Работата на общинските детски заведения

През тази седмица Отдел ”Просвета”изготви график за работата на общинските детски градини през летния период.Графикът е съобразен с подадената от директорите информация за необходимостта на родителите от съответните населени места от ползване на детски заведения и от спецификата на транспортната схема на общината.

Публикувано на 18 Jun 2007
 Края на учебната година в тервелските училища

Приключи учебната 2006/2007 година. Като всяка учебна година и тази имаше своите проблеми и своите успехи.

Общо осемдесет абитуриенти завършват средното си образование през тази година - 30 от СОУ „Йордан Йовков” и  50 от ПГТО „Дочо Михайлов”. Не  малък брой от тях имат изяви и достойно са представяли училището си на различни състезания, конкурси, викторини и олимпиади. Пожелаваме им успех при кандидатстването във висшите учебни заведения.


Публикувано на 18 Jun 2007
 Горещо политическо лято в общински съвет Тервел

На 11 юни 2007 от 9:30 часа трябваше да се проведе предварително насрочено заседание на Общински съвет Тервел. До 10:00 часа на 11 юни в залата присъстват 8 от общо 21 общински съветници и всички представители на общинска администрация,вносители на предложения,включени в дневния ред.

Публикувано на 18 Jun 2007
 Прекратяване на правомощията на общински съветник

 Съгласно разпоредба на Закона за местното самоуправление и местната администрация на общински съветник, който  не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината, се прекратяват предсрочно пълномощията.

Публикувано на 18 Jun 2007
 Короната на „Мис Пагане” тази година е в Тервел

На 13 юни 2007 година  в гр.Омуртаг се проведе за седми път конкурс за красота “Мис  Пагане”. Този конкурс се провежда по инициатива на отделите”Култура” към общините на петте града, носещи имена на ханове от рода Дуло- Дулово, Исперих, Тервел, Кубрат и Омуртаг.

Публикувано на 18 Jun 2007
 Общински училищен футболен турнир 2007

На 12 и 13 юни в гр.Тервел се проведе за четвърти пореден път Общински училищен футболен турнир . В него можеха да вземат участие ученици от общинските училища на територията на община Тервел, на възраст до 15 години. Състезанието беше организирано със съдействието на община Тервел, под егидата на кмета на община Тервел  - инж. Живко Георгиев.

Публикувано на 18 Jun 2007
 Усилен сезон за строително-ремонтни работи

Закупиха се 10 000 тухли, с които ще бъде започнат градежа на новия църковен храм. Разбира се, ще бъдат необходими още тухли и материали. Строежът е с голям обем, изпълнява се по технически проект и не е възможно да бъде приключен бързо и с малко средства.

Публикувано на 11 Jun 2007
 Ваканционна програма "Наше лято"

На 7 юни се проведе работна среща на ресорния Зам.Кмет , отговарящ за провеждането на програмата със специалисти от общинска администрация, ОДК и детските градини в Тервел.

Публикувано на 11 Jun 2007

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 По-стари >>