Фолклорен танцов ансамбъл „Калинка Вълчева”

Фолклорен танцов ансамбъл „Калинка Вълчева” осем години създава талантливите танцьори на продължилата вече 50 години традиция в нашия град.

Публикувано на 14 Apr 2008
 В ПАМЕТ НА КИРИЛ ГОСПОДИНОВ

Община Тервел и Инициативен комитет  от гр.Тервел организират честване във връзка с 5-тата годишнината от смъртта на големия български актьор КИРИЛ ГОСПОДИНОВ-БАШ МАЙСТОРА...

Публикувано на 14 Apr 2008
 КРАТКИ ВЕСТИ:

Извършена е доставката на три нови апарата за лабораторията на МБАЛ Тервел.Придобивките, които ще разширят обхвата на възможностите за изследвания и в крайна сметка ще са предпоставка за по-прецизно диагностициране са автоматичен хематологичен анализатор, коагулометър и кръвно-газов анализатор.

Публикувано на 14 Apr 2008
 ИЗДРЪЖКАТА НА ЧИТАЛИЩАТА ВЕЧЕ Е ОПРЕДЕЛЕНА

На  09.04.2008 год. се проведе заседание на комисията за разпределяне на субсидията за делегирана от държавата дейност “Култура” , или другояче казано – средствата, с които през годината ще се издържат 13-те читалища в Община Тервел.

Публикувано на 14 Apr 2008
 ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИЦИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

През изтеклата седмица бе издадена Заповед на Кмета на община Тервел, която регламентира технологията за заявяване и доставяне на безплатни учебници и учебни помагала за децата от общината.Заповедта е съобразена с разпоредбите на Постановление на МС от 12.02.2008 г., третиращо материята за безплатните учебници.

Публикувано на 14 Apr 2008
 ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В С.НОВА КАМЕНА

В края на месец февруари започна изпълнението на дейност”Строителство” по проект „Изграждане на извънкласен център за работа с деца в читалището в село Нова Камена”.Той е втори пореден проект за Община Тервел...

Публикувано на 14 Apr 2008
 Акценти на 28.03.2008 г.

Общински съвет прие отчета за изпълнението на бюджета за 2007 г.; Прие бюджета за 2008 г. , като направи следните изменения:
  -намали годишната субсидия на ФК “Септември 98” Тервел от 40 000 лв. на 28 750 лв.

Публикувано на 07 Apr 2008
 Общинските училища - делегирани бюджети

На 31 март т.г. бе издадена заповед на Кмета на Общината, с която се утвърждава формула за разпределяне на средствата, получени по единен разходен стандарт за издръжка за всеки ученик в училище.

Публикувано на 07 Apr 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 По-стари >>