Уведомление

Община Тервел, уведомява всички граждани, че при необходимост от съставяне на актове за смърт на починали техни близки в почивни дни, информация за връзка с дежурен служител от звено "ГРАО" могат да получат на телефон 05751/ 2465

Публикувано на 03 Nov 2022
 Списък


Публикувано на 02 Nov 2022
 ГрафикПубликувано на 02 Nov 2022
 Покана

Уважаеми граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, представители на бизнеса и земеделския сектор в Община Тервел, при възможност, моля да вземете участие в срещата организирана от Областен информационен център - Добрич, която ще се проведе на 16.11.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа в заседателната зала на Община Тервел.

Приложение: Покана

Публикувано на 01 Nov 2022
 НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ,СОНДАЖИ,ГЕРАНИ И ДР. ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ


    Община Тервел напомня на фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани и др., на територията на общината, че в срок до 28 ноември 2022 г. е необходимо да подадат заявления в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите.

    Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември, не могат да бъдат използвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и наказателна отговорност.

    Заявлението за регистрация на кладенец, за задоволяване на собствените потребности, може да се подаде чрез деловодството на Oбщина Тервел или чрез ...

Публикувано на 31 Oct 2022
 ОБЩИНА КАНДИДАТСТВА ПРЕД ФОНД “СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ С ПРОЕКТ ЗА АВТОМОБИЛ ЗА ПАТРОНАЖА В ТЕРВЕЛ

На 20 октомври тази година Община Тервел внесе във Фонд „Социална закрила“ към МТСП проект за доставка на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна от Домашен социален патронаж в гр.Тервел. Проектът е на стойност 40 200,00 лв. с ДДС. Техническите характеристики на автомобила, за който се кандидатства са: обем на товарната зона минимум 3 куб.м., вид гориво – дизел, места 1+1, покритие на товарната зона , позволяващо почистване и дезинфекциране. Автомобилът ще се ползва за разнос на храна на лицата, които ползват домашен социален патронаж в гр.Тервел и включените в проект „Топъл обяд“.
Община Тервел участва с проекти във всички целеви програми на Фонд „Социална закрила“ през последните повече от 10 години. Фондът е бил донор на няколко проекта на общината – проект „Обществена трапезария“ за няколко поредни години, проект за доставка на професионално кухненско оборудване за домашния патронаж в Тервел – през 2018 г . и за допълване на оборудването - през настоящата 2022 г. Към момента всички единици оборудване в ДСП Тервел са подменени с нови. Също с финансовата подкрепа на Фонда бе направен нов покрив с метални ферми и покритие от керемиди над основния корпус на сградата на Дома за стари хора през 2020 г. С друг проект от фонда през 2019 г. пък бе финансирано първото издание на фестивала „Златна възраст“ , който се организира всяка година от екипа и домуващите в дома в с.Полк. Савово.

Публикувано на 27 Oct 2022
 ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО СТРАТЕГИЯТА НА МИГ „ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“

Държавен Фонд „Земеделие“ одобри внесен от Община Тервел през 2021 г. проект за основен ремонт на улица „Четвърта“ в с.Каблешково“. Общината е уведомена за това с писмо от 25.10.2022 г. Предстои подписване на договор за изпълнение. Стойността на одобрения проект е 69 880,98 лв. с ДДС.
Все още в процес на оценка е общински проект, който е за основен ремонт на участъци от улици „Втора“ и „Шеста“ в с.Безмер и на улица „Първа“ в с.Попгруево. Този проект е внесен също през 2021 г. и е по стратегията на МИГ „Тервел-Крушари“.Неговата стойност е 295 000 лв. с ДДС. В процес на оценка е и трети проект на общината по стратегията на МИГ – за доставка на креватчета за детските градини в селата. Той е на стойност 59 740 лв. с ДДС. Очаква се оценката на двата проекта да приключи до края на тази година, каквато е и официалната информация от Министерство на земеделието, обявена пред форума на местните власти, проведен в началото на тази седмица.

Публикувано на 27 Oct 2022
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВЪЗЛАГА ПРОЕКТИРАНЕ ЗА СГРАДАТА НА КОМИТЕТА В ТЕРВЕЛ

На 19.10.2022 г. е обявена обществена поръчка за преустройство на сградата на бившия комитет в гр.Тервел. Проектът трябва да предложи техническо решение за превръщане на разрушаващата се сграда в комплекс с общински жилища, малка обществена трапезария и също малък кризисен център. Желаещите да участват в поръчката проектантски екипи могат да подават оферти до 9.11.2022 г. по електронен път. Офертите ще бъдат отворени на 10.11.2022 г. , също в електронна среда. Сградата се саморазрушаваше в продължение на десетилетия и се превърна в опасност за гражданите на общината. Последното й ползване е било като училище – в периода от 1993 до 1998 година. Предоставена е в собственост на Община Тервел през миналата година , след като през 2018 г. общината инициира процедура да я получи от държавата, за да потърси решение за станалата опасна сграда.

Публикувано на 27 Oct 2022

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 По-стари >>