С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Тервел, уведомяваме Ви, че на 03.10.2020г. предстои откриване на ловен сезон за групов лов на дива свиня в районите на ТП ДЛС Тервел. От изключителна важност за предотвратяване на инциденти и нещастни случаи е недопускането през празнични и почивни дни в ловните райони на лица нямащи отношение към ловните излети, в частност билкари, събирачи на трюфели лица /собственици или пастири на домашни животни/ провеждащи паша и други.

Инж. Симеон Симеонов – кмет на Община Тервел

Публикувано на 02 Oct 2020
 ОЩЕ ЕДНО НОВО КЪТЧЕ В ПАРКА

През лятото на тази година започна обновяването на занемарената част от парка, тази между ДГ“Първи юни“ и централните алеи.Обновяването се извършва изцяло чрез идеи, организация и труд на общински служители. Ползвани бяха рециклирани и налични материали, закупувани бяха и нови. Стремихме се да акцентираме на кътчета, които са съществували в парка на същото място преди десетилетия. Разбира се, днес те изглеждат по различен начин , защото за изработването им са ползвани възможностите, които съвремието предлага. Различни са и приказните герои, и катерушките и шадравана, и мостчето. Когато започнахме да правим всичко това, много тервелчани казваха, че в района на мостчето е имало корабче.Не знаем как изглежда то – навярно е било много по-голямо и по-различно. Ние го възстановихме, но съгласно изискванията за съоръжения за игра на деца днес. С основа с неправилна форма от бетон, върху която поставихме ударопоглъщаща настилка, която имахме в излишък от минали проекти . Корабчето е катерушка, сертифицирана за игра на деца от две до шестгодишна възраст.
Изработването на основата и монтажът на корабчето са дело на общинските служители Явор Нейков, Никола Костов, Милко Станчев и Иван Луков. „Речното корито“ почистиха работниците от групата на Иван Колев.
Ще се радваме , ако някой ни предостави снимка на някогашното корабче. С нея ще допълним изложбата „Детство в Тервел – преди повече от 50 години“, закоято вече имаме повече от десет стари фотографии.
Обновяването на детският кът ще продължи и през идната година.Има още няколко неща, които са били любими на някогашните деца и имаме виждания за възстановяването им.


Публикувано на 30 Sep 2020
 СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 30 Sep 2020
 СЪОБЩЕНИЕПубликувано на 30 Sep 2020
 С Ъ Б О Л Е З Н О В А Н И Е


Публикувано на 28 Sep 2020
 Обява


Публикувано на 21 Sep 2020
 Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото, през януари и февруари 2021 г., преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври, кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване може да изтеглите от сайта на Преброяване 2021 (заявление и автобиография) или да получите в деловодството на община Тервел.
Кандидатите, следва да имат минимум средно образование, да са комуникативни, със занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.

Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 часа сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък ще включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

В допълнение, следва да знаете, че към заявлението, което ще подадете до Директора на ТСБ Добрич, чрез ОПК към Община Тервел, е необходимо изрично да посочите като какъв искате да участвате в Преброяване 2020 г. (преброител, контрольор или придружител), да представите автобиография, копие от диплома за завършено образование, цветна снимка – 1 бр., Удостоверение за наличие на IBAN сметка от обслужващата ви банка, от която имате издадена дебитна карта в оригинал и съгласие за обработване на личните ви данни.

Необходимите документи може да изтеглите от тук или да получите от деловодството на Община Тервел.

ДОКУМЕНТИ

Публикувано на 18 Sep 2020
 Обява ОСПубликувано на 17 Sep 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>