УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ,

   ПОСРЕЩАМЕ ВСЯКА НОВА ГОДИНА С НАДЕЖДА- ЗА ЗДРАВЕ, ЗА ТОПЛИНА И УЮТ В СЕМЕЙСТВАТА НИ, ЗА УСПЕХИ В НАЧИНАНИЯТА НИ, ЗА ЩАСТЛИВ И СПОКОЕН ЖИВОТ ЗА ДЕЦАТА НИ.
   ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ НОВАТА 2020 ГОДИНА ДА ИЗПЪЛНИ ВСИЧКИ ВАШИ НАДЕЖДИ И МЕЧТИ!
   НЕКА С ВЯРА ПОБЕЖДАВАМЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА!
   НЕКА ДАРЯВАМЕ ОБИЧ И ПОДКРЕПА!
   НЕКА ДНИТЕ НИ ДА СА ИЗПЪЛНЕНИ С ВДЪХНОВЕНИЕ, МИР И РАЗБИРАТЕЛСТВО!
   ЗДРАВЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ НА ВСИЧКИ!

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ

Публикувано на 02 Jan 2020
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Дирекция „Финанси и местни приходи“ към Община Тервел уведомява всички данъчно задължени лица, че с решение на ОбС гр.Тервел на 27.12.2019 г. е приета План-сметка „Чистота“, включваща разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.
   Съобщаваме на всички данъчно задължени лица, подали декларации по чл. 17, ал. 2 от НОАМТЦУ на територията на Община Тервел, според количеството на изхвърляните отпадъци, че е определен нов годишен размер на таксата: за контейнер – 700 лв./бр. и за кофа за смет в гр. Тервел – 140 лв./бр. Всеки подал такава декларация, в срок до 31.01.2020 г. има право да подаде нова (коригираща) декларация , чрез която може да измени волята си размерът на такса смет за 2020 г. за ползвания от него имот да бъде определена на база ползван съд за ТБО.
   Информираме Ви, че ще се извършват проверки на място, за вида и броя на фактически използваните съдове за БО и декларираните такива.При несъответствие, таксата БО ще се ...

Публикувано на 27 Dec 2019
 ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

за Коледа и Новата 2020 година  Статистика:
    Повече от 12 400 фиша са издадени от екипите на пътна полиция по време на празничните дни от 21 декември 2018 г. до 1 януари 2019 г. Броят на издадените електронни фишове за нарушения на скоростните режими през същия период е близо 14 000. За същия период са съставени 4670 акта за установени административни нарушения.
    На повече от 270 водачи са наложени принудителни административни мерки – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство заради управление на МПС след употреба на алкохол (над 0,5 на хиляда) или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.
    На 134 собственици е прекратена регистрацията на пътните превозни средства за това, че са седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотични вещества.
    В периода от 21 декември 2018 г. до 01 януари 2019 г. при 131 тежки пътнотранспортни произшествия са загинали 16 и са ранени 165 участници в движението по пътищата. В сравнение с почивните дни от 22 декември 2017 г. до 02 януари 2018 г. тежките произшествия са били с 60 по-малко (2018 г. – 131/ 2017 г. – 191); загиналите – с 13 по-малко (16/29), а ...

Публикувано на 27 Dec 2019
 Обява ОС


Публикувано на 20 Dec 2019
 КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА

