ПРЕПОРЪКА ЗА НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

Уважаеми съграждани, един от най-оспорваните въпроси през последните дни е този дали е необходимо задължителното носене на предпазна маска за предпазване от коронавируса.
Този въпрос се обсъжда и Световната здравна организация, имайки предвид опита на Китай и другите азиатски държави, които използват предпазната маска като първо средство за лична защита на населението, освен засилената хигиена.
Скъпи тервелчани, за сега носенето на предпазна маска не е задължително, но здравните власти препоръчват на Общините да информират населението за препоръчителния характер на тази мярка, особено когато хората се намират в закрити и открити обществени места, в транспортни средства за обществен транспорт. Според МЗ „обществени места“ са тези места или пространства, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване. Нужно е да знаете, че последните проучвания на вирусът на COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни при стайна температура. По този начин, при безсимптомното протичане на заболяването, посещенията на обществени места е свързано с повишен риск от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дезинфекция между хората.
Носенето на маска, дори и от здрави хора, цели предпазването на устата и носа от случаен контакт със секреции, попаднали върху ръцете, както и за предпазване на околните в случай на безсимптомно протичане на заболяването. Като мярка за лично предпазване е и стриктната хигиена на ръцете, която трябва да се спазва стриктно както преди хранене и след посещение на тоалетна, така и след сваляне на защитната маска и след контакт с повърхности и предмети.
Лицата със симптоми на респираторна инфекция следва да се консултират с личните си лекари за последващи действия и да ограничат контактите си с цел предпазване на околните от евентуално заразяване с вирусни и бактериални причинители.

Публикувано на 03 Apr 2020
 У В Е Д О М Л Е Н И Е


Публикувано на 02 Apr 2020
 ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За социално-икономическите мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса, които кметският екип разработва, за да ги внесе в Общинския съвет


    Въпреки, че анализът и разчетите по мерките се правят в много динамична и трудно предвидима среда, в най-общи линии и без да твърдим, че обхватът на предложенията е окончателен, можем да информираме жителите на Община Тервел за основния пакет от мерки, които разглеждаме, за да споделим в някаква степен с гражданите и бизнеса последиците от ограниченията - следствие от социалната изолация в условията на епидемия , причинена от коронавирус.
    Обективността изисква да кажем, че Общината не може да реши всички проблеми на гражданите и бизнеса , а в създалата се обстановка общинският бюджет търпи щети в две посоки:
    От една страна, преобладаващата част от мерките за дезинфекция на обществени обекти, независимо дали става дума за общински, частни или такива на държавната администрация и лечебните заведения, се изпълняват с финансов и човешки ресурс на общинска администрация Тервел. По същия начин стои въпросът и с личните предпазни средства на заетите в дейности, в които се вършат публични услуги на граждани. Към 31 март за тези ...

Публикувано на 02 Apr 2020
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ РАЗШИРЯВА МЕРКИТЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПУБЛИЧНИ МЕСТА

От днес на всички банкомати в града Общината монтира диспенсъри , заредени със сертифициран дезинфектант за ръце на алкохолна основа.Поставени са и обозначителни табели.
Общината подготвя диспенсъри и дезинфектант и за вендинг автоматите, които са поставени на открито. На фирмите, които имат вендинг апарати в закрити помещения, се препоръчва да предприемат мерки за поставяне на диспенсъри с дезинфектант до апаратите.Мярката се предприема с оглед на необходимостта да се намали риска от заразяване от пипане на монети, паралелно с пипане на чаши с напитки и на закуски.
Днес още 8 лица в общината са поставени под карантина. Трима от карантинираните са от гр.Тервел, трима-от с.Безмер, едно лице е в Зърнево и едно в Попгруево. Общо 101 човека до днес от общината са били или са под карантина.За спазане на мярката следят кметовете на населените места, служителите на РПУ Тервел и здравните медиатори в гр.Тервел.


Публикувано на 01 Apr 2020
 АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 31 МАРТ

Още тринадесет души са включени в списъка на лицата със задължителна карантина. Седем от тях са от гр.Тервел, четирима са от с.Зърнево, по един са карантинираните в селата Орляк и Безмер.Общият брой лица в общината, които са били или в момента са под карантина е 93.
От днес Общината започна да обработва с разтвор на хлорна вар асфалтовата настилка на двата входа на гр.Тервел – в посока от Добрич и в посока от Силистра.

Публикувано на 31 Mar 2020
 ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 31 Mar 2020
 АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 27.03.2020г.

Нови 19 души са под карантина в населените места на общината – трима в Тервел, четирима в с.Орляк, четирима в с.Честименско , трима в с.Попгруево, двама в Градница и по един в селата Коларци, Сърнец и Зърнево.

Публикувано на 27 Mar 2020
 Заповед 197


Публикувано на 27 Mar 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 По-стари >>