ЗаповедПубликувано на 21 Dec 2020
 Обява за вакантни длъжности


Публикувано на 18 Dec 2020
 Община град Тервел уведомява гражданите


Публикувано на 16 Dec 2020
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ РАЗШИРЯВА ОБХВАТА НА РАЗДЕЛНОТО СМЕТОСЪБИРАНЕ ПРЕЗ 2021-ВА

Услугите по разделно сметосъбиране в Община Тервел се извършват и ще се извършват безплатно за населението. До тази година разделно се събираха хартия, стъкло и пластмаса. От началото на следващата година ще започне и разделно събиране на алуминиеви кенчета от бира и безалкохолни напитки и на строителни отпадъци.
Опитът, който имаме с разделното сметосъбиране до момента сочи, че гражданите не винаги спазват обозначенията за разделно изхвърляне на отпадъците , с които са облепени контейнерите ( а те са и с различни цветове ) и изхвърлят битов отпадък в контейнери за разделно събиране . Това създава много трудности. За да се избегне такъв проблем и при новите видове разделно събиране на отпадъците , редът за ползването ще бъде следният:
За строителните отпадъци:
Осигурени са четири открити контейнера, всеки с вместимост по 6 куб.м. , обозначени с надпис „За строителни отпадъци“ и с логото на община Тервел. Два от контейнерите ще се предоставят по заявка безплатно на граждани и фирми, които правят ремонти и се очаква да генерират строителни отпадъци над 4 куб.м. от ремонтните дейности; Третият контейнер ще бъде разположен в двора на звено „Чистота“ , след портала и в него граждани ще могат да изхвърлят малки количества строителни отпадъци, които носят в чувалчета, със собствен транспорт. Четвъртият контейнер ще бъде разположен в двора на претоварната станция , след портала , и в него също ще се приемат строителни отпадъци, донесени от граждани.Дворовете на звено „Чистота“ и на претоварната станция се намират в двата края на града и до тях се стига по пътища, които са в отлично състояние.
Една от 20 кубиковите надстройки на автомобила, с който общината носи отпадъците в регионално депо в с.Стожер ще бъде отделена и ще се ползва само за строителен отпадък. След напълването й, тя ще бъде превозена и предадена на депото в с.Стожер, при заплащане на дължимата такса за обработка и депониране на отпадъка на оператора на депото за сметка на Община Тервел.
Обръщаме внимание, че в случаите, в които се извършват ремонти, за които е издадено разрешение за строеж и са възложени на строителни фирми, задължението да бъдат извозени строителните отпадъци е на строителната фирма – изпълнител. Този, който възлага ремонта, следва да включи този ангажимент в договора си със строителната фирма и да го заплати.
За алуминиевите кенчета:
На пет места в гр.Тервел ,които все още обсъждаме , ще бъдат поставени ясно обозначени съдове за събиране на кенчета. При напълването им , общината ще предава събрания отпадък на фирми, които го изкупуват. Макар и минимални, събраните средства ще се влагат в кауза, която също в момента обсъждаме с млади хора от общината.Ще предоставим допълнително информация за местата, на които можете да изхвърляте кенчетата и за каузата, която ще имате възможност да подкрепите с този тип разделно сметосъбиране.


Публикувано на 11 Dec 2020
 Материали ОБСПубликувано на 11 Dec 2020
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗАКУПИ НОВ СМЕТОСЪБИРАЩ АВТОМОБИЛ

