Заповед


Публикувано на 19 Apr 2021
 ВЕЛИКДЕН Е БЛИЗО. ВСЕКИ ИМА НУЖДА ОТ СВЕТЛИНАТА И ПОСЛАНИЯТА НА ПРАЗНИКА НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО!

Великденската украса на Тервел очаква малки и големи любители на хубавите снимки, направени на украсени с любов местенца в родното градче!
Продължаваме нашата традиция да превръщаме двата градски фонтана в сцена за снимки, променяща облика си в навечерието на всеки празник. Подготвили сме за Вас, граждани и гости на Тервел, кътчета за снимки – дневни и нощни - в центъра и в парка. Очакват ви голяма светеща арка и светещи яйца в площадното пространство около големия фонтан, великденска сцена на големия фонтан, композиция за снимки на малкия фонтан, голям венец на площада пред Общината, малки венци и украсени пейки в градинката до фонтаните и в градския парк.
Отново сръчните ръце , будните умове и желанието да бъде правено добро за другите на „творческия екип по украсите“ , оформил се около кметския екип, е главен „виновник“ за пролетната великденска прелест в града. Кой сътвори всичко това?


Публикувано на 17 Apr 2021
 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Тервел за периода 2021-2027 г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.
Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.
Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с Вас, попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана!
Бъдете активни и отговорни към местното развитие

Публикувано на 15 Apr 2021
 УВЕДОМЛЕНИЕПубликувано на 14 Apr 2021
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Тервел уведомява членовете на секционни избирателни комисии (СИК) и подвижна избирателна комисия (ПСИК), участвали в изборите за народни представители на 04.04.2021 г., че започва изплащане на възнагражденията на каса от 15.04.2021 год. (четвъртък) от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:30 ч., в стая № 416 (ІV етаж, административна сграда на Община Тервел), ул. „Св. св. Кирил и Методий“, № 8. Предоставянето на лична карта за справка е задължително.

Публикувано на 14 Apr 2021
 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „Местна инициативна група Тервел – Крушари“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Тервел – Крушари, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР No РД 50-153/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Промените са на основание одобри от Правителството на Република България единадесето изменениe на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

С изменението се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие. Средствата ще се използват през преходния период 2021 – 2022 г. и ще се ...

Публикувано на 09 Apr 2021
 ЗаповедПубликувано на 09 Apr 2021
 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


Публикувано на 07 Apr 2021

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>