ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ


Публикувано на 13 Jul 2020
 Обява ОС


Публикувано на 10 Jul 2020
 Заповед


Публикувано на 10 Jul 2020
 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


      Уведомяваме Ви, че на 12 юли, неделя, в 5: 30 часа сутринта ще започне обработка на площите на градския парк срещу комари. Третирането е наземно и става с машина, която разпръсква аерозол. Препаратът не е токсичен за хората . Аерозолът се разнася за около половин час след третирането.Обработката ще се извърши от лицензирана за дейността фирма и ще обхване цялата площ на парка (до тренировъчното игрище), както и екопътеката към ресторант „Алгара“ , до пътя за с.Полк.Савово.

      Препаратът е токсичен за пчелите.Община Тервел, която е собственик на парка, не е давала разрешение за поставяне на пчелини в района на градския парк.

      Допълнително ви уведомяваме, че през идната седмица, всеки ден в часовия диапазон от 6:00 до 8:00 часа сутрин ще се извършва обработка срещу кърлежи на обществени зелени площи и детски площадки в града.

Публикувано на 10 Jul 2020
 Обявление


Публикувано на 09 Jul 2020
 Покана

П О К А Н А
На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел ,


ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


кани общинските съветници, кметове на населени места и гражданите на Община Тервел на 16.07.2020 г. (четвъртък) от 14,00 часа в заседателната зала на община Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” No 8, ет. 1 – вход „Обслужване на граждани“, където ще се проведе публично обсъждане на Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г. на Община Тервел приета с решение No 1-2 от 31.01.2020 год.,допълнена с решение No 3-35 от 31.03.2020 год и допълнена с решение No 6-75 от 25.06.2020 год.

Публикувано на 03 Jul 2020
 Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджет 2019 г. на Община Тервел


Публикувано на 30 Jun 2020
  Покана до местната общност


Публикувано на 30 Jun 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 По-стари >>