НАГРАДИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ШКОЛАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

Пет деца от Школата по изобразително и приложно изкуство към ЦПЛР „Малкият принц” получиха награди от Националния конкурс „Аз и детското полицейско управление” и в благотворителната кампания на ГД „ Национална полиция”- „Деца помагат на деца”.
В надпреварата се включиха 87 ученици от цялата страна.
13-те най- добри получиха своите награди на специална церемония в Националния дворец на децата, София, на 10 декември 2019г.
Във Втора категория с трето място беше отличена рисунката на Дилек Юксел Ибрахимова.
Конкурсът се провежда на три етапа: общински, областен и национален.
На областно ниво децата от ШИПИ се представиха с 12 рисунки, 5 от тях бяха класирани за националния етап.
Всички творби, които бяха изпратени в МВР бяха изложени и продадени на търг на годишната церемония „Полицай на годината”, а събраните средства ще бъдат внесени по сметката на Националната благотворителна кампания в подкрепа на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

Публикувано на 07 Jan 2020
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВНЕСЕ ПЪРВИЯ СИ ПРОЕКТ ЗА НОВАТА 2020 ГОДИНА

С него общината кандидатства пред Проект „Красива България“ за разширяване на физиотерапевтичния сектор на медицинския център в гр.Тервел. Сектор „Физиотерапия“ е част от Медицински център – Тервел.Медицинският център е собственост на Община Тервел, заемащ част от сградата на закрита общинска болница в гр.Тервел и е единствено лечебно заведение за извънболнична помощ , функциониращо на територията на Община Тервел. В него са устроени кабинети на лекари – специалисти, работещи в медицинския център, сектор по образна диагностика , медицинска лаборатория и сектор за физиотерапия. Сградата, в която се помещава медицинският център е обект на общинска собственост. В сектор „Физиотерапия“ са оборудвани и работят кабинети за терапия с лазер и нискочестотни токове,както и помещение за работа с пациенти с проблеми на опорно-двигателния апарат. Услугите, предлагани в сектора се ползват от пациенти от всички населени места в общината. Работата с пациентите е организирана в част от помещенията на сектора - ремонтирани и оборудвани от Община Тервел посредством проект по ОПРР през 2013/2014 г. Съгласувано със завеждащия сектора лекар-физиотерапевт е направено проучване за нуждите на населението от ползване на допълнителни физиотерапевтични процедури и е установена необходимост от организиране на следните нови за района на Община Тервел физиотерапевтични процедури: парафинотерапия, терапия с луга, магнито, крио и пресотерапии.

Публикувано на 07 Jan 2020
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:В КРАЯ НА МЕСЕЦА ЩЕ СЕ НАВЪРШАТ 60 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ТЕРВЕЛ ЗА ГРАД

С указ 38 на Народното събрание от 30 януари 1960 г. (обнародван в „Държавен вестник“ на 2 февруари същата година) село Тервел е обявено за град , като името му е запазено. А това име на българския владетел Тервел е дадено на населеното място на 27 юни 1942 година. Дотогава селото се е казвало Куртбунар.
Община Тервел подготвя няколко събития, с които да бъде отбелязана датата, на която град Тервел навършва 60 години като град, носещ името на един от най-славните български владетели.Съществуват исторически извори, които сочат, че в по-ранната си история, населеното място за определени периоди от време е имало статута на град, но под името Куртбунар.
На 30 януари, от 18 часа за гражданите и гостите на гр.Тервел концерт ще изнесе Ансамбъл „Добруджа“. Събитието ще бъде в читалищната зала. Ще бъде издаден празничен брой на вестник „Тервел“. На 28 януари , в 15:00 часа в общинският музей ще бъдат отворени тематични работилници за деца, като акцентът на работа с малките сръчковци ще бъде историята на родния край.В навечерието на празника, отново в музея, ще бъде открита филателна изложба, организирана от Български пощи, Община Тервел и общински музей Тервел.За участие в изложбата са поканени и местни филателисти.Колекциите от пощенски марки ще останат в музея две седмици.
Община Тервел ще издаде и собствена юбилейна пощенска марка, посветена на годишнината.

Стадион 1950г.

