С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Тервел уведомява членовете на секционни избирателни комисии (СИК) и подвижна избирателна комисия (ПСИК), участвали в изборите за народни представители на 04.04.2021 г., че започва изплащане на възнагражденията на каса от 15.04.2021 год. (четвъртък) от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:30 ч., в стая № 416 (ІV етаж, административна сграда на Община Тервел), ул. „Св. св. Кирил и Методий“, № 8. Предоставянето на лична карта за справка е задължително.

Публикувано на 14 Apr 2021
 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „Местна инициативна група Тервел – Крушари“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Тервел – Крушари, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР No РД 50-153/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Промените са на основание одобри от Правителството на Република България единадесето изменениe на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

С изменението се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие. Средствата ще се използват през преходния период 2021 – 2022 г. и ще се ...

Публикувано на 09 Apr 2021
 ЗаповедПубликувано на 09 Apr 2021
 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


Публикувано на 07 Apr 2021
 КАК ГЛАСУВАХА ТЕРВЕЛЧАНИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ?

На изборите в неделя до избирателните секции отидоха 7 047 граждани на Община Тервел. Те гласуваха в 31 секции в населените места, една секция в Дома за стари хора и една подвижна секция за хора под карантина. В дома за стари хора гласуваха 27 души. Карантинираните граждани, гласували в подвижната секционна комисия са 26. В град Тервел гласуваха 2465 души, а в селата – 4529 души. За сравнение, припомняме броят на гласувалите на последните местни избори жители на общината – 8 444 души. Тенденцията за по-слаб интерес към парламентарните избори, в сравнение с местния вот се запазва и на тези избори.

Публикувано на 06 Apr 2021
 АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ COVID 19 В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Според данните от единната информационна система COV.ID , в момента две жени от гр.Тервел – на 54 и 51 години се лекуват в болница. На домашно лечение са 23 души от гр.Тервел и селата Кочмар, Сърнец, М.Извор, Жегларци, Ангеларий, Орляк , Попгруево, Градница.
Деветдесет и четири лица от различни населени места в общината са под карантина.
По данни от Медицински център Тервел, от започването на ваксинирането до момента са ваксинирани 180 души от групите мед.лица, ангажирани в социалните услуги, учители и специалисти от сферата на образованието, членове на секционни избирателни комисии. Няколко души, които са се ваксинирали в първите дни на кампанията, вече имат реимунизация. Работено е с два вида ваксини. Днес имунизирането продължава в звеното в медицинския център.
Определен брой лица са имунизирани и при своите лични лекари.

Публикувано на 06 Apr 2021
 ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ – ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

    Със затоплянето на времето в началото на пролетта се създава повишена пожарна опасност, свързана с почистването на терени, жилищни дворове, затревени площи и промишлени обекти. Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци създава опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожар. Практиката показва, че сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също и да застрашат човешки живот. Независимо от високата влажност на почвата, наличието на горим повърхностен земен слой от суха трева е предпоставка за бързото разпространение на огъня при пожар. Опасността от бързото разпространение на пожар значително се увеличава при наличието на вятър. Разхвърляните горими отпадъци също създават условия за възникване на пожар. Същите могат лесно да бъдат запалени от изхвърлени незагасени цигари, при детска игра с огън и по невнимание.
    Въпреки нормативните актове, заповеди и инструкции, целящи повишаване на пожарната безопасност през пожароопасния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават. Безобидни на вид запалвания са причина за

Публикувано на 01 Apr 2021
 ЗаповедПубликувано на 31 Mar 2021

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>