Кампания за събиране на опасни отпадъци


Публикувано на 15 Feb 2024
 Обява ОСПубликувано на 08 Feb 2024
 О Б Я В А

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Резидентна грижа за възрасти хора в надтрудоспособна възраст
Дом за стари хора “Радост“, с. Полковник Савово
Обявява свободна позиция
длъжност – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Публикувано на 07 Feb 2024
 Обява


Публикувано на 31 Jan 2024
 Обява


Публикувано на 17 Jan 2024
 График на изнесените работни места, за месец януари 2024г., на дирекция "Бюро по труда" гр. Тервел


Публикувано на 04 Jan 2024
 П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е за 22.12.2023 г.

В отдел „Национален оперативен център“ към ДОД при ГДПБЗН постъпи информация от НИМХ-МОСВ и Метеорологичния център на ВВС за потенциално опасни метеорологични явления, като за 22.12.2023 г. е обявен жълт код за силен вятър запад - северозапад в област Добрич,с пориви до 24 m/s.
Въвеждане, при необходимост, на съответния план на СДПБЗН и РДПБЗН в частта „Други възможни извънредни ситуации (силни ветрове)“;
Извършване на проверка на сградния фонд и прилежащите терени на РДПБЗН, РСПБЗН, сектор СОД, УПБЗН и на други обекти, числящи се на ГДПБЗН, за установяване наличието на потенциално опасни покривни конструкции, дървета или други рискове, свързани със силния вятър. При необходимост да се предприемат мерки за тяхното обезопасяване.
Във връзка с метеорологичната прогноза да се предприемат мерки за повишаване готовността за действие при силен вятър и за оказване помощ на населението. Да се обърне внимание на готовността на съответната техника.
При необходимост да бъде създадена организация за наблюдение и включване на допълнителни сили и средства от единната спасителна система за ограничаване и ликвидиране на произшествия.
Да се предприемат мерки за намаляване на евентуалните последствия за населението.
При възникване на критична (бедствена) ситуация, дежурните длъжностни лица своевременно да уведомяват оперативния дежурен в Оперативния център на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Добрич.
Тел./факс - 058/622 112 /e-mail: fire-oc-dobrich@mvr.bg

Публикувано на 22 Dec 2023
 Обява


Публикувано на 12 Dec 2023

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>