Уважаеми граждани, живущи на територията на Община Тервел,


Във връзка с решението на Националният оперативен щаб и правителството от 20.03.2020 г. да засилят противоепидемичните мерки, със заповед на здравния министър Кирил Ананиев са въведени редица ограничения, свързани със свободното движение на населението на територията на страната. Новите мерки са в сила от полунощ на 21.03.2020 г.
Във връзка с горепосочената заповед, органите на Министерството на вътрешните работи са организирали контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните градове и извършват проверка за целта на пътуването на гражданите.
През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването само на лица в случаи на неотложно пътуване, обосновано от доказана потребност от трудово естество, здравословни причини, завръщане в собствения настоящ адрес, дом или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя, медицински документ или документ за самоличност".
Поради така изложеното, следва да имате предвид, че при необходимост да пътувате до областния град Добрич или друг областен град, ще ви е нужно предварително да се снабдите със служебна бележка от вашия работодател или с медицинска бележка от вашия личен лекар, като е важно да не забравяте да носите винаги документ за самоличност.
В заключение е добре да знаете още, че с горевизираната заповед на министъра се забранява на лицата под 60-годишна възраст да посещават хранителни магазини или аптеки всеки ден от 8.30 до 10.30 ч. Преустановяват се посещенията на паркове, градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Само на собствениците на домашни любимци ще бъде позволено влизането в парковете, без да се допуска струпване на хора

Публикувано на 23 Mar 2020
 ОЩЕ СЛУЧАИ С КАРАНТИНА В ОБЩИНАТА

20.03.2020 г.


   Още четири лица са с наложена задължителна карантина в Община Тервел, информират от РЗИ Добрич.Две от тях са от Тервел и две – от с.Орляк.
   Общо карантинираните от РЗИ жители на общината са дванадесет.За останалите осем Ви информирахме вчера.
   Домовете, в които има карантина се обхождат от служители на РПУ Тервел. При неспазване на карантината следват санкции.
   Общината подготвя обозначителни знаци, които днес ще бъдат поставени на външните врати на домовете, които са под карантина.
   Обработването на публичните места с дезинфектант от служители на Община Тервел ще се извърши и в събота, 21 март. В неделя ще работят само магазини , чиито собственици призоваваме сами да извършат дезинфекция на повърхностите в района на входовете на обектите.
   Апелираме към родителите на ученици да упражняват контрол върху начина, по който се организират децата им навън.Снощи в парка отново служители на реда са указвали на ученици , събрани в големи групи, да се разпръснат на разстояние един от друг. Целта не е децата да се държат само у дома и да бъдат лишени от чист въздух, а да не контактуват в групи и да създават риск от разпространение на вируса.
   Междувременно, в Тервел е установено семейство от трима души, което преди няколко дни се е завърнало от Банско. Имената са подадени в РЗИ и очакваме лицата да бъдат поставени под карантина. Общо за пет човека в общината има информация, че са се завърнали от Банско – четирима са от Тервел и един от Коларци. Петте лица все още не са включени в списъка на карантинираните, но са предупредени от властите да спазват доброволна изолация в домовете си.

Публикувано на 20 Mar 2020
 ИНФОРМАЦИЯ 19.03.2020 г.

НОВИ ПЕТ ЛИЦА СА С НАЛОЖЕНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ
На 19 март Община Тервел бе уведомена от РЗИ Добрич за налагане на задължителна карантина на още пет граждани на общината – четирима от тях живеят в с.Зърнево и един в с.Божан.
Общо лицата с наложена задължителна карантина в общината към този момент са осем – двама в Тервел и един в с.Попгруево, за които вчера съобщихме.На 28 март изтича срока за каранината на последното по ред карантинирано лице.

Публикувано на 19 Mar 2020
 ИНФОРМАЦИЯ За актуалната обстановка в Община Тервел

В населените места от нашата община през последните пет дни са се завърнали от страни, определени като рискови по отношение на епидемията от корона вирус общо 62 души.Три лица са с наложена карантина – едно лице в с.Попгруево и две лица в гр.Тервел.Трите лица са водачи на тежкотоварни автомобили в транспортната фирма в града.
По отношение на пътуващите шофьори на камиони и във връзка с множеството запитвания на граждани в общината разясняваме следното:
На 17.03.2020 г. беше публикувана заповед на Министъра на здравеопазването, в която се указва, че за българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от т.нар. рискови държави , се установяват следните мерки:“ за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни, за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача“ , т.е движението на шофьорите за превоз на суровини и стоки в чужбина не е ограничено, но за времето, в което са в домовете си в Община Тервел,те трябва да бъдат под карантина.

Публикувано на 18 Mar 2020
 ЗАПОВЕД 188


Публикувано на 18 Mar 2020
 Заповед


Публикувано на 18 Mar 2020
 Заповед


Публикувано на 12 Mar 2020
 СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ


ОТ
Дирекция ”Бюро по труда” гр.Тервел


Във връзка с епидемичната обстановка в страната и мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19.
ТРУДОВА БОРСА насрочена за 16.03.2020г. се отменя.

За повече информация на
тел.: 05751/2534, 0879006466


Публикувано на 10 Mar 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>