Публикувано на 07 Jan 2020
 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ,

   ПОСРЕЩАМЕ ВСЯКА НОВА ГОДИНА С НАДЕЖДА- ЗА ЗДРАВЕ, ЗА ТОПЛИНА И УЮТ В СЕМЕЙСТВАТА НИ, ЗА УСПЕХИ В НАЧИНАНИЯТА НИ, ЗА ЩАСТЛИВ И СПОКОЕН ЖИВОТ ЗА ДЕЦАТА НИ.
   ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ НОВАТА 2020 ГОДИНА ДА ИЗПЪЛНИ ВСИЧКИ ВАШИ НАДЕЖДИ И МЕЧТИ!
   НЕКА С ВЯРА ПОБЕЖДАВАМЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА!
   НЕКА ДАРЯВАМЕ ОБИЧ И ПОДКРЕПА!
   НЕКА ДНИТЕ НИ ДА СА ИЗПЪЛНЕНИ С ВДЪХНОВЕНИЕ, МИР И РАЗБИРАТЕЛСТВО!
   ЗДРАВЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ НА ВСИЧКИ!

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ

Публикувано на 02 Jan 2020
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Дирекция „Финанси и местни приходи“ към Община Тервел уведомява всички данъчно задължени лица, че с решение на ОбС гр.Тервел на 27.12.2019 г. е приета План-сметка „Чистота“, включваща разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.
   Съобщаваме на всички данъчно задължени лица, подали декларации по чл. 17, ал. 2 от НОАМТЦУ на територията на Община Тервел, според количеството на изхвърляните отпадъци, че е определен нов годишен размер на таксата: за контейнер – 700 лв./бр. и за кофа за смет в гр. Тервел – 140 лв./бр. Всеки подал такава декларация, в срок до 31.01.2020 г. има право да подаде нова (коригираща) декларация , чрез която може да измени волята си размерът на такса смет за 2020 г. за ползвания от него имот да бъде определена на база ползван съд за ТБО.
   Информираме Ви, че ще се извършват проверки на място, за вида и броя на фактически използваните съдове за БО и декларираните такива.При несъответствие, таксата БО ще се ...

Публикувано на 27 Dec 2019
 ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

за Коледа и Новата 2020 година  Статистика:
    Повече от 12 400 фиша са издадени от екипите на пътна полиция по време на празничните дни от 21 декември 2018 г. до 1 януари 2019 г. Броят на издадените електронни фишове за нарушения на скоростните режими през същия период е близо 14 000. За същия период са съставени 4670 акта за установени административни нарушения.
    На повече от 270 водачи са наложени принудителни административни мерки – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство заради управление на МПС след употреба на алкохол (над 0,5 на хиляда) или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.
    На 134 собственици е прекратена регистрацията на пътните превозни средства за това, че са седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотични вещества.
    В периода от 21 декември 2018 г. до 01 януари 2019 г. при 131 тежки пътнотранспортни произшествия са загинали 16 и са ранени 165 участници в движението по пътищата. В сравнение с почивните дни от 22 декември 2017 г. до 02 януари 2018 г. тежките произшествия са били с 60 по-малко (2018 г. – 131/ 2017 г. – 191); загиналите – с 13 по-малко (16/29), а ...

Публикувано на 27 Dec 2019
 Обява ОС


Публикувано на 20 Dec 2019
 КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА

Фаталният петъчен тринадесети ден от месец декември беше изпълнен с положителни емоции за ученици от Община Тервел, които участваха в изпълнението на Дейност 8 „Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства“ от проект BG05M9OP001-2.018-0022-2014BG05M2OP001-C01“Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел“. Община Тервел е водеща организация по проекта, а МИГ Тервел-Крушари е партньор при изпълнението на дейността.Преди старта на кулинарната изложба , младите хора се запознаха с работата на центъра за социални услуги в с.Коларци.Той, от своя страна, е построен и оборудван чрез общински проект, финансиран от МИГ Тервел-Крушари.
На 13 декември децата и техните ръководители участваха в кулинарна изложба, която се проведе в Центъра за социални услуги в с. Коларци.В изложбата участие взеха ученици от СУ“Йордан Йовков“, ПГТО „Дочо Михайлов“ и Обединено училище „Д-р Петър Берон“ с.Коларци.Домакини бяха учениците от с.Коларци, които трета поредна година се обучават в професионална паралелка и ще придобият професия в сферата на кулинарията.
Всяко училище сформира отбор от 6 ученика, които участваха в изработването на кулинарни изделия в три кръга:
- Студен сандвич с коледна украса;
- Торта с коледна украса;
- Бонбони.
Емоциите бяха много, вкусните моменти – също. Гост на проявата бе г-н Велчо Велчев – Зам.Кмет на Община Тервел.Всички продукти и необходими инструменти бяха осигурени от организаторите - Община Тервел и МИГ Тервел-Крушари.Всяко от училищата получи грамота за участие.

Публикувано на 19 Dec 2019

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 По-стари >>