Фаталният петъчен тринадесети ден от месец декември беше изпълнен с положителни емоции за ученици от Община Тервел, които участваха в изпълнението на Дейност 8 „Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства“ от проект BG05M9OP001-2.018-0022-2014BG05M2OP001-C01“Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел“. Община Тервел е водеща организация по проекта, а МИГ Тервел-Крушари е партньор при изпълнението на дейността.Преди старта на кулинарната изложба , младите хора се запознаха с работата на центъра за социални услуги в с.Коларци.Той, от своя страна, е построен и оборудван чрез общински проект, финансиран от МИГ Тервел-Крушари.
На 13 декември децата и техните ръководители участваха в кулинарна изложба, която се проведе в Центъра за социални услуги в с. Коларци.В изложбата участие взеха ученици от СУ“Йордан Йовков“, ПГТО „Дочо Михайлов“ и Обединено училище „Д-р Петър Берон“ с.Коларци.Домакини бяха учениците от с.Коларци, които трета поредна година се обучават в професионална паралелка и ще придобият професия в сферата на кулинарията.
Всяко училище сформира отбор от 6 ученика, които участваха в изработването на кулинарни изделия в три кръга:
- Студен сандвич с коледна украса;
- Торта с коледна украса;
- Бонбони.
Емоциите бяха много, вкусните моменти – също. Гост на проявата бе г-н Велчо Велчев – Зам.Кмет на Община Тервел.Всички продукти и необходими инструменти бяха осигурени от организаторите - Община Тервел и МИГ Тервел-Крушари.Всяко от училищата получи грамота за участие.

Публикувано на 19 Dec 2019
 ПРИЗНАНИЕ ЗА ДЕЦА ОТ ТЕРВЕЛ В СФЕРАТА НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА

Деца от школата по приложно и изобразително изкуство бяха отличени в Националния кръг на конкурса „С очите си видях бедата“, в конкурса на Националния дворец на децата „От Коледа до Васильовден“ и в конкурса на Посолството на Република Куба „Куба – близка и позната“.Повече за наградите на тервелските художници и приложници ще разкажем и покажем в следващия брой на в-к „Тервел“.
А сега ще отбележим награждаването на две млади дами от СУ“Йордан Йовков“ Тервел, които бяха отличени за участието си в областния конкурс за есе на Фондация ЛУМОС и Младежки център гр.Добрич.Конкурсът се провежда за трета поредна година и дава възможност на млади хора от всички осем общини в областта да разсъждават по теми, свързани с човешките взаимоотношения.Тази година темата, върху която разсъждаваха децата бе „Какво е за мен щастливо детство?“ Марина Иванова и Ясмин Сурай са единадесетокласнички от СУ „Йордан Йовков“ гр.Тервел и бяха отличени с награди за трето място (поощрителна награда). В обръщението си към участниците и гостите, Сашо Серафимов, председател на оценителната комисия, цитира откъс от есе на трети участник от СУ“Йордан Йовков“ гр.Тервел – Иван Иванов от девети клас.


Публикувано на 19 Dec 2019
 КОЛЕДНА ИНИЦИАТИВА В МУЗЕЯ В ТЕРВЕЛ

Работилница за изработка на картички организираха уредниците в общинския музей в Тервел. На 14 декември деца от 4 до 12 години вложиха въображение и талант, за да изработят своите коледни послания. Те можеха да използват както заготовките от елементи, изработени предварително от г-жа Иванова от музея, така и сами да сътворят своята картичка. На някои от децата помощници бяха техните родители, които с радост се върнаха в детските си години. Материали за работа на малките творци са осигурени от Община Тервел, а в творческата им задача им помогнаха музейните работници Ганка Иванова и Георги Желев.

Публикувано на 19 Dec 2019
 Приключи обучението по проект BG05M9OP001-2.018-0022 ” Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел”

В средата на м.декември приключи петмесечното обучение на петдесет и двама безработни от град Тервел и селата Орляк и Каблешково.Те се обучаваха и същевременно работиха по общо три специалности:“Здравен асистент“ – 10 души, „Работник в озеленяването“ – 23 души и „Помощник в строителството“ – 23 души. Петте месеца заетост преминаха в редуване на теоретична и практическа подготовка, по време на която обучаемите работиха на общински обекти – боядисваха , измазваха , окопаваха и поддържаха градинки и зелени площи.Всички разходи за обучение , както и възнагражденията на работещите и техните наставници се поемат от бюджета на проекта.За обучението на безработните бе избрана обучителна организация чрез възлагане по Закона за обществените поръчки.

Публикувано на 19 Dec 2019

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>