Покана на заседание на Общински съвет гр.Тервел

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияПубликувано на 29 Nov 2007
 Четири семейства погребаха своите деца

Мъката, която четири майки изпитаха в злокобния петъчен ден на 23 ноември не може да бъде сравнена с нищо друго. Техните деца напуснаха този свят – изведнъж, нелепо, без предупреждение, жестоко.

Публикувано на 26 Nov 2007
 Подготовка за честването на Коледа и Нова Година

В началото на седмицата ще се закупят нови елементи за обновяване на градската коледна украса на стойност 1500 лв. 

Публикувано на 26 Nov 2007
 „Възраждане на бизнесзона „Североизток” - Отчет

На 21 ноември общината получи 43 000 евро от ИА на Програма ФАР към МРРБ. Сумата представлява разходваната през първото полугодие на годината част от бюджета на проекта, която общината трябваше да осигури от собствените си средства като балансово плащане по проекта. 

Публикувано на 26 Nov 2007
 Подготвя се редовно заседание на общински съвет

На 20 .11. 2007 г. в Общинска администрация бе внесено писмо от общински съвет Тервел, с което се съобщава, че в срок от 15 дни от датата на внасяне на писмото ще бъде насрочено заседание на общински съвет Тервел. 

Публикувано на 26 Nov 2007
 Внесен е проектът за стадиона в Тервел

На 22 ноември Общината внесе в Регионалното звено за изпълнение на Проект „Красива България” във Варна заявление за финансиране на проект за възстановяване на градския стадион. Предложението се съпровожда от работен проект, с който общината разполага от 1989 год. 

Публикувано на 26 Nov 2007
 Обжалване на резултатите от местните избори в Тервел

На 23.11.2007 г. от 14:00 часа се проведе заседание на Административен съд Добрич по повод на внесена в съда от Движение за права и свободи жалба, с която се обжалват резултатите от втория тур на местните избори в Община Тервел. 

Публикувано на 26 Nov 2007
 Жената в творчеството на Йовков

Така се наричаше проведения през седмицата конкурс посветен на героините в творчеството на  Йовков. За тях е писано и говорено много , не едно и две деца са писали или заучавали съчинения за женските образи в йовковите произведения.

Публикувано на 26 Nov 2007

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>