Четвърта поредна година - крос "Хан Тервел"

Спортен клуб „Атлетик” гр.Тервел с ръководител Начо Петров и Община Тервел започнаха подготовка за провеждане на традиционния за града крос. Определена е датата 19 май. Мястото е градски стадион Тервел.

Публикувано на 09 May 2007
 Детските градини с одобрени НАССР планове

В продължение на няколко месеца директорките на детските градини в общината имаха опасения , че няма да могат да се справят с изискванията на Закона за храните за въвеждане на система за безопасността на храните в детските заведения / т.нар. НАССР план./ Задачата наистина бе доста сложна.

Публикувано на 09 May 2007
 Още една детска група в ЦДГ"Първи Юни"

През изминалата седмица общинското ръководство анализира данните за броя на децата в детските градини през следващата учебна година. Очаква се по-голям брой деца в сравнение с предходните три години за ЦДГ „Първи юни „ гр.Тервел , ЦДГ „Светулка” с.Коларци , ЦДГ”Детелина „ с.Жегларци и ЦДГ „Слънчице” с.Орляк. 

Публикувано на 09 May 2007
 Детски фолклорен ансамбъл гр. Тервел

В средата на м.април Община Тервел и Община Ген.Тошево се споразумяха да осъществят обмен на детски самодейни формации от двете общини. Първото гостуване на разменни начала бе на детския фолклорен ансамбъл „Калинка Вълчева” на 1-ви май в град Ген.Тошево.

Публикувано на 09 May 2007
 Редовно заседание на общинския съвет

На 26 април се проведе редовно заседание на общински съвет Тервел.Основна точка от дневния ред бе разглеждането на програма за оптимизиране на мрежата от общински училища с основна мярка закриване на ОУ „Александър Стамболийски„ с.Божан.

Публикувано на 02 May 2007
 Какво предстои през седмицата?

На 18 април ще се проведе открито занятие на логопедичния кабинет на общината. Това занятие се организира , за да се популяризира в педагогическите среди дейността на това специализирано звено.

Публикувано на 17 Apr 2007
 Проекти за инфраструктурата

Подписа се договорът с изпълнителя на обект „Градски парк Тервел”, предстои уточняване на времевия график за изпълнение на проекта. Проучват се възможностите за изработване на нови пейки и съдове за отпадъци за парка. 

Публикувано на 17 Apr 2007
 Абитуриентите ще празнуват на 24 май

На 12 април Общината покани на среща представители на зрелостниците от двете средни училища в града. Присъстваха двамата директори , класни ръководители и представители на абитуриентите. 

Публикувано на 17 Apr 2007

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>