Общината, след успешно проведена обществена поръчка , доставя нов сметосъбиращ автомобил. Той е окомплектован със снегоринно гребло. Спечелилият обществената поръчка доставчик предлага автомобил от марката FORD. Автомобилът, както и надстройката му за сметосъбиране и греблото, са в съответствие с техническите спецификации на възложителя. Те пък, от своя страна са съобразени с бюджета, с който общината разполага.
Новият автомобил е с екологична норма Евро 6, с максимална мощност е 330 к.с.Надстройката за сметосъбиране е с обем на бункера 15 куб.м. Степента на компактиране е в зависимост от вида на отпадъците и варира от 1:3 до 1:6.Автомобилът може да обслужва контейнери тип „Бобър“ от 1,1 куб.м. (преобладаващият вид контейнери в Община Тервел) и кофи с вместимост от 110 и 240 л. ( в Община Тервел се ползват кофи от 110 л.).
Общината закупи и 70 бр. контейнери тип „Бобър“. Те са предназначени за селата Жегларци, Зърнево , Орляк и Полк.Савово, в които от 1 януари 2021 г. ще започне организирано сметосъбиране.
Новият сметосъбиращ автомобил ще даде възможност системата за организирано сметосъбиране в общината да достигне до обхващане на 65 % от населението на общината. Разчетите са за обхващане на 100 % от населението в началото на 2022 година.
Стойността на автомобила, с надстройката и греблото , в т.ч и гаранционно обслужване до достигане до достигане на 120 хил.км. пробег е 158 750 лв. без ДДС.Средствата са осигурени като преходен остатък в бюджета на Община Тервел за 2019 г. и допълнени със сума в бюджета на общината за 2020 г.


Публикувано на 10 Dec 2020
 ВАНДАЛСКА ПРОЯВА С КОЛЕДНАТА УКРАСА НА ДВАТА ФОНТАНА

Снощи , около три часа видимо пиян ( камерата е уловила всичките действия, включително облекло и лице ) младеж вилнее и се опитва да руши украсата на малкия и големия фонтан. При слизането от големия фонтан се вижда и лицето. Вандалът пада при слизането, което предполага рани или натъртвания. Общината предаде материалите от записа на камерата на РПУ Тервел. В предходни години различни групи от хора настояваха за поставяне на камери за видеонаблюдение в Тервел. Писмено искане към общината бе отправено и от РПУ Тервел. Въпреки, че сумата никак не беше малка, общината задели средства в бюджета си за миналата 2019 г. и сега в Тервел има няколко камери на възлови места и сървър , който се наблюдава в общината.
Предстои да разберем дали от видеонаблюдението има смисъл . Задържано е лице, което се разпознава от записа на камерите . Резултат от разследването могат да дадат от РПУ Тервел.Изчакваме резултата.
А иначе – украсата е увредена. Хората, които работиха и в почивните си дни, за да я направят , сега я поправиха. Разбира се, не е толкова хубава, колкото беше. Част от костюма на Снежанка също е повреден и ще бъде поправен.
Това е . В един много малък град нищо хубаво не може да оцелее - дори за няколко дни. Вандалът е нечий приятел , роднина.
Но ние вече обмисляме идеи за мартенска, пролетна и великденска украса. На лошото можем да отвърнем само по един начин - с добро. Дано достигне до повече хора.Публикувано на 10 Dec 2020
 ОБЩИНСКИЯТ КАЛЕНДАР

Готов е календарът на Община Тервел за 2021 –ва година. След като за всяка от предходните 16 години , в които сме издавали общински календар сме търсили различни теми, които да са свързани с Община Тервел, тази година решихме чрез календара да подчертаем богатството от шевици, което е характерно за населените места в общината. Това стана възможно, след като през 2018 г. с дарители от общината събрахме богат фонд от облекла и предмети за бита в зала „Етнография“ на музея. Темата за българската шевица е широко популяризирана напоследък, и то съвсем заслужено – тя е уникална. Но спецификата на добруджанската шевица е малко позната, а когато говорим и за една тясна етнографска зона като тервелско – почти непозната. Затова избрахме тази тема и се надяваме нашият календар да е полезен – да служи за ориентиране във времето и да има познавателна стойност по отношение на етнографското богатство на тервелския край.
Календарът съдържа и информация за бележитите годишнини през 2021 г . - за събития на национално, регионално и общинско ниво.


Публикувано на 10 Dec 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 По-стари >>