КАК И С КАКВО ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА ЖИВОТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА?

- Данъците остават на същото ниво, не се променя и такса смет;
- Безплатни за родителите ще бъдат детските градини и ясли;
- Запазва се на ниско равнище таксата за месечно ползване на домашен социален патронаж – 40 лв. месечна такса, като общината дотира дейността;
- Ще започне изграждането на още един център за социални услуги с филиал на патронаж – в с.Безмер;
- Ще се запази тенденцията за много съществено финансово подпомагане на медицинския център, за да могат гражданите да имат достъп до медицински услуги, а в с.Безмер ще се изгради нов сектор за лекарски и зъболекарски дейности с чакалня , манипулационна и санитарни възли;
- Актуализират се трудовите възнаграждения на заетите в звената на бюджетна издръжка и кметствата;
- Осигуряват се субсидии за спортните клубове и се подобрява материалната база на стадиона в Тервел;
- Предвидени са средства за безплатни за гражданите културни прояви;
- Всички активи на ВиК системата на общината се предоставят за стопанисване на оператора – ВиК дружеството в град Добрич, с подразделение в гр.Тервел;
- Ще се подпомогне със закупени от общината ...

Публикувано на 15 Feb 2021
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВНАСЯ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПОДГОТВЕНИЯ БЮДЖЕТ 2021

Бюджетната рамка е 17 261 803, като очакваните местни приходи са 7 200 078 лв. Планът за бюджет тази година е с 3 млн. лева по-голям плана за миналата година. Основната причина се крие в по-големия преходен остатък за капиталови обекти, за които общината получи финансиране през декември миналата година, а работата по тях тепърва предстои – обществени поръчки и изпълнение. Завишена е и субсидията от държавата - основно за училищата. В частта за местните приходи има и неблагоприетен момент – намаляване на приходите от наеми на земеделски земи, след лошата земеделска 2020 година.

Основните цели на новия общински бюджет са:


  • Запазване на социалната ориентираност на общината – безплатни за родителите детски градини и ясли, незначителна по размер такса за ползване на домашен социален патронаж, разширяване на системата за социални услуги в селата със започване на изграждането на нов център в с.Безмер, ниски данъци и такси, достъпни и безплатни за гражданите културни и спортни прояви, разширяване на услугите, предлагани от медицинския център;

Публикувано на 15 Feb 2021
 ПЕЙКА НА ВЛЮБЕНИТЕ В ПАРКА В ТЕРВЕЛСтуденият февруари със сигурност няма да попречи на романтиците в Тервел да се снимат на „Пейката на влюбените“. Тя се намира в началото на градския парк в Тервел, след къта с приказните герои.

Изработена е от сръчните ръце на тервелчани – Хинчо Хинев (метална конструкция), Явор Нейков ( дървена част и монтаж), Боян Пейчев (светлинна украса), Севдалина Колева, Марияна Петкова и Ангелина Станкова – украса с текстил.

Използвайте възможността да увековечите най-красивото чувство – любовта в снимки на нашата ...

Публикувано на 12 Feb 2021
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

По данни на НИМХ към БАН

В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС, че за 12.02.2021 г. е обявено предупреждение от първа степен (жълт код) за силен северозападен вятър със средна скорост 14-19 m/s и пориви до 25 m/s, за цялата страна. В областите Варна, Шумен, Добрич, Силистра, Разград и Търговище ще има условия за виелици и снегонавявания, поради образуване на нова снежна покривка от 1 до 3 см.
В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене има опасност от възникване на поройни наводнения в реки от Черноморския и Източнобеломорския басейн.

Публикувано на 12 Feb 2021
 ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА СЕКТОРИТЕ ЗА ПУБЛИКА НА СТАДИОНА В ГР.ТЕРВЕЛ

Едно от 53-те одобрени проектни предложения в кампания 2021 на Проект „Красива България“ е за реновиране на секторите за публика на градския стадион. През последните пет години Община Тервел реализира общо шест малки проекти , с финансово подпомагане от Проект „Красива България“. Сред тях са проектите за музея, за големия фонтан, за репетиционните зали на читалището и др. За настоящия мандат това е вторият проект по програмата,след миналогодишния за разширяване на физиотерапията. Проект „Красива България“ цели и осигуряване на временна заетост на безработни лица, които получават умения чрез участието си в проектите. Повече от 25 безработни от общината вече са участвали в изпълнението на строителството.


Публикувано на 09 Feb 2021
 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Тервел

На 01.02.2021г. стартира предоставянето на топла храна по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
В условията на въведена извънредна епидемична обстановка на територията на страната, Община Тервел, чрез своите специализирани звена за социални услуги ще приготвя ежедневно в работните дни на месеца топъл обяд за общо 70 представители на следните целеви групи:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Публикувано на 04 Feb 2021
 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Тервел полага непрекъснати усилия в посока опазване на околната среда. Служителите от общинско звено „Чистота” са пряко ангажирани с дейностите по сметосъбиране, почистване на нерегламентирани сметища и редовно извозване на отпадъците до Претоварна станция гр. Тервел. Всичко това е свързано с разходването на постоянен финансов ресурс, който се осигурява от местните данъци и такса „Битови отпадъци“ на всеки жител на общината. Разходите за обезпечаване на тези дейности непрекъснато нарастват, поради което общината е въвела системи за разделно събиране на отпадъците. Смятаме, че разделното събиране ще допринесе за намаляване на разходите за извозване, сепариране и депониране на отпадъците.
На повече от тридесет места в града са поставени сини контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб м. и зелени контейнери тип „Иглу”. Сините контейнери са за пластмаса, хартия и метали , а ...

Публикувано на 03 Feb 2021
 П О К А Н А

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


Кани общинските съветници, кметове на населени места и гражданите на Община Тервел на 11.02.2021 год.( четвъртък) от 13.30 часа в заседателната зала на община Тервел, ул. „ Св.Св.Кирил и Методий“ No 8, ет.1 ,където ще се проведе публично обсъждане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 год. на Община Тервел.

Публикувано на 03 Feb 2021

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 По-стари >>