Практика в европейски предприятия за по-добра професионална реализацияПубликувано на 22 Dec 2020
 Заедно можемПубликувано на 22 Dec 2020
 Силни сме заедноПубликувано на 22 Dec 2020
 КОЛЕДА В НАС Е ДОШЛА

      Това е надсловът, под който Община Тервел обяви конкурс за изработка на коледна украса за дома. Той бе адресиран до учениците от 1-ви до 12-ти клас. Целта му бе да провокира творческото мислене на младите хора и те да изработят сами коледната украса за стаята си и за дома си. Оригинални идеи, добър естетичен вид и, разбира се, личното участие в изработката – за повече от 50% от коледните украшения са основните критерии, които Общината обяви за класирането на участниците в конкурса.
      До 18.12, когато приключи срокът за подаване на снимките по електронен път, в конкурса се включиха общо 28 участника - 6 индивидуални участника и цял един клас – Втори „а“ от СУ „Йорфан Йовков“. Благодарим на всички, които с вложените творчество, старание и въображение наситиха с Коледен дух домовете си и допълниха празничното настроение. Всички участници ще получат ...


Елха, изработена от Александра Чанева

Публикувано на 21 Dec 2020
 ЗаповедПубликувано на 21 Dec 2020
 Обява за вакантни длъжности


Публикувано на 18 Dec 2020
 Община град Тервел уведомява гражданите


Публикувано на 16 Dec 2020
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ РАЗШИРЯВА ОБХВАТА НА РАЗДЕЛНОТО СМЕТОСЪБИРАНЕ ПРЕЗ 2021-ВА

Услугите по разделно сметосъбиране в Община Тервел се извършват и ще се извършват безплатно за населението. До тази година разделно се събираха хартия, стъкло и пластмаса. От началото на следващата година ще започне и разделно събиране на алуминиеви кенчета от бира и безалкохолни напитки и на строителни отпадъци.
Опитът, който имаме с разделното сметосъбиране до момента сочи, че гражданите не винаги спазват обозначенията за разделно изхвърляне на отпадъците , с които са облепени контейнерите ( а те са и с различни цветове ) и изхвърлят битов отпадък в контейнери за разделно събиране . Това създава много трудности. За да се избегне такъв проблем и при новите видове разделно събиране на отпадъците , редът за ползването ще бъде следният:
За строителните отпадъци:
Осигурени са четири открити контейнера, всеки с вместимост по 6 куб.м. , обозначени с надпис „За строителни отпадъци“ и с логото на община Тервел. Два от контейнерите ще се предоставят по заявка безплатно на граждани и фирми, които правят ремонти и се очаква да генерират строителни отпадъци над 4 куб.м. от ремонтните дейности; Третият контейнер ще бъде разположен в двора на звено „Чистота“ , след портала и в него граждани ще могат да изхвърлят малки количества строителни отпадъци, които носят в чувалчета, със собствен транспорт. Четвъртият контейнер ще бъде разположен в двора на претоварната станция , след портала , и в него също ще се приемат строителни отпадъци, донесени от граждани.Дворовете на звено „Чистота“ и на претоварната станция се намират в двата края на града и до тях се стига по пътища, които са в отлично състояние.
Една от 20 кубиковите надстройки на автомобила, с който общината носи отпадъците в регионално депо в с.Стожер ще бъде отделена и ще се ползва само за строителен отпадък. След напълването й, тя ще бъде превозена и предадена на депото в с.Стожер, при заплащане на дължимата такса за обработка и депониране на отпадъка на оператора на депото за сметка на Община Тервел.
Обръщаме внимание, че в случаите, в които се извършват ремонти, за които е издадено разрешение за строеж и са възложени на строителни фирми, задължението да бъдат извозени строителните отпадъци е на строителната фирма – изпълнител. Този, който възлага ремонта, следва да включи този ангажимент в договора си със строителната фирма и да го заплати.
За алуминиевите кенчета:
На пет места в гр.Тервел ,които все още обсъждаме , ще бъдат поставени ясно обозначени съдове за събиране на кенчета. При напълването им , общината ще предава събрания отпадък на фирми, които го изкупуват. Макар и минимални, събраните средства ще се влагат в кауза, която също в момента обсъждаме с млади хора от общината.Ще предоставим допълнително информация за местата, на които можете да изхвърляте кенчетата и за каузата, която ще имате възможност да подкрепите с този тип разделно сметосъбиране.


Публикувано на 11 Dec 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 По-стари >>