхвърляне на искане в дневния ред на заседанието да бъде включена точка за откриване на процедура за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет инж.Симеон Симеонов (ПП ГЕРБ)и избор на нов председател.И на двете заседания искането бе отхвърлено от мнозинство от общински съветници – 11 на сесията през януари и 12 на сесията през февруари.Вносители на искането за избор на нов председател са общинските съветници Исмет Абил, Аксел Наз, Фикрет Мюрсел, Фикрет Ахмед, Юнал Хамид, Гюлчин Сали, Ибрям Сполу и Марияна Пасева (през мандат 2015-2019 тези общински съветници са включени в МК „За нов Тервел“.В предходни мандати преобладаващата част бяха избрани с листата на ПП ДПС ) Изтъкнатите от вносителите мотиви са за неизпълнение на задълженията на председателя на общинския съвет.След повторното отхвърляне на искането за включване в дневния ред на общинския съвет, съветниците от МК“За нов Тервел“ напуснаха заседанието и второто за годината редовно заседание на общинския съвет се проведе в присъствието на 13 общински съветници.Мнозинството отхвърли искането на осмината съветници за включване в дневния ред на процедура за избор на нов председател, след което в залата се направиха изказвания по ...


Публикувано на 05 Mar 2019

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 По-стари >>