За ремонтите в СОУ

РИО на МОН Добрич уведоми общината,че изпълнителят на ремонта на парната инсталация в СОУ,  е „КОНСОРЦИУМ СЕВЕР” ДЗЗД , гр.София.

Публикувано на 13 Aug 2007
 Искането на Юлиян Иванов не бе уважено

В миналия брой на вестника Ви информирахме,че Общинската избирателна комисия за местни избори / ОИКМИ / получи от  Юлиян Иванов, бивш началник на ВИК Тервел и бивш кандидат за кмет за мандат 2003-2007 искане за предсрочно прекратяване на правомощията на Кмета на Община Тервел инж.Живко Георгиев.

Публикувано на 06 Aug 2007
 Новата учебна година - без съществени промени

На последното си заседание Общински съвет Тервел разгледа докладна записка за съществуването на слети и маломерни паралелки в общинските училища.
През 2007/2008 година ще имаме 13 слети паралелки при общ брой от 26 маломерни паралелки. 

Публикувано на 06 Aug 2007
 Представителство в МИГ Тервел-Крушари

Кмета на общината внесе за разглеждане на заседанието на Общински Съвет Тервел предложение за това четирима служители от Общинска администрация да участват в общото събрание на бъдещото сдружение от граждани и институции от двете съседни общини – Тервел и Крушари.

Публикувано на 06 Aug 2007
 Важни промени в разчета на капиталовите разходи...

...в полза на възрастните и хората с увреждания

На провелото се на 30 юли т.г.заседание на общински съвет Тервел се разгледа внесено от кмета на общината предложение за промени в утвърдения разчет на капиталовите разходи . Промените са наложителни по няколко много съществени причини.

Публикувано на 06 Aug 2007
 Предложение за спиране на общински вестник

Случи се и това.Общински съветници да предлагат спиране издаването на общински вестник.Общинските съветници Нико Радев , Андрей Вълов и Живко Стоянов бяха категорични, че вестникът се списва неграмотно, че работи в услуга единствено на Кмета на общината, че не е полезен за гражданите, че форматът и качеството му са незадоволителни, че в него некоректно се споменават техните имена, и още и още….

Публикувано на 06 Aug 2007
 Проект за улица "Св.св. Кирил и Методий"

На 3 август Кмета на общината внесе проекта за преасфалтиране на тази добре известна на тервелчани улица.На своето последно заседание Общински съвет Тервел даде съгласие за кандидатстване с този проект. 

Публикувано на 06 Aug 2007
 Какво се случи през седмицата?

>>    Обяви се търг за строителството на дома за стари хора.Кандидатите за изпълнители могат да закупуват вече тръжната документация.Работният проект е на разположение за разглеждане в стая 108 на общината всеки работен ден.Средствата за ремонта се осигуряват от Социалноинвестиционния фонд по одобрен проект.Комисията ще отвори тръжните предложения на 27 август в 15:00 часа.

Публикувано на 30 Jul 2007

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>