ОБЩИНАТА ВНЕСЕ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2009

Това стана на 20 февруари т.г.Предстои да се обяви дата за заседанието,на което той ще бъде разгледан.Новите моменти и акцентите в него са следните:

Публикувано на 25 Feb 2009
 23 ДОМАШНИ САНИТАРИ В ОБЩИНАТА

   Национална програма ”Социални услуги в семейна среда” е утвърдена със Заповед № РДО1/ 1040 от 25.11.2008г. на Министерство на труда и социалната политика.

Публикувано на 09 Feb 2009
 ЗАПОЧВАМЕ ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ

Кмета на Общината внесе в Общински съвет предложение за стартиране на процедура за получаване на краткосрочен кредит за финансиране на дейностите по Проект „Обновяване на детските заведения в гр.Тервел”

Публикувано на 09 Feb 2009
 ЩЕ МОЖЕМ ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА

Кандидатстването ще стане факт на 10 февруари т.г.след като Проект „Красива България” отвори нова схема за подпомагане на строителство,реконструкция,обновяване и оборудване на социални домове.

Публикувано на 09 Feb 2009
 ДВЕ НОВИ НАРЕДБИ – ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ЗА ТАКСИТЕ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Бяха приети на заседанието на Общински съвет.Новостите в тях изглеждат по следния начин:
-    за местните данъци:


Публикувано на 09 Feb 2009
 АКЦЕНТИ ОТ ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ. ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2008 ГОДИНА

Това стана с пълно мнозинство от присъстващите общински съветници.От отчета стана ясно, че през миналата година Общината е получила приходи за финансиране на държавните си дейности в размер на 5 946 345 лв.

Публикувано на 09 Feb 2009
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Е ЕДНА ОТ 12-ТЕ ОБЩИНИ ПОКАНЕНИ ОТ МРРБ НА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

На 4 февруари т.г. в Пресцентъра на Регионалното развитие и благоустройството се състоя Обществено представяне и обсъждане на постигнатия към момента напредък на Оперативна Програма „Регионално развитие 2007-2013” и предстоящото й изпълнение за 2009 година.

Публикувано на 09 Feb 2009
 КРАТКИ ВЕСТИ:

На 30 януари от 11:00 часа в заседателна зала на Община Тервел ще се проведе второ за годината и първо редовно заседание на общински съвет Тервел. 

Публикувано на 27 Jan 2009

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>