СЪОБЩЕНИЕ


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


    От утре, 27 май , до 10 юни ,ползватели на общински търговски обекти, на свободни общински терени, на тротоарно право и данъчно задължени лица, облагани с патентен данък, могат да подават заявления по образец до Кмета на общината за ползване на финансови облекчения по мярка на Община Тервел за преодоляване на последиците от ограниченията в свободната търговия в следствие на епидемията от COVID-19.

    Със заповедта, която урежда реда за ползване на облекченията можете да се запознаете на електронната страница на общината, на адрес: http://tervel.bg/oblnaemateli.php

    На същия адрес ще намерите и заявление за кандидатстване по общинската мярка, както и обходен лист за наличие / липса на задължения към Община Тервел към 31.12.2019 г.- и двете във формат WORD , подходящи за изтегляне и попълване от Вас. Заявленията могат да бъдат попълнени както на компютър, така и четливо, на ръка . След като ги окомплектовате с изискуемите документи, моля да ги внесете в деловодството на Община Тервел.
От Общината

Публикувано на 26 May 2020
 Поздравителен адрес


Публикувано на 24 May 2020
 Поздравителен адрес


Публикувано на 23 May 2020
 ВЪЗПОМЕНАНИЕ


Публикувано на 22 May 2020
 Обява ОС


Публикувано на 21 May 2020
 МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най- адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането на родителите на работа.
Целта на описаните мерки е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини/ясли в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето - своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.
1. Макар че детските градини/ясли се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително ...

Публикувано на 21 May 2020
 Заповед


Публикувано на 21 May 2020
 Обява


Публикувано на 20 May 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 По-стари >>