ФАКТ Е ПЪРВИЯТ НИ ДОГОВОР ЗА МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ

В средата на м.април в София беше подписан договор между Община Тервел и „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.Чрез този документ се осигурява т.нар.”мостово финансиране”. 

Публикувано на 22 Apr 2009
  Приложение:Заповед РД-11-10-81/15.04.2009 г. на Областен Управител за Област Добрич

Областния управител на Област Добрич връща за трето поредно разглеждане решението на Общински съвет Тервел за разпределяне на целевите капиталови разходи в бюджет 2009 на Община Тервел.

Публикувано на 16 Apr 2009
 КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ

Има много празници в българския календар – официални, религиозни и свързани с българските обичаи и традиции.

Публикувано на 15 Apr 2009
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ЗА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: ТРИ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА НА ОБЩИНАТА В РАМКИТЕ НА ЕДНА СЕДМИЦА

Хубави новини зарадваха общинска администрация в края на месец март.Хората обикновено се радват,когато трудът им дава резултат и резултатът е добър.Радват се тогава,когато истински са загрижени за условията за живот в общината и за добруването на гражданите в нея.

Публикувано на 03 Apr 2009
 ФАКТИ И РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН НА МАРТ

На 31.03.2009 г. се състоя заседание на Общински съвет Тервел.Дневният ред на заседанието включваше две точки,свързани с организациоони въпроси на общинския съвет:изменение на правилника за организацията и работата на общинския съвет  и избор на нов състав и ръководства на постоянните комисии.

Публикувано на 03 Apr 2009
 НА 2 ФЕВРУАРИ 2009 Г. Е СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

ПРОЕКТЪТ Е С НАИМЕНОВАНИЕ „ЗА ПРОЗРАЧНИ И ОТКРИТИ ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ”, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 12 МЕСЕЦА И ОБЩА СТОЙНОСТ 599 663, 32 лв.

Публикувано на 26 Mar 2009
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: БЮДЖЕТ 2009 – ПРЕДЛОЖЕНИЯ,ДЕБАТИ,ПОТРЕБНОСТИ,ФАКТИ

На 12 март тази година се проведе третото за годината заседание на Общински съвет Тервел.Предварително обявеният дневен ред на заседанието обхвана обсъждането на проекта за общински бюджет за 2009 година и няколко предложения от общинска администрация,касаещи текущата работа в общината.

Публикувано на 18 Mar 2009
 Заповед - разпределение на бюджет


Публикувано на 14 Mar 2009

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>