Заповед


Публикувано на 30 Jan 2020
 Уведомление


Публикувано на 27 Jan 2020
 Заседание на Общински съвет


Публикувано на 24 Jan 2020
 ЗАПОЧВАТ ДНИТЕ, ПОСВЕТЕНИ НА 60-ТАТА ГОДИШНИНА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ТЕРВЕЛ ЗА ГРАД

Уважаеми съграждани, каним Ви на 27.01 от 15 часа в музея, на първото от събитията, посветени на 60-тата годишнина от обявяването на Тервел за град.
Ще бъде представена юбилейна пощенска марка на гр. Тервел. Заедно с това ще бъде открита филателна изложба "Град Тервел - традиции, дух, таланти". Тя представя пощенското дело в Добруджа, колекционерското дело на филателистите, материали за историята на Тервел и тервелския край. В експозицията участват: Областна пощенска станция гр. Добрич със „140 години пощенска станция Добрич” – витрина, Исторически музей – град Тервел, Николай Пенев от гр. Варна- „История на „Български пощи“ от времето на тяхното създаване“, инж. Димитър Чернев – гр. Добрич- „Първи български пощенски клейма, цивилни цензурни печати”, Музей „Васил Левски” – гр. Карлово- „Апостолът” – документални свидетелства, Добромир Христов – гр. Силистра- „Васил Левски”, Регионална библиотека „Дора Габе”- „Град Тервел – минало и настояще“, Н Ч „Йордан Йовков – 1870 година”- Град Тервел, Областна пощенска станция гр. Добрич- „Пощенската дейност в град Тервел”, НЧ „Димитър Дончев-Доктора-1893“ – читалищна библиотека- Каньонът на Суха река- един непознат свят.

Публикувано на 23 Jan 2020
 БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: БЕЗ СЪЩЕСТВЕНИ РАЗЛИКИ ОТ МИНАЛОГОДИШНИЯ,ОРИЕНТИРАН КЪМ РАЗРЕШАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ

На пръв поглед Бюджет 2020 на Община Тервел не крие драстични различия спрямо миналогодишния бюджет. Субсидиите от държавата са увеличени с 1 023 х.лв. спрямо миналата година и достигат общо 10 507 х.лв., а местните приходи запазват нивата си от миналата година, с увеличение от 10 % и достигат 3 144 х.лв.Общата финансова рамка на Бюджет 2020 е 14 221 х.лв. и е с 1 300 х.лв. по-малка от рамката на Бюджет 2019 г. Разликата се дължи на две обстоятелства: Първо, през 2019 г. Община Тервел усвои дългосрочен кредит в размер на 891 х.лв. за основен ремонт на главната улица на с.Безмер, докато през 2020 г. не се предвижда да се поема нов общински дълг,който да увеличи приходната част на бюджета, точно обратното - нараства делът на погасителните вноски по вече поетия в предходни години общински дълг.Второ, остатъкът от средства от проекти в етап на изпълнение към 31.12.2018 г. , включен в бюджет 2019 г. е бил по-голям в сравнение с този , формиран в края на 2019 г.През 2019 г. са реализирани значими инфраструктурни проекти и за 2020 г. предстои да се завършват и разплащат по-малки проекти.Като цяло, след елиминиране на различията , дължащи се на паричните потоци, обслужващи инфраструктурните проекти, бюджетът на Община Тервел за 2020 г. не предвещава съществени различия в провежданите общински политики. Все пак, разлики има, както в приходната, така и в разходната част.

Публикувано на 17 Jan 2020
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На вниманието на всички собственици на недвижми имоти в Община Тервел

   Във връзка с постъпили запитвания от ФЛ, относно ползването и заплащането на кофа за ТБО, уведомяваме всички граждани, че няма промяна в начина на облагане на жилищните имоти на физическите лица. През 2020 г. за гр. Тервел, размера на ТБО за жилищни имоти е 5 промила върху данъчната оценка на имота и допълнително не се заплаща такса за съд - кофа.
   Единствено ФЛ и ЮЛ, подали Декларация по образец до края на 2019 г. ще заплащат таксата за битови отпадъци според количеството на изхвърляните отпадъци, съгласно декларираният съд и съответния промил върху данъчната оценка на имота.Тези подали декларации лица имат право да се откажат от декларираното си желание да заплащат таксата си на брой съд (контейнер или кофа) или да променят броя и вида на съдовете, в случай, че подадат в Звено „Местни данъци и такси“ в Община Тервел коригираща декларация в срок до 31.01.2020 г.

Публикувано на 09 Jan 2020
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПЛАН – СМЕТКА „ЧИСТОТА“ ЗА 2020 Г.

Уважаеми съграждани ,

    С оглед на постъпващите запитвания в Община Тервел по повод на таксите за битови отпадъци през 2020 г., Ви уведомяваме, че констатирахме множество случаи на неправилно тълкуване на приетите от Общински съвет Тервел промени в размера и прилагането на таксите. Гражданите изказват опасения , че трябва да заплащат по 140 лв. такса, щом живеят в къща, в която има предоставена кофа. Това не е така. Всички граждани заплащат такса битови отпадъци по досегашния ред, т.е върху данъчната оценка на имота си, независимо дали живеят в къща с двор и имат предоставена от общината кофа за смет или живеят в многофамилна жилищна сграда и ползват контейнерите , разположени в близост до сградата.
    Облагането на брой и вид съд с такса от 140 лв. за кофа и 700 лева за контейнер става само за лицата , които са подали декларации, че желаят да бъдат обложени по този начин, т.е. не по данъчна оценка, а на брой съд.Тази възможност да се подават такива декларации съществува от няколко години и обикновено от нея се възползват фирми.Същите фирми имат право ...

Публикувано на 09 Jan 2020
 НАГРАДИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ШКОЛАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

Пет деца от Школата по изобразително и приложно изкуство към ЦПЛР „Малкият принц” получиха награди от Националния конкурс „Аз и детското полицейско управление” и в благотворителната кампания на ГД „ Национална полиция”- „Деца помагат на деца”.
В надпреварата се включиха 87 ученици от цялата страна.
13-те най- добри получиха своите награди на специална церемония в Националния дворец на децата, София, на 10 декември 2019г.
Във Втора категория с трето място беше отличена рисунката на Дилек Юксел Ибрахимова.
Конкурсът се провежда на три етапа: общински, областен и национален.
На областно ниво децата от ШИПИ се представиха с 12 рисунки, 5 от тях бяха класирани за националния етап.
Всички творби, които бяха изпратени в МВР бяха изложени и продадени на търг на годишната церемония „Полицай на годината”, а събраните средства ще бъдат внесени по сметката на Националната благотворителна кампания в подкрепа на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

Публикувано на 07 Jan 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>