КАК ГЛАСУВАХА ТЕРВЕЛЧАНИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ?

На изборите в неделя до избирателните секции отидоха 7 047 граждани на Община Тервел. Те гласуваха в 31 секции в населените места, една секция в Дома за стари хора и една подвижна секция за хора под карантина. В дома за стари хора гласуваха 27 души. Карантинираните граждани, гласували в подвижната секционна комисия са 26. В град Тервел гласуваха 2465 души, а в селата – 4529 души. За сравнение, припомняме броят на гласувалите на последните местни избори жители на общината – 8 444 души. Тенденцията за по-слаб интерес към парламентарните избори, в сравнение с местния вот се запазва и на тези избори.

Публикувано на 06 Apr 2021
 АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ COVID 19 В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Според данните от единната информационна система COV.ID , в момента две жени от гр.Тервел – на 54 и 51 години се лекуват в болница. На домашно лечение са 23 души от гр.Тервел и селата Кочмар, Сърнец, М.Извор, Жегларци, Ангеларий, Орляк , Попгруево, Градница.
Деветдесет и четири лица от различни населени места в общината са под карантина.
По данни от Медицински център Тервел, от започването на ваксинирането до момента са ваксинирани 180 души от групите мед.лица, ангажирани в социалните услуги, учители и специалисти от сферата на образованието, членове на секционни избирателни комисии. Няколко души, които са се ваксинирали в първите дни на кампанията, вече имат реимунизация. Работено е с два вида ваксини. Днес имунизирането продължава в звеното в медицинския център.
Определен брой лица са имунизирани и при своите лични лекари.

Публикувано на 06 Apr 2021
 ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ – ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

    Със затоплянето на времето в началото на пролетта се създава повишена пожарна опасност, свързана с почистването на терени, жилищни дворове, затревени площи и промишлени обекти. Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци създава опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожар. Практиката показва, че сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също и да застрашат човешки живот. Независимо от високата влажност на почвата, наличието на горим повърхностен земен слой от суха трева е предпоставка за бързото разпространение на огъня при пожар. Опасността от бързото разпространение на пожар значително се увеличава при наличието на вятър. Разхвърляните горими отпадъци също създават условия за възникване на пожар. Същите могат лесно да бъдат запалени от изхвърлени незагасени цигари, при детска игра с огън и по невнимание.
    Въпреки нормативните актове, заповеди и инструкции, целящи повишаване на пожарната безопасност през пожароопасния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават. Безобидни на вид запалвания са причина за

Публикувано на 01 Apr 2021
 ЗаповедПубликувано на 31 Mar 2021
 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

След няколко дни, паралелно с демонтажните работи на площад „Старият дъб“ в гр.Тервел, ще бъдат отстранени 5 бр. дървета от видовете чинар и бреза . На техните места ще бъдат засадени иглолистни дървета. Отстраняването на старите дървета е наложително. Една част от тях са на места прогнили , което води до опасност от падащи клони, а друга част , чрез кореновата си система са разбили клоцовете и прилежащия тротоар. След оформянето на зелените площи и изграждането на новите клоцове, ще бъде предприето залесяване с подходящ по размери и вид разсад от иглолистни видове , които се осигуряват с любезното съдействие на Държавно ловно стопанство гр.Тервел. Иглолистните дървета имат подходяща за зелени площи в градски условия коренова система и не причиняват повдигане на тротоари и клоцове. Озеленяването е в зелени площи в площадно пространство , което позволява да бъде извършено с иглолистни видове.
Община Тервел

Публикувано на 26 Mar 2021
 Избирателни секцииПубликувано на 26 Mar 2021
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за провеждане на обучения на членовете на секционните избирателни комисии СИК/ПСИК
Уведомявам Ви, че във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. Районна избирателна комисия Добрич ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК).
Обучението на СИК/ПСИК за Община Тервел е на 27.03.2021 г. (събота) и започва по график в 10.00 ч. в зрителната зала на Народно читалище „Димитър Дончев - Доктора” гр. Тервел, с оглед регулиране на потока и броя на лицата, които посещават обученията във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в условията на COVID-19.
Уведомявам Ви, че с Решение № 115-НС от 22.03.2021 г. Районна избирателна комисия прие график за провеждане на обученията на членовете на СИК/ПСИК., както следва:
• От 10.00 часа: От СИК № 1 до СИК № 16
• От 12.00 часа: От СИК № 17 до СИК № 32 (включително и ПСИК, които са планувани да бъдат разкрити във връзка с гласуване от избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация)
Техническият екип за изборите от общинска администрация и членове на Районна избирателна комисия ще бъдат във фоайето на Народно читалище „Димитър Дончев - Доктора”, по график преди началото на обучението, от 09.30 ч. и от 11,30 ч., където всеки председател на СИК/ПСИК ще трябва да се регистрира, полагайки подпис, като същевременно ще бъдат раздадени материали и указания за работа.

Публикувано на 26 Mar 2021
 ДБТ ТервелПубликувано на 25 Mar 2021

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>