Решение 897


Публикувано на 05 Jan 2021
 ЧЕСТИТА, МИРНА И ПЛОДОРОДНА НОВА ГОДИНА

Уважаеми жители на община Тервел,

Изпращаме всяка стара година с равносметка на това, което се е случило на нас и на близките ни хора. За съжаление, 2020 г. бе трудна за всички нас. Но трудностите, пред които животът ни изправя, са повод да станем по- силни, за да посрещаме всяко ново предизвикателство с надежда и вяра за по- добри дни.

Скъпи съграждани, в навечерието на празниците, които са най- важни за всяко семейство- Коледа и Нова година Ви пожелавам да сте здрави, да посрещнете празниците с най-любимите за Вас хора! Нека Рождество Христово постави началото на една нова по- добра и по-щастлива година за всички! Нека ни помогне да станем по- добри в делата си и по-смирени в сърцата си! Да бъдем човечни и с протегната ръка към хората, които имат нужда! Да бъдем трудолюбиви и труда ни да се отплаща стократно!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, СКЪПИ ТЕРВЕЛЧАНИ!
ЧЕСТИТА, МИРНА И ПЛОДОРОДНА 2021 ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ!


ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛПубликувано на 25 Dec 2020
 ВЕСЕЛИ И ЩАСТЛИВИ ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ!

Уважаеми жители на община Тервел,

С вярата, че изпитанията са ни направили по-силни и по-уверени в себе си, изпращаме една трудна и различна година. Година, в която всеки от нас имаше своите трудни и щастливи мигове. Изпратете Старата година с усмивка и посрещнете Новата с надежда.

Предстоят ни най-светлите, най-семейните празници – Коледа и Нова година, нека сърцата ни се изпълнят с радост и сърдечност! Защото Коледа е символ на новото начало, на новия живот. Да запазим чистотата на мислите и действията си, да бъдем милосърдни и състрадателни и да не забравяме, че доверието ражда доверие и стореното добро се връща при нас!

Нека съумеем да запазим магията на Коледната нощ през цялата година, да се обичаме повече и да имаме силата да сътворяваме по едно малко чудо всеки ден – една усмивка, едно добро дело. Бъдете живи и здрави!
Нека Новата 2021 г. бъде Годината на сбъднатите мечти!

Мария Гочева
Председател на Общински съвет Тервел


Публикувано на 25 Dec 2020
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел „МДТ“ към Община Тервел, Ви уведомява, че на основание Заповед № 600/30.10.2020 г. и одобрена план-сметка „Чистота“ за 2021 г., от 01.01.2021 г., в селата Зърнево, Жегларци, Орляк и Полк. Савово , както и за имоти, описани в т. 1 на Заповедта, ще се прилагат услугите:
• Сметосъбиране и сметоизвозване на БО
• Обезвреждане на БО в депа или други съоръжения
• Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

Границите на районите, за които община Тревел предлага услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване“, обхваща имотите, находящи се в регулационния план на гр. Тервел и в населените места - с. Безмер, с. Кочмар, с. Зърнево, с. Жегларци, с. Орляк и с. Полк. Савово, както и за имотите описани в т.1 на същата заповед.
За имотите, които няма да се ползват през цялата 2021 г. в горепосочените населени места, се подава декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване в срок до 31.01.2021 г.
За останалите имоти, които няма да се ползват през 2021 г., срока за подаване на декларация прил. 8 и 8А от НОАМТЦУ е 31.12.2020 г.

За ФЛ и ЮЛ с имоти, които желаят да заплащат ТБО според количеството на БО, се подава декларация прил. 7 от НОАМТЦУ в срок до 31.12.2020 г. Цената на ползван съд за битов отпадък е както следва:
1. За контейнер „Бобър“ 1,1 куб. см. - 770,00 лв.
2. За контейнер 4 куб. см. – 2 545,00 лв.
3. За кофа 0,11 куб.м. – 140,00 лв.
Към стойността на съответния съд, се прибавя и промила за услугата „Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“

Публикувано на 23 Dec 2020
 ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЯ НА КМЕТСКИЯ ЕКИП ЗА РУШАЩАТА СЕ СГРАДА НА БИВШИЯ КОМИТЕТ В ТЕРВЕЛ

Уважаеми съграждани,
В началото на този месец Министерски съвет със свое постановление предостави в собственост на Община Тервел рушащата се сграда на бившия партиен комитет. Нашето настоятелно искане да получим тази сграда се основаваше на опасността, която тя крие като рушаща се сграда. Собственикът й бе Висшият съдебен съвет, но не съществуваха никакви нагласи сградата да се ремонтира и да се ползва за нуждите на органите на съдебната власт. Сградата се рушеше в идеалния център на Тервел, на 50 метра от средно училище, в което учат 600 деца от цялата община. Децата и учениците влизаха в сградата , въпреки опитите ни да ограничим възможностите за проникване в нея и животът им нееднократно бе поставян на риск. Падат късове мазилка, остатъци от стъкла, от разрушени инсталации. След няколкогодишни разговори и преписки, които водихме с ВСС и МРРБ и след засилените ни през последната година действия, МРРБ финализира процедурата и сградата бе предоставена на Община Тервел. Искахме общината да стане притежател на тази сграда, за да можем да мобилизираме целия си ресурс на заинтересован собственик.

Публикувано на 22 Dec 2020
 Практика в европейски предприятия за по-добра професионална реализацияПубликувано на 22 Dec 2020
 Заедно можемПубликувано на 22 Dec 2020
 Силни сме заедноПубликувано на 22 Dec 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>