Накратко за работата в общината

Тази седмица започна дългоочаквания ремонт на парка.Демонтираха се старите пейки в централните алеи – 22 на брой и бордюрите, които ще бъдат поставени отново след корекция на изкривяванията по линията им.Започна подготовката на основата за асфалтиране.

Публикувано на 16 Jul 2007
 За заседанието на общински съвет Тервел

То се проведе на 12 юли т.г.от 10:00 часа в залата на общината.Взеха се  решения, по съществените от които предоставяме на вниманието на читателите на вестника. По предложение на Председателя Айдън Фаик се взе решение да се проведе избор на двама заместник председатели на Общински Съвет Тервел.

Публикувано на 16 Jul 2007
 Ремонтиране на улица "Кирил и Методий" в Тервел

Общината започна подготовката на работен проект за ремонт на пътната настилка на тази улица. Трети август е крайният срок, в който проектът с придружаващите го документи трябва да бъде внесен в Държавен фонд „Земеделие”.

Публикувано на 16 Jul 2007
 150 безработни лица ще бъдат квалифицирани

На 4 юли бе подадена заявка от общината до Дирекция Бюро по труда Тервел за набиране на безработни лица от гр.Тервел и селата Орляк, Каблешково и Градница. Те ще получават стипендии от по 176 лв. месечно , докато се обучават по три специалности – „фермер-земеделец” , „Монтьор на селскостопанска техника” и „Земеделско стопанство”.

Публикувано на 09 Jul 2007
 "Суха река-кът от рая под небето на Добруджа"

В началото на тази година  Общината подаде проектен фиш, с който кандидатства за получаване на безплатна консултантска помощ при разработване на проект, който да съответства на изискванията и приоритетите на Оперативната програма за регионално развитие. 

Публикувано на 09 Jul 2007
 Среща на хората в неравностойно положение

Тя се проведе на 30 юни т.г. в сградата на общинска администрация. Поканени бяха 140 души, членове на сдружението на хора в неравностойно положение в Община Тервел. За всички тях пяха три талантливи тервелски деца – Жени Христова и дуета Петър Добрев и Виктория Пенкова. 

Публикувано на 09 Jul 2007
 Заседание на общински съвет Тервел

На 12 юли от 10:00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет.Дневният ред предвижда да се обсъждат изменения и допълнения на Правилника за работата на общинския съвет и на  Наредба 1, която касае обществения ред,чистотата в населените места , имуществото на гражданите и околната среда. 

Публикувано на 09 Jul 2007
 Църковен храм "Свети Георги"

Тази седмица започна градежа на зидовете на църковния храм.Въпреки,че пътят, който трябва да се извърви, за да стигнем до момента, в който ще чуем празничния звън на църковната камбана е дълъг , можем да се поздравим за свършеното до момента.

Публикувано на 09 Jul 2007

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>