УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Преди 144 години чрез подписването на Санстефанския мирен договор се ознаменува края на Руско-турската война и България тръгва по пътя си на свободна държава. Свободата е лелеяна мечта на десетки поколения българи – бленувана, чакана, откупена с кръвта на хиляди воини. Руснаци, румънци, финландци, украинци, белоруси, поляци, литовци, сърби ,черногорци… мъже от различни народи и националности, биещи се под знамената на една армия и водени от каузата да освободят от петвековен гнет свой братски народ. Българи, обединени в освободителните борби по българските земи и преживели жестокия погром на Априлското въстание, създали българското опълчение и присъединили се към армията на освободителите. Десетки хиляди мъже, оставили дом, семейство и родина, за да изпълнят мисията си – угнетеният български народ , отломка от някога силната и незаобиколима в дневния ред на Европа държава България, да живее отново свободен, да гради държава , армия и просвещение от руините на славната си история. Векове наред , пазени като свидно наследство, сказанията за велики български царе – мъдри държавници и умели воини, са се предавали като легенди от поколение на поколение. Претворени в народни песни и църковни жития , източник на вяра за поробения народ – вяра, че един ден България отново ще я има.
Свободата е безценна. Тя е свята. Днес България я има. С безброй проблеми и неуредици – но свободна и гарантираща свободен избор на гражданите си. България – това сме ние, българският народ. Всички, които сме избрали този малък и неземно красив къс земя, в който морето и Балканът се сливат, равнините , пещерите и планинските водопади са едни до други, в който величието на Родопа и покоят на равния Дунав са в сърцето на всеки българин…ние сме България. Тя е нашият дом, ние сме призваните да я пазим и да осигуряваме напредъка й – за нашето добруване и заради бъдещето на децата си.
Честит национален празник, скъпи съграждани!

Кмет на Община Тервел
Симеон Симеонов

Публикувано на 02 Mar 2022
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗАКУПИ НОВ ТРАКТОР ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

Община Тервел закупи нов трактор със снегоринно гребло. Тракторът е с мощност 130 к.с. Греблото е V- образно, предназначено за почистване на сняг. Стойността на техниката е 89 640 лв. с ДДС. Средствата са осигурени от икономии от субсидиите за зимно поддържане, които общината е получила през 2018, 2019 и 2020 г. По предложение на кмета Симеон Симеонов е взето Решение № 10-110/30.09.2021 г. на Общински съвет Тервел , с което икономиите са пренасочени за закупуване на трактор със снегоринно гребло. Обявена и проведена бе обществена поръчка от вида „публично състезание“, в резултат на която е изпълнена доставката на трактора. Предвижда се той да бъде ползван за почистване на улици в населени места в общината. Фирмите за снегопочистване имат ангажимент да почистват републиканските и общинските пътища. Уличната мрежа и нейната проходимост при зимни условия са ангажимент на общината и кметствата. Ангажимент на институции и организации, които стопанисват обществени обекти е почистването на тротоарите , които осигуряват достъп до обектите.
Новият трактор ще се стопанисва от звено „Чистота“ при Община Тервел.


Публикувано на 02 Mar 2022
 Национална благотворителна кампанияПубликувано на 01 Mar 2022
 Централно Военно ОкръжиеПубликувано на 01 Mar 2022
 ОСМИ МАРТ


Публикувано на 28 Feb 2022
 Извънредно заседание на ОбС


Публикувано на 24 Feb 2022
 Голяма Задушница


Публикувано на 24 Feb 2022
 Централно военно окръжие


Публикувано на 23 Feb 2022

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>