С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел „МДТ“ към Община Тервел, Ви уведомява, че на основание Заповед № 600/30.10.2020 г. и одобрена план-сметка „Чистота“ за 2021 г., от 01.01.2021 г., в селата Зърнево, Жегларци, Орляк и Полк. Савово , както и за имоти, описани в т. 1 на Заповедта, ще се прилагат услугите:
• Сметосъбиране и сметоизвозване на БО
• Обезвреждане на БО в депа или други съоръжения
• Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

Границите на районите, за които община Тревел предлага услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване“, обхваща имотите, находящи се в регулационния план на гр. Тервел и в населените места - с. Безмер, с. Кочмар, с. Зърнево, с. Жегларци, с. Орляк и с. Полк. Савово, както и за имотите описани в т.1 на същата заповед.
За имотите, които няма да се ползват през цялата 2021 г. в горепосочените населени места, се подава декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване в срок до 31.01.2021 г.
За останалите имоти, които няма да се ползват през 2021 г., срока за подаване на декларация прил. 8 и 8А от НОАМТЦУ е 31.12.2020 г.

За ФЛ и ЮЛ с имоти, които желаят да заплащат ТБО според количеството на БО, се подава декларация прил. 7 от НОАМТЦУ в срок до 31.12.2020 г. Цената на ползван съд за битов отпадък е както следва:
1. За контейнер „Бобър“ 1,1 куб. см. - 770,00 лв.
2. За контейнер 4 куб. см. – 2 545,00 лв.
3. За кофа 0,11 куб.м. – 140,00 лв.
Към стойността на съответния съд, се прибавя и промила за услугата „Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“

Публикувано на 23 Dec 2020
 ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЯ НА КМЕТСКИЯ ЕКИП ЗА РУШАЩАТА СЕ СГРАДА НА БИВШИЯ КОМИТЕТ В ТЕРВЕЛ

Уважаеми съграждани,
В началото на този месец Министерски съвет със свое постановление предостави в собственост на Община Тервел рушащата се сграда на бившия партиен комитет. Нашето настоятелно искане да получим тази сграда се основаваше на опасността, която тя крие като рушаща се сграда. Собственикът й бе Висшият съдебен съвет, но не съществуваха никакви нагласи сградата да се ремонтира и да се ползва за нуждите на органите на съдебната власт. Сградата се рушеше в идеалния център на Тервел, на 50 метра от средно училище, в което учат 600 деца от цялата община. Децата и учениците влизаха в сградата , въпреки опитите ни да ограничим възможностите за проникване в нея и животът им нееднократно бе поставян на риск. Падат късове мазилка, остатъци от стъкла, от разрушени инсталации. След няколкогодишни разговори и преписки, които водихме с ВСС и МРРБ и след засилените ни през последната година действия, МРРБ финализира процедурата и сградата бе предоставена на Община Тервел. Искахме общината да стане притежател на тази сграда, за да можем да мобилизираме целия си ресурс на заинтересован собственик.

Публикувано на 22 Dec 2020
 Практика в европейски предприятия за по-добра професионална реализацияПубликувано на 22 Dec 2020
 Заедно можемПубликувано на 22 Dec 2020
 Силни сме заедноПубликувано на 22 Dec 2020
 КОЛЕДА В НАС Е ДОШЛА

      Това е надсловът, под който Община Тервел обяви конкурс за изработка на коледна украса за дома. Той бе адресиран до учениците от 1-ви до 12-ти клас. Целта му бе да провокира творческото мислене на младите хора и те да изработят сами коледната украса за стаята си и за дома си. Оригинални идеи, добър естетичен вид и, разбира се, личното участие в изработката – за повече от 50% от коледните украшения са основните критерии, които Общината обяви за класирането на участниците в конкурса.
      До 18.12, когато приключи срокът за подаване на снимките по електронен път, в конкурса се включиха общо 28 участника - 6 индивидуални участника и цял един клас – Втори „а“ от СУ „Йорфан Йовков“. Благодарим на всички, които с вложените творчество, старание и въображение наситиха с Коледен дух домовете си и допълниха празничното настроение. Всички участници ще получат ...


Елха, изработена от Александра Чанева

Публикувано на 21 Dec 2020
 ЗаповедПубликувано на 21 Dec 2020
 Обява за вакантни длъжности


Публикувано на 18 Dec 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>