ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТ ПО ПРОЕКТ КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ В ГР.ТЕРВЕЛ

През настоящата година Община Тервел реализира проект Обновяване на детска градина Детелина“ в гр.Тервел“. Проектът се финансира от МТСП, чрез проект Красива България“ и се съфинансира от Община Тервел. Детска градина Детелина“ е едно от двете най-големи детски заведения в общината. Ремонтните работи започнаха в средата на месец юни, след приключване на учебната година. Изпълнителят е ИСА“ ООД гр.Добрич, избран след обществена поръчка , в която оферти бяха подали седем фирми, регистрирани в Централния професионален регистър на строителя. За изпълнение на строителните работи, освен работниците от фирмата изпълнител, бяха назначени и четирима безработни мъже от общината.
Бяха изпълнени следните дейности: Поставени са нови настилки от ламиниран паркет за сухите помещения , теракота за мокрите помещения, гранитогрес за фоайе на първи етаж и стълбища. Направени са нови фаянсови облицовки в санитарните помещения, премахнати са всички стари дървени облицовки по стените, ремонтирани и боядисани са стени и тавани на цялата сграда. Подменени са всички мивки и тоалетни чинии, доставени са нови кухненски шкафове за разливните помещения. Паралелно с дейностите по проекта, бяха подменени и дървените разделителни стени между занималните и спалните.
Детската градина е построена през 1967 г. В предходни мандати бяха изпълнени мерки за енергийна ефективност подменена изцяло дограма, санирани фасади, беше направен основен ремонт на покрива, изградена бе площадка за игра в двора. Интериорът имаше нужда от цялостен подход за осъвременяването си и до голяма степен това бе постигнато чрез настоящия проект.
Стойността на ремонтните работи е приблизително 196 х.лв. с ДДС.

11 Oct 2023

12.10.2023 08:00 . 17:00 ., , : . - : . , . . , , , , , II/, , , , . , I, , , , , , , , , , , , /. /; 21 , , , - 2003 , , - , ; - , - 2010 , - 09 , , , , , , 2010 , , , 2017 - , - -93, - , - , - , - , - , , - , - - . , - , , - - , , - , - , - , , , - , , - - , , --1893, - , - , -, , - , . , - , , , , , , .

11 Oct 2023

.. “ , “ . 38 870 . . “ 35 778,00 . “, “ .
, “.
88 “ .
3 .. 380 , 200 “.
, , , , . - .

10 Oct 2023
Заседание на ОбС


06 Oct 2023
, 2023 ., " " .


27 Sep 2023
ЗАПОЧВА РАБОТА ПО ИЗВЕЖДАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕЖКОТОВАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ ИЗВЪН ТЕРВЕЛ

Комисия от експерти от Областно пътно управление гр.Добрич и ОД на МВР сектор Пътна полиция“ гр.Добрич разгледа искането на Кмета на община Тервел и предложена от общината схема за трасе за движение на тежкотоварни автомобили над 10 тона за град Тервел, извърши оглед на място и разреши изготвянето на технически проект за промяна на движението на МПС над 10 тона за гр.Тервел, както следва:
1. Забранява се движението на МПС над 10 тона по ул.“Тича“ в участъка от ПГТО до магазин ДОНИДО“. Трасето за преминаване в посока от гр.Добрич към Силистра и обратно е следното: движението на МПС над 10 тона се отклонява при бензиностанция Петрол“ и преминава по новоремонтирания общински път Тервел-Кочмар, след което продължава по общински път Тервел Полк.Савово и при магазин Донидо“ продължава по пътя, който излиза на кръговото за град Силистра;
2. Забранява се движението на тежки МПС по всички улици в гр. Тервел с изключение на участъци от улици, които обслужват достъп до пътни артерии , производствени и складови обекти, както следва:
2.1. Ул.“Хан Аспарух“: от вход Тервел (посока Добрич) до разклон за с.Божан (ул.“Ген.Столетов“);
2.2. Ул.“Генерал Столетов“: до изход път за с.Божан;
2.3. Ул.“Цар Иван Асен II” :от вход от с.Безмер до РПУ;
2.4. Ул“Хан Аспарух“: от РПУ до кръгово за гр.Силистра.

19 Sep 2023


19 Sep 2023
СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Уважаеми граждани,
Дните от 11.09 - 17.09.2023 г. са обявени от ГД”ПБЗН” - МВР за седмица на пожарната безопасност. Повод за това е професионалния празник на служителите от службите за ПБЗН 14.09.1996 г. /обявен с решение на МС №385/13.09.1995 г./ На тази дата през 1905 г. в гр. София е извикан първия “събор на противопожарните командири в страната”. В събора вземат участие 27 пожарни ръководители от 17 различни града учредява се “пожарно дружество в страната” и се взема решение за издаване на печатен орган сп. “Пожарно дело”. По този начин е поставено началото на бъдещото организирано структурно изграждане на пожарната безопасност и защита на населението в Р България.
Организираната противопожарна дейност в гр. Тервел води началото си от 01.06.1942г., когато Кмета на с. Куртбунар /днес гр. Тервел/ издава заповед №62, с която назначава Йонко Трифонов Начев за пожарникар. През 1954г. за пръв път на дежурство е поставен противопожарен автомобил, а през 1970 г. автомобилите на дежурство стават два.
В тази връзка датата 14.09.2023 г. заема важно място в развитието на тази сложна, тежка, рискова и в същото време високохуманна и благородна професия. Възстановяването и честването на професионалния празник на служителите от службите за “Пожарна безопасност и защита на населението” е признание за обществената значимост и авторитета на тази професия.ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ПОЖАРНИКАРИ!

12 Sep 2023

<< - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 - >>