Покана

П О К А Н А
На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел ,


ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


кани общинските съветници, кметове на населени места и гражданите на Община Тервел на 16.07.2020 г. (четвъртък) от 14,00 часа в заседателната зала на община Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” No 8, ет. 1 – вход „Обслужване на граждани“, където ще се проведе публично обсъждане на Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г. на Община Тервел приета с решение No 1-2 от 31.01.2020 год.,допълнена с решение No 3-35 от 31.03.2020 год и допълнена с решение No 6-75 от 25.06.2020 год.

Публикувано на 03 Jul 2020
 Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджет 2019 г. на Община Тервел


Публикувано на 30 Jun 2020
  Покана до местната общност


Публикувано на 30 Jun 2020
 ТРИ ДОГОВОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ БЯХА ПОДПИСАНИ ДНЕС В ТЕРВЕЛ
Публикувано на 30 Jun 2020
 ПОКАНА


Публикувано на 29 Jun 2020
 ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Публикувано на 26 Jun 2020
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЯЗОВИРА В С.ЖЕГЛАРЦИ

На 14 юни в язовира в с.Жегларци изплува голямо количество мъртва риба. Ръководството на Община Тервел се обърна към Областната дирекция на Агенция по безопасност на храните в гр.Добрич за извършване на проверка по случая.Бяха взети проби за изследване. Установено е, че става дума за натравяне с токсично вещество. Днес Община Тервел , със съдействието на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ , с помощ от земеделската кооперация в с.Жегларци и под надзора на официалния ветеринарен лекар на района извърши прочистване на язовира от мъртвата риба и загробване на същата.
Язовирът е общинска собственост, не е бил отдаван за ползване от концесионер и не е давано разрешение за зарибяването му. Той е малък, създаден е като водоем за ползване на вода за селскостопански нужди преди десетилетия. В него се оттича и водата, която тече от селската чешма, намираща се на метри от язовира. Обръщаме внимание на гражданите, че всяко ползване на чешмата, при което се влага някакво токсично вещество и в бъдеще може да доведе до отравяне на обитателите на естествената екосистема на този язовир.
Апелираме за съвестно отношение към природните ресурси в общината и към отговорно отношение.
Използваме възможността да се обърнем и към родителите на децата на прага на лятната ваканция.Не оставяйте децата си без надзор.Макар и малки, всички язовири в крият риск от удавяне за деца, които играят край тях без надзор на възрастен.

Публикувано на 19 Jun 2020
 Обява


Публикувано на 18 Jun 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>