ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА СЕКТОРИТЕ ЗА ПУБЛИКА НА СТАДИОНА В ГР.ТЕРВЕЛ

Едно от 53-те одобрени проектни предложения в кампания 2021 на Проект „Красива България“ е за реновиране на секторите за публика на градския стадион. През последните пет години Община Тервел реализира общо шест малки проекти , с финансово подпомагане от Проект „Красива България“. Сред тях са проектите за музея, за големия фонтан, за репетиционните зали на читалището и др. За настоящия мандат това е вторият проект по програмата,след миналогодишния за разширяване на физиотерапията. Проект „Красива България“ цели и осигуряване на временна заетост на безработни лица, които получават умения чрез участието си в проектите. Повече от 25 безработни от общината вече са участвали в изпълнението на строителството.


Публикувано на 09 Feb 2021
 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Тервел

На 01.02.2021г. стартира предоставянето на топла храна по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
В условията на въведена извънредна епидемична обстановка на територията на страната, Община Тервел, чрез своите специализирани звена за социални услуги ще приготвя ежедневно в работните дни на месеца топъл обяд за общо 70 представители на следните целеви групи:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Публикувано на 04 Feb 2021
 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Тервел полага непрекъснати усилия в посока опазване на околната среда. Служителите от общинско звено „Чистота” са пряко ангажирани с дейностите по сметосъбиране, почистване на нерегламентирани сметища и редовно извозване на отпадъците до Претоварна станция гр. Тервел. Всичко това е свързано с разходването на постоянен финансов ресурс, който се осигурява от местните данъци и такса „Битови отпадъци“ на всеки жител на общината. Разходите за обезпечаване на тези дейности непрекъснато нарастват, поради което общината е въвела системи за разделно събиране на отпадъците. Смятаме, че разделното събиране ще допринесе за намаляване на разходите за извозване, сепариране и депониране на отпадъците.
На повече от тридесет места в града са поставени сини контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб м. и зелени контейнери тип „Иглу”. Сините контейнери са за пластмаса, хартия и метали , а ...

Публикувано на 03 Feb 2021
 П О К А Н А

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


Кани общинските съветници, кметове на населени места и гражданите на Община Тервел на 11.02.2021 год.( четвъртък) от 13.30 часа в заседателната зала на община Тервел, ул. „ Св.Св.Кирил и Методий“ No 8, ет.1 ,където ще се проведе публично обсъждане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 год. на Община Тервел.

Публикувано на 03 Feb 2021
 КУКЕРИТЕ – ЕДНА ОТ НАЙ-ЗРЕЛИЩНИТЕ БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ

Имаме нужда да познаваме, пазим и съхраняваме българските обичаи. Те са част от нашето културно наследство. През този сезон , с наближаването на деня на Прошката – Сирни Заговезни, в много части на страната се организират кукерски фестивали. В нашата община кукерството е обичай, характерен за две от селата – Честименско и Безмер. За да познават нашите деца този обичай и символиката му , за да помним кои сме и откъде произлизаме, аранжираме композиция с кукери върху големия фонтан в гр.Тервел. Кукерите са изработени от Добринка Цонева - образователен медиатор в ДГ“Здравец“ в гр.Тервел с помощта на персонала на детското заведение.

Ето и нашия разказ за кукерството. Вероятно ще Ви бъде интересно да го прочетете.В него сме вплели и проучване, направено от г-жа Росица Стратиева и нейни ученици през 2007 г. в с.Честименско.

Публикувано на 02 Feb 2021
 Съобщение ДБТ-Тервел

Поради усложнената епидемична обстановка и сключеното Споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост за 2021 г., Ви уведомяваме, че с оглед превенция и спазване на противоепидемичните мерки се отменят изнесените услуги на Дирекция „Бюро по труда" чрез Изнесени работни места /ИРМ/, Мобилно бюро по труда /МБТ/ и смесена услуга ИРМ/МБТ по населени места за месец февруари 2021 г.
В зависимост от епидемичната обстановка, при промяна ще ви информираме
своевременно.

Публикувано на 02 Feb 2021
 ПЪРВИ ДЕН НА ИМУНИЗАЦИОННАТА КАМПАНИЯ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На 29.01.2021 г. бе поставено началото на имунизационната кампания срещу COVID-19 В община Тервел. Първите ваксинирани лица, според националния имунизационен план, са служители в Медицински център „Тервел“ – 3 лица, 1 фармацевт и 1 служител от ДСХ „Радост“ с. Полковник Савово.
Екипът, който извършва ваксинацията, е начело с д-р Ганов – интернист и кардиолог. Той провежда индивидуален преглед на лицата, прави анамнеза за запознаване със здравословното състояние, прави кардиограма, измерва сатурация и всички други необходими стъпки преди поставянето на дозата с ваксина. Самата ваксинация се прави от медицинските лица Мелекбер Абил и Донка Иванова. Те извършват манипулацията и вписват ваксинираното лице в националния информационен портал, след което съставят паспорт на имунизираното лице.
Целият процес - от получаването на дозите ваксини от РЗИ Добрич, транспортирането до град Тервел и извършването на манипулациите в медицинския център, се охранява от служители на РУП на МВР Тервел.
Ваксинирането срещу COVID-19 ще продължи на 8.02.2021 г. с имунизацията на учителите в община Тервел, които са заявили своето желание за това.
Ваксината , която се поставя е на фирмата Pfizer – BionTech.
Публикувано на 29 Jan 2021
 ЗаповедПубликувано на 28 Jan 2021

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>