Централно военно окръжие


Публикувано на 18 Feb 2022
 Заседание на Общински съвет


Публикувано на 17 Feb 2022
 СКРЪБНА ВЕСТ


Публикувано на 17 Feb 2022
 Заповед


Публикувано на 16 Feb 2022
 Заповед


Публикувано на 08 Feb 2022
 ЗаповедПубликувано на 07 Feb 2022
 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В края на м.януари Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в лично стопанство на жител на с.Фелдфебел Дянково в община Добричка. Обявена е 10 километрова наблюдавана зона, в която попадат пет населени места от Община Тервел: гр.Тервел и селата Кочмар, Попгруево, Божан и Мали Извор.
В срок до 10 февруари следва да бъдат преброени по видове и съобщени на органите на БАБХ птиците, които се отглеждат в личните стопанства. За град Тервел ще работят трима преброители, които ще носят отличителен знак, издаден от Община Тервел. Тримата преброители са: Росен Костов, Павлин Стойчев и Бейхан Хамди. В селата преброяването ще бъде извършено от кметовете и кметските наместници.
Мерките, които следва да се спазват в 10-километровата наблюдавана зона са следните:
1.Птиците да се отглеждат в затворени помещения;
2. Да не се търгуват живи птици по пазари и тържища;
3.Търговията с птици, яйца и птиче месо да става само в обекти, контролирани от БАБХ.

Публикувано на 03 Feb 2022
 ДБТ


Публикувано на 02 Feb 2022

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>