Д Б Т


Публикувано на 02 Dec 2020
 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВАЖАЕМИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

Поради интереса и противоречивото тълкуване на апела на д-р Желязков – изп.директор на МБАЛ – Добрич, подкрепен от Община Тервел, предоставяме следните разяснения:
Община Тервел не може да командирова медицински специалисти от училищните кабинети и детска ясла в общината за работа в МБАЛ – Добрич, поради необходимостта да бъде спазена разпоредбата на чл.120 от Кодекса на труда, който позволява командироване на работник и служител при престой само в същото населено място или местност. Гр. Добрич не е в същото населено място или местност спрямо гр.Тервел.т.е. медицинските специалисти от Община Тервел могат да се отзоват на апела на д-р Желязков само по свое желание. В случай, че сключат трудов договор с МБАЛ Добрич, ще им бъде нужно съгласието на основния работодател – Кмета на Община Тервел, поради което декларирахме предварителна готовност да го осигурим. В случай, че желаят да останат да работят в МБАЛ Добрич за период от до три години, без да прекратяват трудовото си правоотношение с Община Тервел , ще им бъде нужен неплатен отпуск от Община Тервел, за което също изразихме готовност да бъде предоставен. Всички други възнаграждения за работа в МБАЛ Добрич следва да бъдат уговорени между медицинските лица, постъпващи на работа и болницата.
Медицинските специалисти от училищното и детското здравеопазване в Община Тервел никога не са били в неплатен отпуск , въпреки преустановяването на работата на училищата, детските градини и детска ясла за продължителен период от време. През целия период , в който не работят, те ползват и продължават да ползват платен годишен отпуск , при което възнаграждението им се равнява на това, което получават, когато работят.
Нито един работник или служител в Община Тервел и звената към нея не е ползвал неплатен отпуск през 2020 г. , поради преустановяване на работа.Ползвани са само платени отпуски, тъй като работодателят-Кмета на Община Тервел , увеличи техния размер за 2020 г. с оглед на извънредното положение и в полза на работниците и служителите.

Публикувано на 02 Dec 2020
 ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВА МАЛКИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПУДООС

На 30 ноември приключи срока за изпълнение на два малки проекта, финансирани от ПУДООС по Национална програма „ За чиста околна среда“. Проектите бяха за с.Градница и за детската градина в с.Орляк.
В с. Градница беше изградена нова , затворена автоспирка за децата от селото, които пътуват до средищното училище в с.Нова Камена. Те са около тридесет . Спирката съчетава удобството с възможността децата да получат знания с екологична насоченост. Интериорът на спирката включва табла с изображения на растителни, животински и птичи видове от района на Добруджа.
Освен нова спирка, чрез проекта в с.Градница се сдобиха с детска площадка с пързалка, въртележка и пейки. Засяти са 250 броя многогодишни цветя и храсти.
В с.Орляк , за детската градина са закупени по проекта люлка, катерушка, тунел и мостче за баланс и равновесно ходене, маса с пейки и образователна игра „Светът на животните“.Засяти са 40 бр. декоративни растения. С децата са организирани занятия с природни материали.

Публикувано на 01 Dec 2020
 ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕПубликувано на 30 Nov 2020
 ЗаповедПубликувано на 27 Nov 2020
 ТБО


Публикувано на 24 Nov 2020
 КОЛЕДЕН КОНКУРС


Публикувано на 19 Nov 2020
 Заседание на Общински съвет


Публикувано на 19 Nov 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 По-стари >>