УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че Домашен социален патронаж в град Тервел ще преустанови работа от утре, 24 февруари, до 9 март, включително.
Причината за това е установено днес заразяване с коронавирус на шест души от персонала на звеното (петима работници в кухнята и един шофьор) и карантинирането на втори шофьор, в чието семейство има заразен.
Шест души от персонала на патронажа в гр.Тервел са с отрицателни тестове.Те ще формират група, която ще продължи да работи само за потребителите на проект „Топъл обяд“, които са 70 души.
Кухненският блок на домашния социален патронаж в Тервел е дезинфекциран.
Спирането на работата му ще засегне общо 207 души, които са потребители на патронажа – 144 от тях са от град Тервел, а останалите са от селата Кочмар, Безмер, Попгруево, Жегларци, Божан, Орляк и Полк.Савово.
В нормален режим засега продължават да работят патронажите в селата Нова Камена, Коларци и Зърнево, които осигуряват храна на общо 104 души от 10 села.
Напомняме на възрастните хора да се пазят и да посещават публични места на закрито само при нужда.
Допълнително уведомяваме всички граждани на общината, че звено „Патронажна грижа“ продължава да изпълнява доставки на храни и лекарства по заявка и с лични средства на болни, карантинирани и хора от рисковите групи.
Телефонът, на който можете да се обаждате за заявки е: 0882 301 329 , Ганка Иванова

Публикувано на 23 Feb 2021
 ОФИЦИАЛНА СРЕЩА НА НОВОИЗБРАНИЯ ДОРОСТОЛСКИ МИТРОПОЛИТ С КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


Днес, Високопреосвещеният Доростолски Митрополит Яков, представи на Кмета на Община Тервел решение № 462 от 27.10.2020 г. на Светия Синод за оглавяване на Доростолската епархия. В съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 1 от Устава на БПЦ – БП на проведения на 25.10.2020 г. в българската столица София канонически избор за Доростолски митрополит бе избран Негово Преосвещенство Константийския епископ Яков (Росен Стоичков Дончев). Той бе придружен от Протопрезвитер Отец Добри, г-жа Цветана Цанова – епархийски съветник и местния Отец Вълчо.На срещата присъстваха Кмета на Община Тервел и Зам.Кметовете Дияна Илиева и Велчо Велчев.
Обсъдени бяха възможностите за съвместна работа и съдействие в обществено – църковните взаимоотношения. Новоизбраният Владика подчерта отличната работа, свършена до момента от страна на ръководството на Община Тервел по отношение на изграждането, поддържането и опазването на божиите храмове, намиращи се на територията на общината и говори за необходимостта да бъдат в по-голяма степен приближени до хората Църквата, религията и ценностите, които тя възпитава у младите хора . Бяха разгледани и възможности за построяване на малки църкви в населени места в общината. Инж. Симеонов изтъкна, че споделя виждането, че за хората в общината е добре да припознаят църквите и храмовете на всички религии като места, които могат да обединяват и възпитават в добро.
В края на срещата Митрополит Яков пожела на всички тервелчани здраве и благоденствие.


Публикувано на 19 Feb 2021
 Обява ОСПубликувано на 18 Feb 2021
 148 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИПубликувано на 18 Feb 2021
 СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР – 1 БР.

Необходими документи:
- Заявление по образец - образец на заявлението се получава в деловодството на Община Тервел. Mожете да изтеглите документа и онлайн от тук - изтегли ;
- Автобиография;
- Мотивационно писмо;
- Копие от диплома за завършено средно образование;
- Други документи – по преценка на кандидатите, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността/професията „Здравен медиатор“.
Изисквания към кандидатите:
- да са навършили пълнолетие;
- да не са поставени под запрещение;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от ...

Публикувано на 16 Feb 2021
 ОТНОСНО ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО на 16.02.2021г.
Публикувано на 15 Feb 2021
 КАК И С КАКВО ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА ЖИВОТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА?

- Данъците остават на същото ниво, не се променя и такса смет;
- Безплатни за родителите ще бъдат детските градини и ясли;
- Запазва се на ниско равнище таксата за месечно ползване на домашен социален патронаж – 40 лв. месечна такса, като общината дотира дейността;
- Ще започне изграждането на още един център за социални услуги с филиал на патронаж – в с.Безмер;
- Ще се запази тенденцията за много съществено финансово подпомагане на медицинския център, за да могат гражданите да имат достъп до медицински услуги, а в с.Безмер ще се изгради нов сектор за лекарски и зъболекарски дейности с чакалня , манипулационна и санитарни възли;
- Актуализират се трудовите възнаграждения на заетите в звената на бюджетна издръжка и кметствата;
- Осигуряват се субсидии за спортните клубове и се подобрява материалната база на стадиона в Тервел;
- Предвидени са средства за безплатни за гражданите културни прояви;
- Всички активи на ВиК системата на общината се предоставят за стопанисване на оператора – ВиК дружеството в град Добрич, с подразделение в гр.Тервел;
- Ще се подпомогне със закупени от общината ...

Публикувано на 15 Feb 2021
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВНАСЯ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПОДГОТВЕНИЯ БЮДЖЕТ 2021

Бюджетната рамка е 17 261 803, като очакваните местни приходи са 7 200 078 лв. Планът за бюджет тази година е с 3 млн. лева по-голям плана за миналата година. Основната причина се крие в по-големия преходен остатък за капиталови обекти, за които общината получи финансиране през декември миналата година, а работата по тях тепърва предстои – обществени поръчки и изпълнение. Завишена е и субсидията от държавата - основно за училищата. В частта за местните приходи има и неблагоприетен момент – намаляване на приходите от наеми на земеделски земи, след лошата земеделска 2020 година.

Основните цели на новия общински бюджет са:


  • Запазване на социалната ориентираност на общината – безплатни за родителите детски градини и ясли, незначителна по размер такса за ползване на домашен социален патронаж, разширяване на системата за социални услуги в селата със започване на изграждането на нов център в с.Безмер, ниски данъци и такси, достъпни и безплатни за гражданите културни и спортни прояви, разширяване на услугите, предлагани от медицинския център;

Публикувано на 15 Feb 2021

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>