09 Nov 2023
РАВНОСМЕТКАТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПРЕЗ ИЗТИЧАЩАТА ГОДИНА

През 2023 година инвестициите на общината следваха бюджета на общината и графиците на проектите с външно финансиране.Въпреки късното приемане на общинския бюджет 18 септември, инвестиционната програма на общината два месеца преди края на годината е изпълнена в голяма степен.
Какви са проектите с външно финансиране, по които работихме през 2023 година:07 Nov 2023
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИ ТУР НА МЕСТНИ ИЗБОРИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На 5.11.2023 г. бяха проведени балотажи в селата Орляк, Каблешково и Попгруево. Право на глас имаха 2532 души, гласуваха общо 1129 души в четири секции: две в с.Орляк и по една в селата Каблешково и Попгруево. В с.Каблешково гласуваха 263 души ( с 35 души по-малко в сравнение с първи тур), в с.Попгруево гласуваха 262 души (с 13 души повече от първи тур) и в с.Орляк гласуваха 604 души ( с 31 души по-малко от първи тур).
Резултатите са следните:
Балотаж в с.Каблешково: Кандидатът на ДПС Ахмед Ахмед бе избран за кмет на с.Каблешково със 145 гласа подкрепа. Неговият опонент Пламен Бошнаков от ГЕРБ събра подкрепа от 120 гласа.
Балотаж в с.Попгруево: Айля Али от ГЕРБ спечели балотажа в с.Попгруево с подкрепа от 131 гласа. Нейният опонент от НДПС има подкрепа от 95 гласа.
Балотаж в с.Орляк: Кандидатът на ДПС Рушит Рифат печели балотажа в с.Орляк с подкрепа от 292 гласа. Кандидатът на ГЕРБ Мустафа Ибраим е събрал подкрепа от 290 гласа.
В седмицата след първия тур на изборите настъпи промяна и в състава на общински съвет Тервел. След оттегляне на Георги Русенов от ПП ГЕРБ , който е директор на дирекция в общинска администрация, четиринадесетият общински съветник от ПП ГЕРБ вече е Мерткан Реджеб от с.Орляк.
Новоизбраните кмет на община, кметове на кметства и общински съветници ще положат клетва на тържествена сесия на девети ноември от 11:00

06 Nov 2023
.


03 Nov 2023
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ИЗБОРИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ МНОГО УСПЕШНИ, С АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО ЗА ПП ГЕРБ И МНОГО РАЗЛИЧНИ

В историята вече са поредните избори за местната власт за мандат 2023-2027 г. Какви са резултатите в Община Тервел ?
Избирателна активност в общината е 49,55 % и не се различава от тази на предходните местни избори. Гласуваха общо 7097 избиратели.
Най-важният избор, този за кмет на община: Кандидатите за кметския стол бяха шестима. Резултатите са: Убедителна победа за инж. Симеон Симеонов от ПП ГЕРБ подкрепа от общо 4117 души в общината. 60,57 % от всички валидни бюлетини за този вид избор са за г-н Симеонов. Резултатите на останалите кандидати са както следва: Антон Стоянов (БСП) 701 гласа или 10,31 %; Исмет Абил 1268 гласа или 18,66 %, Николай Иванов (Възраждане) 118 гласа или 1,74 %, Урал Кязим (НДПС) 402 гласа или 5,91 % и Жеко Петков (коалиция ПП-ДБ) 95 гласа или 1,40 %. С не подкрепям никого“ са гласували 96 избиратели (1,41%). Валидните бюлетини за кмет на община са 6797.

30 Oct 2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 24.10.2023г. в община Тервел е получено писмо от Аресгаз“ ЕАД. В писмото се иска съдействие за уведомяване на стопанските клиенти на фирмата на територията на гр. Тервел за необходимостта в срок до 27.10.2023г. да се предоставят в съответния офис на Аресгаз“ ЕАД, ревизионни книги и валидни актове от проведен периодичен преглед от технически надзор на съоръженията, работещи с природен газ в съответния обект.
От Аресгаз“ ЕАД напомнят, че в случай на неизпълнение на това задължение от клиента, дружеството-доставчик има право да спре подаването на природен газ към обекта, на основание чл.33, ал.1,т.5 от договора за доставка на природен газ.
Тел. за контакт в гр. Добрич: 058 520 520

24 Oct 2023
ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТ ПО ПРОЕКТ КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ В ГР.ТЕРВЕЛ

През настоящата година Община Тервел реализира проект Обновяване на детска градина Детелина“ в гр.Тервел“. Проектът се финансира от МТСП, чрез проект Красива България“ и се съфинансира от Община Тервел. Детска градина Детелина“ е едно от двете най-големи детски заведения в общината. Ремонтните работи започнаха в средата на месец юни, след приключване на учебната година. Изпълнителят е ИСА“ ООД гр.Добрич, избран след обществена поръчка , в която оферти бяха подали седем фирми, регистрирани в Централния професионален регистър на строителя. За изпълнение на строителните работи, освен работниците от фирмата изпълнител, бяха назначени и четирима безработни мъже от общината.
Бяха изпълнени следните дейности: Поставени са нови настилки от ламиниран паркет за сухите помещения , теракота за мокрите помещения, гранитогрес за фоайе на първи етаж и стълбища. Направени са нови фаянсови облицовки в санитарните помещения, премахнати са всички стари дървени облицовки по стените, ремонтирани и боядисани са стени и тавани на цялата сграда. Подменени са всички мивки и тоалетни чинии, доставени са нови кухненски шкафове за разливните помещения. Паралелно с дейностите по проекта, бяха подменени и дървените разделителни стени между занималните и спалните.
Детската градина е построена през 1967 г. В предходни мандати бяха изпълнени мерки за енергийна ефективност подменена изцяло дограма, санирани фасади, беше направен основен ремонт на покрива, изградена бе площадка за игра в двора. Интериорът имаше нужда от цялостен подход за осъвременяването си и до голяма степен това бе постигнато чрез настоящия проект.
Стойността на ремонтните работи е приблизително 196 х.лв. с ДДС.

11 Oct 2023

12.10.2023 08:00 . 17:00 ., , : . - : . , . . , , , , , II/, , , , . , I, , , , , , , , , , , , /. /; 21 , , , - 2003 , , - , ; - , - 2010 , - 09 , , , , , , 2010 , , , 2017 - , - -93, - , - , - , - , - , , - , - - . , - , , - - , , - , - , - , , , - , , - - , , --1893, - , - , -, , - , . , - , , , , , , .

11 Oct 2023

<< - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 - >>