Стари приятели - нови хоризонти

Под това мото на 27 февруари 2008 година в гр.Тервел бе учредено Сдружение “Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД. Мероприятието бе посветено и на 130 годишнината от Освобождението на България.

Публикувано на 04 Mar 2008
 Предстои заседание на Общински съвет гр.Тервел

То ще се проведе на 28 февруари от 11:00 часа. Основните моменти в дневния ред са Обсъждане и приемане на Програма за управление на община Тервел за срока на мандат 2007-2011 година

Публикувано на 25 Feb 2008
 Подготовка за делегиране на училищните разходи

През миналата седмица се състоя работна среща на директорите на единадесетте  училища с общинското ръководство.Основна тема бе преустройството на дейностите за въвеждане на системата на делегираните бюджети в общината.

Публикувано на 25 Feb 2008
 Публично обсъждане на програмата за управление

се направи в края на миналата седмица в общината.Желаещите да изкажат мнение по предварително оповестената чрез общинските вестник и сайт програма бяха не повече от петнадесет човека на различна възраст.

Публикувано на 25 Feb 2008
 Признателност към героите

Учениците от  трети “А”  и трети “Б” класове с учители Гинка Гюдженова и Стефка Савишева от СОУ “Йордан Йовков” по достоен начин почетоха паметта на Апостола и неговия другар по идеи Христо Ботев.

Публикувано на 25 Feb 2008
 Обучение с младежи по въпроси, свързани с рисковото сексуално здраве

Под мотото на Националната кампания „Влез в час”, за борба с ХИВ/СПИН и половопреносими заболявания премина първото мероприятие на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните .

Публикувано на 25 Feb 2008
 Национална среща на читалищата от селски райони

Наскоро в НДК се състоя  Национална среща на читалищата от селските райони . Тя бе организирана от Съюза на народните читалища с подкрепата на Министерството на земеделието и продоволствието, Държавен фонд "Земеделие" и Министерството на културата. 

Публикувано на 25 Feb 2008
 Проект "Обновяване на детските заведения в гр.Тервел"

Той предвижда саниране на сградите на ЦДГ”Здравец” и ЦДГ”Първи юни” с всички специфични енергоефективни мерки – изграждане на топлоизолиран скатен покрив, подмяна на дограма, полагане на външна топлоизолираща мазилка, ремонт на отоплителните инсталации и подготовка за включване в газоразпределителна мрежа.

Публикувано на 25 Feb 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>