Поздравителен адрес


Публикувано на 24 May 2023
 ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

През лятото на 2022 г. бе обявен прием за остатък от средствата по общинската мярка на Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Всяка от 215-те имащи право да кандидатстват общини можеше да кандидатства с два проекта, вторият от които за енергийна ефективност на общинска сграда. Община Тервел кандидатства с проект за основен ремонт на участъци от водопроводната мрежа в селата Безмер и Орляк и с проект за поставяне на фотоволтаици за производство на електроенергия за собствени нужди на покрива на сградата на общинската администрация.
Днес Държавен Фонд „Земеделие“ публикува списък с одобрени проекти за водопроводи на 35 общини, сред които и Община Тервел. Проектът е получил максималният възможен за процедурата брой точки и е на стойност 1 570 343,60 лв. без ДДС.
Инвестицията е в селата Безмер и Орляк. Улиците 6-та и 32-ра в с.Безмер и 2-ра, 5-та и 25-та в с.Орляк ще имат нови водопроводи, а пътното платно ще бъде изцяло преасфалтирано след ремонта ( т.е. не само по трасето на изкопите). Инвестицията по проекта включва:
За с.Орляк: 2102,80 метра водопроводни тръби, 101 бр. сградни отклонения, 18 бр.пожарни хидранти, 5 шахти, 15 бр. връзки със съществуващи проводи, 11 998,56 кв.м. пътна настилка;
За с.Безмер: 755 метра водопроводни тръби, 38 бр. сградни отклонения, 8 бр.пожарни хидранти, 13 бр. връзки със съществуващи проводи, 3461,70 кв.м. пътна настилка.
За подготовката на проекта не е ползвана консултантска помощ. Предварителните разходи са само за изготвяне на техническия проект и възлизат на 6 000 лева. Проектирането е възложено чрез обществена поръчка , спечелена от проектантска фирма от гр.Ямбол.
Предстои работа по обществената поръчка за избор на изпълнител на строителни работи и на строителен надзор . Едва след възлагането им ще стане възможно изпълнението на строителните дейности.
Крайният срок за изпълнение на проекта е 30 юни 2025 г.

Публикувано на 23 May 2023
 НА 23 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТИТЕ НА СЛЕДВАЩИ ДВА ЖИЛИЩНИ БЛОКА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Внесените проекти са на сдруженията на собствениците „Теменуга“ и „Металик“. Едната сграда (блок „Теменуга“) е в кв.“Изгрев“ на гр.Тервел, а другата (блок „Металик“)– в посока изход от гр.Тервел към гр.Силистра.
Блок „Теменуга“ има 30 апартамента, в два входа, на пет етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2090,31 кв.м. , без мазетата. Разгънатата застроена площ с мазета е 2481 кв.м.
Блок „Металик“ има 35 апартамента, в два входа, на шест етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2844,00 кв. м. без мазета, респ. 3318 кв. м. с мазета.
За двата блока в проектите са предвидени: подмяна на дограма съгласно обследването, външна топлоизолация, ремонт и топлоизолация на покрива, топлоизолация на сутерена, подмяна на осветлението с енергоспестяващо в общите части, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна среда за двата входа на блок „Металик“.
Двата внесени жилищни блока имат оценки, съгласно обявената от МРРБ методика за оценка, както следва:

Публикувано на 23 May 2023
 НА 19 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТИТЕ НА СЛЕДВАЩИ ДВА ЖИЛИЩНИ БЛОКА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Внесените проекти са на сдруженията на собствениците „Калина“ и „Съгласие“. Двете сгради са в кв.“Изгрев“ на гр.Тервел. „Калина“ е блок № 9, а „Съгласие“ – блок № 8.
Блок „Калина“ има 30 апартамента, в два входа, на шест етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2790 кв.м. , без мазетата. Разгънатата застроена площ с мазета е 3255 кв.м.
Блок „Съгласие“ има 25 апартамента, в два входа, на пет етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2333,00 кв. м. без мазета, респ. 2796,30 кв. м. с мазета.

Публикувано на 19 May 2023
 Заседание на ОбС


Публикувано на 18 May 2023
 НА 16 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТИТЕ НА ПЪРВИТЕ ...

НА 16 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТИТЕ НА ПЪРВИТЕ ДВА ЖИЛИЩНИ БЛОКА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

В програмата ще участват общо 12 блока в гр.Тервел, обединени в девет сдружения на собственици. Внесените първи проекти са на блоковете „Зора“ и „Пролет“. Двете сгради са в кв.“Изгрев“ на гр.Тервел.
Блок „Зора“ има 20 апартамента, в един вход, на пет етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 1 290 кв.м. , без мазетата. Разгънатата застроена площ с мазета е 1548 кв.м.
Блок „Пролет“ има 30 апартамента, в два входа, на пет етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2292,92 кв. м. без мазета, респ. 2730,03 кв. м. с мазета.
За двете сгради бе изпълнено архитектурно заснемане, което определи площта на всеки апартамент и тази на общите части на сградите. Подготвени са чертежи-разпределения за всеки етаж на сградите и чертежи-разрези на сградите във височина.Техническият паспорт включва описание на всички параметри на сградите и обектите в тях, становища на архитект, инженер-конструктор, инженери по ВиК и Ел инсталации и по пожарна безопасност. В паспортите са предписани мерки за безопасна експлоатация на сградите, сред които ...

Публикувано на 16 May 2023
 Ден на работодателя


Публикувано на 12 May 2023
 Община Тервел

Дом за стари хора “Радост“, с. Полковник Савово
Обявява свободна позиция
длъжност – ТРУДОТЕРАПЕВТ

Лицата, желаещи да бъдат назначени на обявената длъжност за предоставяне на социалната услуга Дом за стари хора “Радост“, с. Полковник Савово по реда на Закона за социалните услуги, подават следните документи:
• Заявление (по образец) на място в ДСХ;
• Автобиография;
• Копие от документ за завършено образование;
• Копие от документ за допълнителна квалификация (при наличие);
• Копие от трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
• Декларация за обработка на налични данни (по образец);
• Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец).Публикувано на 10 May 2023

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>