ОБЩИНСКИЯТ КАЛЕНДАР

Готов е календарът на Община Тервел за 2021 –ва година. След като за всяка от предходните 16 години , в които сме издавали общински календар сме търсили различни теми, които да са свързани с Община Тервел, тази година решихме чрез календара да подчертаем богатството от шевици, което е характерно за населените места в общината. Това стана възможно, след като през 2018 г. с дарители от общината събрахме богат фонд от облекла и предмети за бита в зала „Етнография“ на музея. Темата за българската шевица е широко популяризирана напоследък, и то съвсем заслужено – тя е уникална. Но спецификата на добруджанската шевица е малко позната, а когато говорим и за една тясна етнографска зона като тервелско – почти непозната. Затова избрахме тази тема и се надяваме нашият календар да е полезен – да служи за ориентиране във времето и да има познавателна стойност по отношение на етнографското богатство на тервелския край.
Календарът съдържа и информация за бележитите годишнини през 2021 г . - за събития на национално, регионално и общинско ниво.


Публикувано на 10 Dec 2020
 ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСИГУРИ СРЕДСТВА ЗА ПЕТ ОБЕКТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Добър старт за капиталовата програма за 2021 г. на Община Тервел даде Министерски съвет със свое постановление от девети декември. Общината отправи искания за финансиране на няколко свои проекта, за които през последните години не съществуват източници за финансиране и програми за кандидатстване. Обектите, за които правителството е счело, че може да осигури финансиране са:
• Ремонт на улица 2-ра в с.Безмер – подбран е участък от улица, в който има много обитавани къщи и това налага осигуряване на достъп , както за живущите, така и за автомобилите на домашния патронаж и сметосъбирането. Средствата, които правителството отпуска са 130 673 лв.;
• Ремонт на ул.9-та в с.Попгруево – улицата свързва центъра на селото със сградата на детската градина. Осигурените средства са 138 015 лв.;
• Ремонт на ул.“Първа“ в с.Градница – това е главната улица на селото.Тя е много дълга и широка и миналата година, със средства по капиталовата програма, Общината преасфалтира половината от трасето й. Сега тя ще може да бъде завършена. Осигурени са 201 000 лв.;
• Ремонт на ул.11-та в с.Зърнево - тази улица е успоредна на възстановената през миналата година по проект по ПРСР улица „Трета“. Всички къщи на улицата са обитаеми, всички дворни места се обработват. Ремонтът ще бъде извършен със 168 755 лв.;
• Изграждане на ритуален дом в с.Зърнево – от десетки години хората в селото поставят като свой основен проблем липсата на помещение, в което да могат да се съберат 500 -600 души. Това се налага , поради съществуващата в селото традиция за организиране на сватбени тържества с много гости. Домакините на тържествата търпят ограниченията да се съобразяват с времето, за да правят сватбите на открито или да влагат много средства в наемане на оборудване за осигуряване на покрити площи. Община Тервел ще ползва отпуснатите от правителството средства , за да възложи проектиране и строителство на сградата. Техническото задание за проектирането ще бъде обсъдено с работна група от хора от селото. В центъра на селото има свободен терен, подходящ за целта.За изграждането на този ритуален дом в с.Зърнево правителството осигурява 960 000 лв., в т.ч. и ДДС.

Публикувано на 10 Dec 2020
 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБЩИНАТА И НЕЙНИТЕ ЗВЕНА


Публикувано на 10 Dec 2020
 Тервел свети с нова и по-богата коледна украса


Публикувано на 08 Dec 2020
 Съобщение

Регионална дирекция по горите Варна уведомява обществеността и заинтересованите страни, че във връзка с преустановеното провеждане на обществени мероприятия в присъствена форма, съгласно т. 1.6. от Заповед No РД-01 -677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, няма да се проведат обявените обществени обсъждания на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич и Доклада за екологична оценка към него, в периода от 07.12.2020 г. до 09.12.2020 г., във всяка община в териториалния обхват на област Добрич.

Публикувано на 07 Dec 2020
 КОЛЕДНАТА УКРАСА В ТЕРВЕЛ – ВОДЕЩО Е СЪРЦЕТО

Тягостната и пълна с ограничения 2020 година е към края си. Погледът е отправен към Новата 2021-ва. Надеждите са повече: за здраве, за възможност да живееш нормално, да прегърнеш близките си, да пътуваш, да учиш и да работиш както обикновено.
Трудна и тежка година, във всяко възможно отношение. Включително и от финансова гледна точка. Но… водещо е желанието, а то идва от сърцето. И така, с много малко средства, но с желанието да доставим повече радост на тервелчани, направихме по-богата от обичайното коледна украса на града. Коледните кътове са няколко: Големият фонтан, върху който Дядо Коледа и Снежанка очакват малчуганите, на фона на елха и коледни подаръци; Малкият фонтан – с шейна , еленчета и светеща арка; Откритата сцена - със светеща завеса и гръб на сцената, Коледна пейка, Дърво на желанията, Светеща топка, в която можеш да влезеш и Традиционното коледно дърво, аранжирано пред общината. Много светещи пана по уличното осветление посрещат хората в различните части на града.
А читалището – то отново изненада приятелите си с нова коледна украса, разположена в създадения през лятото парк „Читалище“ и около сградата на културната институция.

Публикувано на 07 Dec 2020
 Апел


Публикувано на 04 Dec 2020
 Поздравителен адрес


Публикувано на 03 Dec 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>