МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най- адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането на родителите на работа.
Целта на описаните мерки е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини/ясли в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето - своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.
1. Макар че детските градини/ясли се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително ...

Публикувано на 21 May 2020
 Заповед


Публикувано на 21 May 2020
 Обява


Публикувано на 20 May 2020
 ОТНОСНО РАБОТАТА С ДЕЦА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Уважаеми родители, за всички нас е ясно, че стъпка по стъпка трябва да се върнем към нормалността в ежедневието си. От друга страна, за нас като общинско ръководство, от най- съществена важност са здравето на децата и на персонала в детските градини и детските ясли. Със своя Заповед N РД-01-270 от 19.05.2020 г., Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев определя, че детските ясли и детските градини остават затворени до 21 май 2020 г. включително. Освен това със същата заповед министърът упълномощава Кметовете на общини да издават заповеди за прилагането на въведените противоепидемични мерки и да създават организация за работата на детските заведения на територията на общината, съобразно нейната специфика.
Във връзка с прогесиращия брой на ефективно карантинираните лица (към дата 19.05- 172 души) на територията на преобладаващата част от населените места в община Тервел и при най-голям брой в гр.Тервел, не е лесно да се вземе решение как точно да бъде организирана дейността на детските градини и детските ясли в община Тервел. Считаме за целесъобразно на този етап да се организира дейността на групи само в ...

Публикувано на 19 May 2020
 АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙСТВИЯТА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Към дата 14.05.2020 г. 149 живущи в Община Тервел лица са под карантина. 59 от карантинираните са от гр.Тервел, 15 са от с.Зърнево, 14 са от Орляк, 12 – от с.Безмер, 8 – от с.Коларци. Останалите са от другите села в общината, като има и няколко села , в които към момента няма карантинирани лица – Кочмар, Кладенци и още няколко по-малки села.
Министърът на здравеопазването на 14.05.2020 г. издаде общо четири заповеди за действията по време на обявената извънредна епидемична обстановка. Заповедите са публикувани на електронната страница на Министерство на здравеопазването. Две от тях оповестяваме на фейсбук страницата на Община Тервел, тъй като касаят всички граждани на Община Тервел.
Междувременно, на 13 май бе проведена работна среща на всички директори на детски градини и детска ясла със зам.кметовете на общината. Дадени бяха указания за организиране на работата на персонала . Целта е в условия на работа без деца, хората, работещи в детските звена да бъдат полезни за работата на общината като цяло , без да се допуска излизането им в неплатен отпуск. Част от персонала на ДГ“Първи юни“ в гр.Тервел вече работи в кухненския блок и приготвя храна за 60 потребители по проект „Целеви топъл обяд“. Друга част почиства , благоустроява и дезинфекцира ежедневно дворните пространства на детските заведения, тъй като достъпът до тях , за съжаление, не може да бъде ограничен.
На 30 април бяха изследвани с PCR тестове всички служители на дом за стари хора в с.Полк.Савово, на филиала за спешна помощ в гр.Тервел и персоналът, разнасящ храна от филиалите на домашния социален патронаж в общината. Всички проби са отрицателни.

Публикувано на 14 May 2020
 О Б Я В А ЦВО


Публикувано на 11 May 2020
 227 МЪЖЕ И 14 ЖЕНИ ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ НОСЯТ ИМЕТО ГЕОРГИ И ГЕРГАНА

Във връзка с обявеното извънредно положение, тази година град Тервел ще остане без традиционните концертни прояви за празника си.
Два храма в община Тервел отбелязват храмов празник на 6 май- църквата „Св. Георги“ в с. Жегларци и Храм „Св. Вмчк Георги Победоносец“ в гр. Тервел. Празничната литургия в града ще започне в 9,00 часа и ще бъде отслужена от свещеник Вълчо Петров, в съслужие с отец Васил – свещеник в с. Карапелит и с. Кочмар, отец Андрей от манастир „Възнесение Господне“ в с. Каменци и свещениците Спиридон и Роман от Дуловска енория.
В с. Жегларци богослужението ще започне отново в 9,00 часа, ръководено от протосингела на Доростолска епархия Добри Чаков, в съслужие с местния свещеник отец Веселин, отец Николай от храма в с. Нова Камена и още двама свещеници.
Поради извънредното положение курбани за здраве няма да бъдат раздавани. Ще бъдат спазени утвърдените вече от Цветница и Великден мерки за дезинфекция на храмовете, всеки от посетителите, след закупуване на свещи, също ще бъде дезинфекциран. Остава задължението за недопускане на повече от 4 души в храма, както и носенето на предпазни маски.
По случай Деня на Тервел бе издаден и празничен брой на вестника, в който в ретроспекция е проследен процеса на построяване на храма, обявяването на 6 май за ден на града, данни от живота на църквата от 2011 г. до днес, брой кръщавки и венчавки, дарители и по- интересни събития, които са допринесли за духовното обогатяване на тервелчани. Вестникът съдържа и много снимков материал от различните събития. Във вътрешните страници на вестника са публикувани кратки есета на участници от Клуб по етнография при ЦПЛР „Малкият принц“ с ръководител Росица Стратиева, чиято тема е „Пролетни празници в Добруджа“.
Интересна извадка бе направена по случай деня, в който празнуват Георги и Гергана. Според данни на системата ГРАО в община Тервел, 227 мъже носят името Георги, като най.малкият от тях е роден през 2019 г. и е жител на с. Нова Камена, а най-възрастният е на 87 г. и е жител на гр. Тервел. 14 момичета носят името Гергана, като последно това име е получила една млада дама, родена през 1994 г., жител на гр. Тервел, а най-възрастната е на 45 г. и е жител на с. Орляк.

Публикувано на 05 May 2020
 ЗАПОВЕД 248


Публикувано на 05 May 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>